Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Bamble

Ny 4-felts vei, Rugtvedt-Dørdal i Bamble, del 2
Ca 16,8km. Nedenfor listes angitte størrelser for de viktigste konstruksjonene: Rugtvedttunnelen (miljøtunnel) 122 m Vardåstunnelen (miljøtunnel) 70 m Langrønningtunnelen (miljøtunnel) 60 m Hegnabrua 47 m Hydalbrua 214 m Vinterdalbrua 250 m Tinderholtbrua 85 m Mørkekjerrbrua 215 m Stemmenbrua 455 m Svartholtbrua 195 m Rønholtdalbrua 245 m Sprangfossbrua 90 m Hanfangbrua 25 m
Om- og tilbygg på skole i Telemark
Fra Budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av boliger for funksjonshemmede i Bamble
Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Nybygg av rusomsorgsboliger i Bamble
8 stk rus/psykiatriboliger inklusive 2 beredskapsplasser. Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Bamble
Infrastruktur for ca 50-60 boenheter.
Nye vannledninger og nytt basseng i Bamble
Byggestart er ikke bestemt. Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Nytt høydebasseng (1500-2000 m3) och va-ledninger ca 500 meter.
Nybygg av skytebane i Bamble
Planlagt prosjekt. Bygges ut etter ny E18 er på plass. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av avløpsledning i Bamble
Byggetips. Byggestart er ikke bestemt. Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Ca 1350 m sjøledning og 100 m på land.
Rehabilitering av avløpsledning i Bamble
Byggetips. Byggestart er ikke bestemt. Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Ca 1230 m.
Ombygg av skole i Bamble
Tilpassing av skolen for elever med rullestol.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: