Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Telemark fylke

Bamble (16)
(15)
Drangedal (15)
Fyresdal (2)
Hjartdal (11)
Kragerø (34)
Kviteseid (10)
Nissedal (5)
Nome (15)
Notodden (15)
Porsgrunn (49)
Sauherad (8)
Seljord (17)
Siljan (2)
Skien (78)
Tinn (14)
Tokke (15)
Vinje (18)
Ny 4-felts vei, Rugtvedt-Dørdal i Bamble, del 2
Ca 16,8km. Nedenfor listes angitte størrelser for de viktigste konstruksjonene: Rugtvedttunnelen (miljøtunnel) 122 m Vardåstunnelen (miljøtunnel) 70 m Langrønningtunnelen (miljøtunnel) 60 m Hegnabrua 47 m Hydalbrua 214 m Vinterdalbrua 250 m Tinderholtbrua 85 m Mørkekjerrbrua 215 m Stemmenbrua 455 m Svartholtbrua 195 m Rønholtdalbrua 245 m Sprangfossbrua 90 m Hanfangbrua 25 m
Nybygg av bydel i Skien
BREEAM Communities. Trinnvis utbygging.
Nybygg av datasenter på Gromstul i Skien
Planområdet er på ca. 3 km2, hvorav ca. 2 km2 er avsatt til datasenterutbygging.
Nybygg av kraftverk i Sauland
205 GWh. 25 km tuneller med flere bekkinntak og mindre sperredammer. Fjellanlegg.
Nytt fengsel i region sør, Telemark/Vestfold/Buskerud
150-200 nye plasser. Lokalisering ikke fastsatt.
Nybygg av hytter i Kyrkjebygda
Opp til 600 enheter.
Nybygg av boliger i Gulset
Tidlig prosjekt. Fremdrift avhenger av ny veiforbindelse og bru (Århusbru) mellom Gulset og Skien sentrum. Antatt start og kostnad.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning i Notodden
Samarbeidsprosjekt mellom Notodden og Kongsberg boligbyggelag. Ca 150-200 boenheter.
Nybygg av ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall på Grasmyr
Skolen dimensjoneres for 540 - 600 elever og prosjektet inkluderer kulturskole, basishall, ny idrettshall og svømmehall.
Nybygg av handelspark og flerbolighus i Skien
Ca. 10 000 m2 næring og ca. 3000 m2 boliger.
Driftskontrakt veg 0801 Telemark vest 2018-2026
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i kommunene Kviteseid, Fyresdal, Nissedal, Nome, Drangedal, Tokke, Vinje, Odda og Bykle.
Nybygg av leiligheter, rekkehus, eneboliger mm i Notodden
Planlagt totalt ca 100 stk boenheter på eiendommen.
Nybygg av Powerhouse ved Porsgrunn næringspark på Grenland
BREEAM-Nor sertifisert, Energiklasse A. Takterrasse, treningsrom, garderobe, foajé og kantine.
Nybygg av flerbolighus i Skien, trinn 2
Totalt ca 250 stk leiligheter. 3-5 etasjer. Ca 50 stk leiligheter i hvert byggetrinn. Utbyggingen vil gå over 10 år eller mer.
Nybygg av helse-, pleie- og velværdssenter i Skien
Uklart angående byggestart og kostnad.
Rehabilitering av dammer i på Edland i Vinje
Trolldal: Rehabilitering av dam, samt nytt lekasjemålehus og sikring av tunnelåpning. Dammen skal sikres ved hjelp av plastring med naturstein. Songa: Dammen skal sikres ved hjelp av plastring med naturstein. Samt etablering av nytt lekasjemålehus, nytt lukehus, lufttilførsel til lukekammer og ny terskel i flomkanal.
Ombygg av skole til leiligheter i Skien
Eiendommen er regulert fra skole til boliger, 100 boenheter.
Nybygg av flerbolighus i Skien, trinn 1
Totalt ca 250 stk leiligheter. 3-5 etasjer. Ca 50 stk leiligheter i hvert byggetrinn. Utbyggingen vil gå over 10 år eller mer.
Nybygg av boligområde i Porsgrunn
Kan bli 80 eller flere boenheter her.
Nybygg av lavblokker med parkeringskjeller i Porsgrunn
55 leiligheter. 7,5 mål tomt. Innfestinger Balkong: Invisible Connections AS, Jan Erik Brevik.
Nybygg av hytter inklusive infrastrukur i Vinje
Grunneier er Per Kåre Kvålen. Antatt start og kostnad.
Etablering av infrastruktur for hytter i Kyrkjebygda
Infrastruktur for opp til 600 enheter. Trinnvis utbygging.
Riving og nybygg av ungdomsskole i Atrå
Prosjektlederen skal ta ansvar for riving, organisering av midlertidig skole og bygging av ny skole.
Nybygg av flerbolighus i Skien
29 leiligheter i bygg 5 og 16 leiligheter i bygg 6.
Nybygg av gs-vei mm i Mælagata, Skien, Bypakke Grenland
2 km. Skien kommune oppgraderer deler av VA-systemet, inngår i prosjektet.
Nybygg av boligbebyggelse i Porsgrunn
40-80 boliger. Planområdet har et areal på 147,8 daa.
Nybygg av eneboliger alternativt flermannsboliger i Porsgrunn
På høgda over Viervegen. Området er på 17.995 m2.
Nybygg av næringsbygg i Porsgrunn
Gjennstår 2-3 tomter.
Ny- og ombygg av barne-og ungdomsskole i Gvarv
Nytt bygg for 5-10 trinn og for 1-4 trinn skal bygget beholdes men tilpasses nybygget. Tilknyttet skolebygget er det i dag en idrettshall og svømmebasseng. Denne er planlagt utvidet med ca. 1.400 m2.
Nybygg av kontor/forretningsbygg i Notodden
Planlegger ett bygg med kontor i 1. etasje og kontor/forretning i 2.etasje.
Nybygg av kirke i Porsgrunn
Investeringsrammen er 94,5 mill. kr inkl. mva. (Entreprisekost 40-45 mill. kr eks. mva.). Prosjekteringsgruppe; Grenland Tekhus (A.L Høyer Skien AS, Malnes og Endresen AS, Erichsen og Horgen AS.) Gjenoppbygging av kirke etter brann. Beslagsvarer: Brann og Sikring AS.
Nybygg av boliger i Skien
Ferdig regulert boligtomt for 32 enheter. Borgegrenda ligger solrikt plassert i helling mot vest ca 5 minutters kjøretur fra Porsgrunn (2,5 km). Avstand til Skien er ca. 10 minutter (ca. 7 km). Anbefalinger fra oppdragsgiver: Rekkehus/lavblokk og da er de 32 boligene fra ca. 75-140m2 fordelt slik: - 9 stk i 3. etasje m/takterrasse - 9 stk over to etasjer - 8 stk i 2.etasje m/takterrasse - 6 stk i 1.etasje
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 1
Totalt ca. 46 stk hyttetomter. (8 stk er solgt til private)
Nybygg av småblokker i Skien
Felles garasjeanlegg i integrert sokkel eller kjeller under bakkeplan.
Rehabilitering av brygge i Porsgrunn
Bærekonstruksjonen på Østre Brygge er totalskadd på grunn av råte. Forholdene er verst på strekiningen Michel Seylmager's hus – Kafé K.
Nybygg av omsorgsboliger og dagsenter i Seljord
Totalkostnad for Nesvegen 7 og Nesbukti pleie-og omsorgssenter ca. 45.500.000.
Nybygg av kraftverk i Rjukan
Usikkert prosjekt. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av kontor i Sauherad
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt lensmannskontor for Nome, Bø og Sauherad kommune.
Utfylling av Herøya industripark i Porsgrunn
120 daa. 1000000 kbm steinmasse.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Telemark
Asfalt mengde ca. 57 000 tonn. Fresing ca. 181 000 kvm.
Asfaltarbeider Region sør 2018-2
Riks- og fylkesveier. Antall tonn asfalt 15 331. Antall m2 fres 69
Asfaltarbeider Region sør 2018-2
Riks- og fylkesveier. Antall tonn asfalt 22 720.
Nybygg av kraftverk i Kviteseid
Produksjon 9,0 GWh.
E134 Vågslidtunnelen i Vinje, utbedring
Planlagt gjennomføring våren 2018 til våren 2019.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: