Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hjartdal

Nybygg av hytter i Tuddalen, Hjartdal
Det er planlagt bygging av 50 høystandardhytter årlig.
Nybygg av VA-anlegg for hytteområden i Tuddal, Russmarken, Hjartdal
Hovedledninger med hovedgrøfter ca 2855 meter og og stikkledninger ca 1280 meter.
Nybygg av VA-anlegg for hytteområden i Tuddal, Russmarken, Hjartdal
Hovedledninger med hovedgrøfter ca 2775 meter og stikkledninger ca 1450 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: