Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bamble

Nytt industriområde i Bamble
Infrastruktur er opparbeidet. Ca 250 mål.
Nybygg av ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall på Grasmyr
Skolen dimensjoneres for 540 - 600 elever og prosjektet inkluderer kulturskole, basishall, ny idrettshall og svømmehall.
Nybygg av to leilighetsblokker ved Brotorvet på Stathelle
Planområdet er på 4629 m2, tomten på 3188 m2.
Utvidelse av industriområde på Asdalstrand
Ca 100 dekar. Områdes skal først fylles med masse. Byggherre skal mest sannsynlig bygge selv og selge tomter til utbyggere. Start og kostnad er ikke bestemt.
Nybygg av boligområde i Bamle kommune
Totalt ca 50-60 boenheter. Kan bli fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av boligområde i Bamle kommune
Totalt kan det bygges ca 50-60 boenheter på området.
Nybygg av leiligheter og kjedet eneboliger på Lenesås i Langesund
Leilighetsbygg med 6 stk leiligheter og 6 stk kjedet eneboliger. Riving av kommunale boliger.
Nybygg av leiligheter på Stathelle i Bamble
En firemannsbolig og en seksmannsbolig.
Nybygg av gang-og sykkelvei i Åby
1800 m (fra kirken til avkjøringen til Åby). Antatt start.
Nybygg av boliger for funksjonshemmede i Bamble
Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Nybygg av rusomsorgsboliger i Bamble
8 stk rus/psykiatriboliger inklusive 2 beredskapsplasser. Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Etablering av AutoPASS vegkantutstyr i Bamble
Kontraktsperioden er 7 år (fra tiltredelse av velikeholdskontrakten) med opsjon på 2 år gangen i inntil 13 år, slik at mulig total kontraktsperiode blir 20 år dersom opsjoner blir utløst av oppdragsgiver.
Nybygg av gang-og sykkelvei i Åby
1800 m (fra Åby vest). Antatt start.
Etablering og drift av døgnhvileplass og veiserviceanlegg i Langrønningen i Bamble
25 plasser. Fellesutlysning for Langrønningen og Grendstøl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: