Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Kragerø

Nybygg av gang og sykkelvei langs Fv. 351 i Kragerø
Fortau ca. 600m Asfalt gs-veg ca. 1460 m2 Asfalt fv. ca. 3450 m2 Kantstein ca. 85m Sprenging ca. 150m3 Lysmaster 11 stk Kummer 26stk VA grøft ca.440m Kulvertrør 2x25m
Nybygg av gang/sykkelvei i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Nytt lager og arbeidssted i Kragerø
Fra forslag økonomiplan 2018-2021.
Ventilasjonsarbeider i Rådhuset i Kragerø
Fra rådmannens budsjettforslag 2013-2016.
Nybygg av gangfelt i Kragerø
Det skal bygges nye universelt utformet gangfelt med intensivbelysning i Kragerø. Noen skal være opphøyde. Det skal også bygges noe fortau. Arbeidene skal tilpasses området rundt med avkjøringer, kanter og murer. Det skal legges noe overvannsledninger og settes noen kummer og sluker. Det er liten plass til rådighet i området.
Bruvedlikehold nedre Telemark 2018-2019
Bru 1 Sundby Fv. 352 hp01 m3365 Resetting av støttemurer/Rekkverk/elektro. Bru 2 Laugstol Fv. 32 hp03 m1860 Mek.rep, obs, vanskelig tilkomst via parkeringshus/ kjøpesenter. Bru 3 Askeklova Fv. 363 hp01 m5549 Utbytting av rasoverbygg. Bru 4 Bostrak Fv. 38 hp07 m11662 Reetablering av plasstøpt betongrekkverk/rekkverk. Bru 5 Klevstrand Rv. 36 hp01 m3333 Mek.rep/overflatebehandling av tre.
Etablering av bredbånd i Kragerø kommune
Deler av Kjølebrønd/Litangen. Finansiering for utbygging er på plass. Totalkostnad for Skåtøy, Borteid/Fossing og Kjølebrønd er 3100000.00 NOK ekskl. MVA.
Etablering av bredbånd i Kragerø kommune
Finansiering for utbygging er på plass. Totalkostnad for Skåtøy, Borteid/Fossing og Kjølebrønd er 3100000.00 NOK ekskl. MVA.
Tursti for rullestolbrukere i Kragerø
Planlagt prosjekt. Er søkt om spillemidler. Antatt start og kostnad av redaksjonen.
Rehabilitering av kirke i Kragerø
Skifte av tak og nytt gulvbelegg på toalettbygg, innvendig solavskjerming mm. Fra økonomiplan 2018-2021.
Innvendig vedlikehold av barnehage i Helle
Fra økonomiplan 2018-2021.
Innvendig vedlikehold av barnehage i Kragerø
110 m2. Fra økonomiplan 2018-2021.
Nytt gulvbelegg ved barnehage i Sannidal
120 m2. Fra økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: