Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Kragerø

Nybygg av gang og sykkelvei langs Fv. 351 i Kragerø
Fortau ca. 600m Asfalt gs-veg ca. 1460 m2 Asfalt fv. ca. 3450 m2 Kantstein ca. 85m Sprenging ca. 150m3 Lysmaster 11 stk Kummer 26stk VA grøft ca.440m Kulvertrør 2x25m
Nybygg av gang/sykkelvei i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Ventilasjonsarbeider i Rådhuset i Kragerø
Fra rådmannens budsjettforslag 2013-2016.
Bruvedlikehold nedre Telemark 2018-2019
Bru 1 Sundby Fv. 352 hp01 m3365 Resetting av støttemurer/Rekkverk/elektro. Bru 2 Laugstol Fv. 32 hp03 m1860 Mek.rep, obs, vanskelig tilkomst via parkeringshus/ kjøpesenter. Bru 3 Askeklova Fv. 363 hp01 m5549 Utbytting av rasoverbygg. Bru 4 Bostrak Fv. 38 hp07 m11662 Reetablering av plasstøpt betongrekkverk/rekkverk. Bru 5 Klevstrand Rv. 36 hp01 m3333 Mek.rep/overflatebehandling av tre.
Etablering av bredbånd i Kragerø kommune
Deler av Kjølebrønd/Litangen. Finansiering for utbygging er på plass. Totalkostnad for Skåtøy, Borteid/Fossing og Kjølebrønd er 3100000.00 NOK ekskl. MVA.
Etablering av bredbånd i Kragerø kommune
Finansiering for utbygging er på plass. Totalkostnad for Skåtøy, Borteid/Fossing og Kjølebrønd er 3100000.00 NOK ekskl. MVA.
Tursti for rullestolbrukere i Kragerø
Planlagt prosjekt. Er søkt om spillemidler. Antatt start og kostnad av redaksjonen.
Oppgradering av kirkegård i Kragerø
Fra økonomiplan 2018-2021.
Rehabilitering av kirke i Kragerø
Skifte av tak og nytt gulvbelegg på toalettbygg, innvendig solavskjerming mm. Fra økonomiplan 2018-2021.
Innvendig vedlikehold av barnehage i Helle
Fra økonomiplan 2018-2021.
Innvendig vedlikehold av barnehage i Kragerø
110 m2. Fra økonomiplan 2018-2021.
Nytt gulvbelegg ved barnehage i Sannidal
120 m2. Fra økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: