Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Bamble

Ny 4-felts vei, Rugtvedt-Dørdal i Bamble, del 2
Ca 16,8km. Nedenfor listes angitte størrelser for de viktigste konstruksjonene: Rugtvedttunnelen (miljøtunnel) 122 m Vardåstunnelen (miljøtunnel) 70 m Langrønningtunnelen (miljøtunnel) 60 m Hegnabrua 47 m Hydalbrua 214 m Vinterdalbrua 250 m Tinderholtbrua 85 m Mørkekjerrbrua 215 m Stemmenbrua 455 m Svartholtbrua 195 m Rønholtdalbrua 245 m Sprangfossbrua 90 m Hanfangbrua 25 m
Nybygg av ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall på Grasmyr
Skolen dimensjoneres for 540 - 600 elever og prosjektet inkluderer kulturskole, basishall, ny idrettshall og svømmehall.
Nybygg av boliger for funksjonshemmede i Bamble
Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Nybygg av rusomsorgsboliger i Bamble
8 stk rus/psykiatriboliger inklusive 2 beredskapsplasser. Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Nybygg av hytter i Breisand, Bamble
Etablering av 2 fritidsboliger.
Nybygg av skytebane i Bamble
Planlagt prosjekt. Bygges ut etter ny E18 er på plass. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av avløpsledning i Bamble
Byggetips. Byggestart er ikke bestemt. Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Ca 1350 m sjøledning og 100 m på land.
Rehabilitering av avløpsledning i Bamble
Byggetips. Byggestart er ikke bestemt. Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Ca 1230 m.
Bruvedlikehold nedre Telemark 2018-2019
Bru 1 Sundby Fv. 352 hp01 m3365 Resetting av støttemurer/Rekkverk/elektro. Bru 2 Laugstol Fv. 32 hp03 m1860 Mek.rep, obs, vanskelig tilkomst via parkeringshus/ kjøpesenter. Bru 3 Askeklova Fv. 363 hp01 m5549 Utbytting av rasoverbygg. Bru 4 Bostrak Fv. 38 hp07 m11662 Reetablering av plasstøpt betongrekkverk/rekkverk. Bru 5 Klevstrand Rv. 36 hp01 m3333 Mek.rep/overflatebehandling av tre.
Ombygg av skole i Bamble
Tilpassing av skolen for elever med rullestol.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: