Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Drangedal

Nybygg av kraftverk i Drangedal
6 kraftverk som vill bygges i en fellesprosjekt. 5,38 GWh.
Riving og nybygg av barnehage i Drangedal
4 avdelinger, minimum 96 plasser og med fleksibel mulighet til å utvide til 108 plasser.
Rammeavtale for kjøp av materiell for nettstasjoner mm i Drangedal
Totalt ca 100 mill. kr fordelt på flere sted.
Bruvedlikehold nedre Telemark 2018-2019
Bru 1 Sundby Fv. 352 hp01 m3365 Resetting av støttemurer/Rekkverk/elektro. Bru 2 Laugstol Fv. 32 hp03 m1860 Mek.rep, obs, vanskelig tilkomst via parkeringshus/ kjøpesenter. Bru 3 Askeklova Fv. 363 hp01 m5549 Utbytting av rasoverbygg. Bru 4 Bostrak Fv. 38 hp07 m11662 Reetablering av plasstøpt betongrekkverk/rekkverk. Bru 5 Klevstrand Rv. 36 hp01 m3333 Mek.rep/overflatebehandling av tre.
Nett, rensk og bolt på Fv 256 Kroken 2 i Drangedal
Prioriteringskategori lav i skredsikringsplan Region sør. Skredtype is, stein.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: