Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Telemark fylke

Bamble (16)
(4)
Drangedal (4)
Fyresdal (13)
Hjartdal (6)
Kragerø (33)
Kviteseid (6)
Nissedal (11)
Nome (8)
Notodden (15)
Porsgrunn (55)
Sauherad (9)
Seljord (8)
Siljan (2)
Skien (54)
Tinn (7)
Tokke (4)
Vinje (9)
Nybygg av rekkehus, terasseleiligheter, kunstige øyer mm i Kragerø
500 boenheter/150 bygges på kustøyerne (3 stk øyer).
Nybygg av handelspark og leiligheter i Skien
Ca. 10 000 m2 næring og ca. 3000 m2 boliger.
Nybygg av ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall på Grasmyr
Skolen dimensjoneres for 540 - 600 elever og prosjektet inkluderer kulturskole, basishall, ny idrettshall og svømmehall.
Ny 4-felts vei i E18 Langangen-Lanner i Porsgrunn
To nye bruer på tilsammen mer enn 600 meter, Blåfjelltunnelen på ca 350 meter.
Utbedring av vei i Bø og Seljord
To parseller, Bukti og Stodi. Totalt 3 km.
Nybygg av fritidsboliger på Tåtøy
Antydet ca 100 nye boliger og hytter. 600 mål.
Nybygg av vannkraftverk i Vinje
Kraftverk i fjell. Ca 23 GWh. 1,5 km tunnel.
Nybygg av leilighetsbygg og brygge i Langesund
Trinnvis utbygging. Totalt ca. 116 enheter.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av hytter og leiligheter i Tinn
Antall hytter og leiligheter er dessverre ukjent.
Nybygg og riving av kraftledning i Porsgrunn
Flytting av kraftledning over Frierfjorden.
Nybygg av fritidsboliger i Vrådal
Reguleringsplan er godkjent. Ca 60 delvis byggeklare hyttetomter.
Nybygg av flerbolighus på Heistad i Porsgrunn
22 boenheter og ca. 20 båtplasser.
Etablering av infrastruktur for hytter i Kyrkjebygda
Infrastruktur for opp til 600 enheter. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 8/1, 9/1, 10/1 og 2
Nybygg av gang og sykkelbru i Porsgrunn
Del av Bypakke Grenland. 215 meter lang. 18 byggemåneder.
Riving og nybygg av barne- og ungdomsskole og flerbrukshus i Atrå
1-10 skole. Ferdigstilles 2 halvdel av 2020.
Nybygg av lager og sjøkai i Skien
Sjøkai 12x40 meter.
Kollektivknutepunkt med gateterminal i Skien, Bypakke Grenland
Del av Bypakke Grenland. Anleggsarbeidet er delt i fire faser: Fase 1 - graving starter i krysset Skistredet – Torggata. Fase 2 - graving videre i Torggata mot Hesselbergs gate. Fase 3 - graving i Skistredet mot Kongens gate. Fase 4 - graving i Kongens gate mot Hesselbergs gate.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Porsgrunn
Grunneier er Aaltvedt Betong AS. Oppføring av boligbebyggelse i form av ca. 18 boenheter som småhusbebyggelse og ca. 16 boenheter i en større boligblokk.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn, trinn 5
Totalt ca. 90 stk boenheter fordelt på flere bygg på Elveparken Brygge. 20-22 enheter i trinn 5. Plassen 40 og 42.
Nybygg av infrastruktur for hyttefelt i Notodden
Infrastruktur for 240-260 hyttetomter.
Nybygg av næringsbygg i Porsgrunn
Gjennstår 2-3 tomter.
Driftskontrakt for Nye Veier i Norge
Kontrakten gjelder: - E18 Tvedestrand - Arendal - E18 Rugtvedt – Dørdal - E6 Kolomoen - Arnkvern - E6 Arnkvern - Moelv - E39 Kristiansand Vest - Mandal Øst - E39 Mandal Øst – Mandal by - E6 Kvål - Melhus S Opsjon på 1 + 1 år. Også opsjon på E6 Storhove-Øyer om denne settes i drift i løpet av kontraktsperioden
Ny- og ombygg av barne-og ungdomsskole i Gvarv
Nytt bygg for 5-10 trinn og for 1-4 trinn skal bygget beholdes men tilpasses nybygget. Tilknyttet skolebygget er det i dag en idrettshall og svømmebasseng. Denne er planlagt utvidet med ca. 1.400 m2.
Nybygg av kraftverk i Åmotsfoss
Leverandør av turbin BNTurbin AS.
Nybygg av barnehage i Skien
Odins gate 12. Massivtre. Ca 180 barn. Sokkeletasje.
Nybygg av tomansboliger og rekkehus i Pors
40-60 stk boliger fordelt på flere trinn. ca 10 leiligheter i trinn 2.
Nybygg av barnehage på Frednes i Porsgrunn
TEK17. 120 barnehageplasser. Avdelinger for store og små barn, spesialavdeling, administrasjon og felles arealer som binder avdelingene sammen.
Nybygg av boliger i Bamble
Gnr/bnr: 77/2, 7.
Etablering av nye NAV-kontorer i Skien
Totalrehabilitering av hovedbygget. Riving av bakgård og tilbygg i 4 etasjer.
Nybygg av leiligheter og to-og tremannsboliger i Notodden
To leilighetsbygg med totalt 8 stk leiligheter, en tomannsbolig og en tremannsbolig.
Nybygg av flerbolighus i Skien, trinn 1
Totalt ca 250 stk leiligheter. 3-5 etasjer. Utbyggingen vil gå over 10 år eller mer. 3 tomannsboliger, 1 enebolig og 15-16 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus og eneboliger ved Nordre Røråsen, trinn 2
14 eneboligtomter og to tomter til firemannsboliger mm.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 1
Totalt 62 hyttetomter på feltet.
Om- alternativt nybygg av miljøfabrikk på Herøya (Grenland) i Porsgrunn
Fabrikken skal produsere plastmaterialer som skal brukes til effektiv bruk av solvarme og produksjon av drikkevann fra havet.
Nybygg av leiligheter og kjedet eneboliger på Lenesås i Langesund
Leilighetsbygg med 6 stk leiligheter og 6 stk kjedet eneboliger. Riving av kommunale boliger.
Ombygging av omsorgsboliger og kontor i Rjukan
Innvendig rehabilitering etter brann.
Asfaltarbeider i Region sør 2019-1
Notodden, Tinn, Vinje. 44 328 tonn asfalt, 33 000 m2 fresing.
Nybygg av fritidsleiligheter på Gaustadblikk
Gnr/bnr: 120/179, 180. 43 stk leiligheter fordelt på 3 stk sammenhengende bygninger (27 stk leiligheter) og 4 firemannsboliger.
Nybygg av leiligheter på Stathelle i Bamble
En firemannsbolig og en seksmannsbolig.
Utfylling av Herøya industripark i Porsgrunn
120 daa. 1000000 kbm steinmasse.
Nybygg av VA-anlegg for hytteområden i Tuddal, Russmarken, Hjartdal
Hovedledninger med hovedgrøfter ca 2855 meter og og stikkledninger ca 1280 meter.
Nybygg av punkthus ved Buer på Borgeåsen
Innfestinger Balkong: Invisible Connections AS, Jan Erik Brevik.
Nytt boligområde i Siljan
Tomtene selges til private.
Nybygg av tilrettelagte boliger og leiligheter i Notodden
"Tødd Life" Dyrvik Arkitekter AS, SLA Landskabsarkitekter og Bollinger + Grohmann Ingenieure ble kåret av juryen til vinner av begge konkurransene på Jernverkstomten på Notodden. Notodden kommune skal stå som byggherre og eier av første etasje med tilhørende uteområder, mens Totalentreprenør/utbygger skal være byggherre og eier av resterende deler av bygget med resterende uteområder. Boliger til funksjonshemmede.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastruktur opparbeides på separat prosjekt.
Nybygg av handel -og næringsbygg på Bryn i Porsgrunn
REMA 1000: 1100 m2. Blomsterhandel: 250 m2. Veksthus: 200 m2.
Rehabilitering av kontor i Skien
Byggherre er en lokal investorgruppering (Grenland Invest AS, Kontorbygg AS, Bratsberggruppen, R8, SBBL (Skien boligbyggelag), Investum Telemark, Intvest).
Asfaltarbeider i Region sør 2019-1
Kragerø, Porsgrunn, Bamble, Drangedal. 24 789 tonn asfalt, 104 000 m2 fresing.
Nybygg og eventuelt riving av skole i Porsgrunn
Tidlig og usikkert prosjekt. Under planlegging. Flere alternativer vurderes. Kostnad og start er antatt av redaksjonen.
Nybygg av VA-anlegg for hytteområden i Tuddal, Russmarken, Hjartdal
Hovedledninger med hovedgrøfter ca 2775 meter og stikkledninger ca 1450 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: