Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fyresdal

Etablering av bredbåndsnett i Fyresdal kommune
Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Telemark fylke i forbindelse med statsstøtte til utbygging.
Etablering av bredbånd i Fyresdal kommune
Minstekrav til kapasitet er 30 Mbit/s nedlastningshastighet. Fellesutlysning for: Kleivgrend/Åsland, Rindebakke-Einang, Einang-Tøddebakk, Fjellgardane, Snarteland-Fardal, Borgrend, Fardal-Breivik-Aamlid, Breivik-Birtedalen og Kilegrend.
Oppgradering av brannstasjon i Fyresdal
Fra økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: