Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hjartdal

Nybygg av hytteområde i Hjartdal
Godkjent detaljregulering. 16 hyttetomter. Gnr/bnr 30/3 og 38/1
Nybygg av VA-anlegg for Britningsnatten- Røyslia- Sollia- Landverkslia i Hjartdal
Ca 2226 meter hovedledning og ca 1492 meter stikkledninger.
Oppgradering av VA-anlegg i Tuddal, del 1
Grunnarbeider til vannverk, trykkøkningsstasjon og kabelanlegg med trafo. Det skal etableres egen vei fram til Sjåvatn og legges høyspentkabel til trykkøkningsstasjon. Det skal også legges sjøledning/inntaksledning til vannverket.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: