Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hjartdal

Nybygg av kraftverk i Sauland
190 GWh. 25 km tuneller med flere bekkinntak og mindre sperredammer. Fjellanlegg.
Nybygg- og riving av skole i Sauland
Nybygg av skole; 2200 m2 og riving av eksisterende skole; 2200 m2. Massivtre.
Etablering av parkeringsplasser ved Fv 651 på Stavsro, Hjartdal kommune
Rambøll AS har i samarbeid med Statens vegvesen utført grunnundersøkelser i planområdet.
Nybygg av VA-anlegg for eksisterende hytteområde på Russmarken i Hjartdal
Ca 1300 meter hovedledning of ca 720 meter stikkledninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: