Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Drangedal

Nybygg av kraftverk i Drangedal
6 kraftverk som vill bygges i en fellesprosjekt. 5,38 GWh.
Rammeavtale for kjøp av materiell for nettstasjoner mm i Drangedal
Totalt ca 100 mill. kr fordelt på flere sted.
Etablering av ny gang-og sykkelvei langs Neslandsvatn i Drangedal
bygging av GS-veg på eksisterende jernbanetrasè fra GS-vegen ved Skulebakken og fram til krysset med Løbbedalen. Veilengde ca.600m, ny vegbelysning (lengde 570m) og noe rekkverk mot Fv256 (lengde 170m).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: