Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kragerø

Ny bydel i Kragerø
Trinnvis utbygging. Store deler er ferdigregulert.
Ombygg av andre etasje på Stabbestadbrygga til utleieleiligheter i Kragerø
Omregulering av andre etasje til leiligheter for ansatte på Kragerø Resort.
Nytt lager og arbeidssted i Kragerø
Fra forslag økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av gangfelt i Kragerø
Det skal bygges nye universelt utformet gangfelt med intensivbelysning i Kragerø. Noen skal være opphøyde. Det skal også bygges noe fortau. Arbeidene skal tilpasses området rundt med avkjøringer, kanter og murer. Det skal legges noe overvannsledninger og settes noen kummer og sluker. Det er liten plass til rådighet i området.
Skifte av tak på barnehage i Kragerø
Fra kommunens investeringsbudsjett 2014-2017.
Opprustning av kirke i Sannidal
Fra økonomiplan 2018-2021. Nye sidedører, opprustning av kirkerom og sakresti.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: