Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Kragerø

Nybygg av kunst-og litteraturhus og Munch-senter i Kragerø
Tidlig prosjekt. Kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av flerbolighus i Kragerø
Planlagt prosjekt. Privat grunneier. Fremdrift er ikke avklart. Kostnad og byggestart er antatt av redaksjonen. Tiltakshaver ønsker ikke henvedelser.
Nybygg av gang/sykkelvei i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Rammeavtale for kjøp av materiell for nettstasjoner mm i Kragerø
Totalt ca 100 mill. kr fordelt på flere sted.
Oppgradering av vei i Kragerø, fase 2
Ca 1,5 km. Arbeidene omfatter masseutskifting, sprengning, breddeutvidelse, utskifting av stikkrenner, grøfteopparbeidelse samt komplettering med avretting og asfaltering.
Etablering av bredbånd i Kragerø kommune
Deler av Kjølebrønd/Litangen. Finansiering for utbygging er på plass.
Etablering av bredbånd i Kragerø kommune
Finansiering for utbygging er på plass.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Kragerø
Tallakshavnveien, 100 m fra kryss mot Rørvikveien til kryss over Tallakshavn.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Kragerø
Vestheiveien, 150 m fra Kalstadveien og opp til kryss ved Siritun.
Oppgradering av låssystemer ved barnehage i Kragerø
Byggetips. Entreprenør kontraheres fra rammeavtale. Antatt start og kostnad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: