Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kragerø

Nytt lager og arbeidssted i Kragerø
Fra forslag økonomiplan 2018-2021.
Ventilasjonsarbeider i Rådhuset i Kragerø
Fra rådmannens budsjettforslag 2013-2016.
Nybygg av gangfelt i Kragerø
Det skal bygges nye universelt utformet gangfelt med intensivbelysning i Kragerø. Noen skal være opphøyde. Det skal også bygges noe fortau. Arbeidene skal tilpasses området rundt med avkjøringer, kanter og murer. Det skal legges noe overvannsledninger og settes noen kummer og sluker. Det er liten plass til rådighet i området.
Etablering av bredbåndsnett i Kragerø kommune
Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Telemark fylke i forbindelse med statsstøtte til utbygging.
Tursti for rullestolbrukere i Kragerø
Planlagt prosjekt. Er søkt om spillemidler. Antatt start og kostnad av redaksjonen.
Opprustning av kirke i Sannidal
Fra økonomiplan 2018-2021. Nye sidedører, opprustning av kirkerom og sakresti.
Innvendig vedlikehold av barnehage i Helle
Fra økonomiplan 2018-2021.
Innvendig vedlikehold av barnehage i Kragerø
110 m2. Fra økonomiplan 2018-2021.
Nytt gulvbelegg ved barnehage i Sannidal
120 m2. Fra økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: