Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kragerø

Nybygg av rekkehus, terasseleiligheter, kunstige øyer mm i Kragerø
500 boenheter/150 bygges på kustøyerne (3 stk øyer).
Nybygg av kraftverk i Kragerø
Produksjon på 38,5 GWh. Kraftstasjonen bygges med skjæring i fjell. Konsesjon er gitt
Asfaltarbeider i Region sør 2019-1
Kragerø, Porsgrunn, Bamble, Drangedal. 24 789 tonn asfalt, 104 000 m2 fresing.
Nybygg av skateanlegg i Kragerø
Kalstad Livsløpspark
Ombygging av kontor til leilighetshotell i Kragerø
15-20 rom. Bygging av franske balkonger.
Ombygg av andre etasje på Stabbestadbrygga til utleieleiligheter i Kragerø
Omregulering av andre etasje til leiligheter for ansatte på Kragerø Resort.
Etablering av bredbåndsnett i Kragerø kommune
Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Telemark fylke i forbindelse med statsstøtte til utbygging.
Utvidelse av avfallsdeponi i Kragerø
Fra økonomiplan 2018-2021.
Etablering av talevarslingsanlegg på videregående skole i Telemark
Fellesutlysning for: Bamble VGS avd. Grasmyr, Kragerø VGS, Bø VGS – Flebrukshall, Notodden VGS, Nome VGS avd. Lunde, Nome VGS avd. Søve, Vest-Telemark VGS avd. Dalen, Vest-Telemark VGS avd. Seljord og Rjukan VGS.
Riving av dam på Grøtvann i Kragerø
Fra økonomiplan 2018-2021.
Takarbeider på barnehage i Kragerø
Fra økonomiplan 2018-2021.
Ny skillevegg ved voksenopplæringen i Kragerø
Fra økonomiplan 2018-2021. Ny lydtett skillevegg i skyvedørsmodell i klasserom 105.
Flyttbart amfi på Jens Lauersens plass i Kragerø
Fra økonomiplan 2018-2021. Nytt flyttbart amfi over blomsterbedene på Jens Lauersens plass.
Innvendig vedlikehold av barnehage og utbering av uteområdet i Sannidal
Fra økonomiplan 2018-2021. Bytte lysarmaturer og lyddemping på småbarnsavdelingen. Sikre og utbedre uteområdet for vanndammer og utbedring av skråning.
Oppgradering av vei i Kragerø
Fra økonomiplan 2018-2021.
Solskjerming på gymsal ved skole i Kragerø
Solskjerming på gymsal, bygg B.
Solavskjerming på kirke i Helle
Fra økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: