Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hjartdal

Nybygg av hytteområde i Hjartdal
Godkjent detaljregulering. 16 hyttetomter.
Nybygg av hytteområde i Hjartdal
Godkjent detaljregulering. 10 hyttetomter.
Etablering av parkeringsplasser ved Fv 651 på Stavsro, Hjartdal kommune
Rambøll AS har i samarbeid med Statens vegvesen utført grunnundersøkelser i planområdet.
Nybygg av VA-anlegg for Britningsnatten- Røyslia- Sollia- Landverkslia i Hjartdal
Ca 2226 meter hovedledning og ca 1492 meter stikkledninger.
Etablering av infrastruktur for hytteområde i Hjartdal
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for 16 nye tomter.
Oppgradering av VA-anlegg i Tuddal, del 1
Grunnarbeider til vannverk, trykkøkningsstasjon og kabelanlegg med trafo. Det skal etableres egen vei fram til Sjåvatn og legges høyspentkabel til trykkøkningsstasjon. Det skal også legges sjøledning/inntaksledning til vannverket.
Etablering av infrastruktur for hytteområde i Hjartdal
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for 10 tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: