Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hjartdal

Driftskontrakt 0802 Lifjell - Fylkesveg 2019-2024 og Riksveg 2019-2022
For riksveg gjelder kontrakten 1/9-19 til 31/8-22 med opsjon på 1 + 1 år. For fylkesveg gjelder kontrakten 1/9-19 til 31/8-2024 med opsjon på 1 + 1 år.
Nybygg av VA-anlegg for hytteområden i Tuddal, Russmarken, Hjartdal
Hovedledninger med hovedgrøfter ca 2775 meter og stikkledninger ca 1450 meter.
Nybygg av VA-anlegg for hytteområden i Tuddal, Russmarken, Hjartdal
Hovedledninger med hovedgrøfter ca 2855 meter og og stikkledninger ca 1280 meter.
Nybygg av høydebasseng i Hjartdal kommune
Bassenget har som formål å bedre sikkerheten for vannforsyningen i området. Bassenget skal ha et effektivt vannvolum på min. 250 m3, skal være sirkulært og kan leveres prefabrikert.
Etablering av trykkøkningsstasjoner ved vannbehandlingsanlegg i Langetjønn, Tuddal
Trykkøkningsstasjoner i Sjåvann, Røyslia og Landsverk/Sollia, samt pumpestasjon til høydebasseng Lønnås.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: