Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Telemark fylke

Bamble (28)
(7)
Drangedal (3)
Fyresdal (12)
Hjartdal (6)
Kragerø (27)
Kviteseid (6)
Nissedal (10)
Nome (18)
Notodden (16)
Porsgrunn (53)
Sauherad (24)
Seljord (5)
Siljan (1)
Skien (64)
Tinn (9)
Tokke (3)
Vinje (8)
Ny 4-felts vei i E18 Langangen-Dørdal i Porsgrunn, del 1 inkl Grenlandsbru
Ca 150m veg i dagen. Ny Grenlandsbru på 600m. Ferdigstillelse av 2 tunneler på ca 2200m og 760m.
Nybygg av oppdrettsanlegg på land for laks på Svadde industriområde i Rjukan
Det første oppdrettsanlegget på land i Norge. Anlegget vil produsere 30 tonn laks i døgnet med en årsproduskjon på 8000 tonn. Det er Akvakultur Krüger Kaldres AS som har teknologien til anlegget. Totale investeringen er 800. mill. kr.
Nybygg av sykehjem på Kverndalen i Skien
Gnr/Bnr: 2294, 2297, 2302 og 4620
Nybygg av handelspark og leiligheter i Skien
Ca. 10 000 m2 næring og ca. 3000 m2 boliger.
Nybygg av to leilighetsblokker ved Brotorvet på Stathelle
Planområdet er på 4629 m2, tomten på 3188 m2.
Nybygg av fritidsboliger på Tåtøy
Antydet ca 100 nye boliger og hytter. 600 mål.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av rekkehus og tomannsboliger i Skien
Planlagt totalt ca 80 stk boenheter på eiendommen.
Utvidelse og ombygging av ungdomsskole i Porsgrunn
Handles opp sammen med Kjølnes ungdomsskole og Borge skole.
Nybygg og riving av kraftledning i Porsgrunn
Flytting av kraftledning over Frierfjorden.
Nybygg av leilighetsbygg og brygge i Langesund
Trinnvis utbygging. Totalt ca. 116 enheter.
Nybygg av flerbolighus på Heistad i Porsgrunn
22 boenheter og ca. 20 båtplasser.
Nybygg av eneboliger i Skien
Planlagt totalt ca 80 stk boenheter på eiendommen.
Etablering av infrastruktur for hytter i Kyrkjebygda
Infrastruktur for opp til 600 enheter. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 8/1, 9/1, 10/1 og 2
Nybygg av boliger på Nylende i Skien
4-mannsbolig og rekkehus i 2 etasje og en 2-mannsbolig i 1 etasje.
Kollektivknutepunkt med gateterminal i Skien, Bypakke Grenland
Del av Bypakke Grenland. Anleggsarbeidet er delt i fire faser: Fase 1 - graving starter i krysset Skistredet – Torggata. Fase 2 - graving videre i Torggata mot Hesselbergs gate. Fase 3 - graving i Skistredet mot Kongens gate. Fase 4 - graving i Kongens gate mot Hesselbergs gate.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Porsgrunn
Grunneier er Aaltvedt Betong AS. Oppføring av boligbebyggelse i form av ca. 18 boenheter som småhusbebyggelse og ca. 16 boenheter i en større boligblokk.
Nybygg av næringsbygg i Porsgrunn
Gjennstår 2-3 tomter.
Driftskontrakt for Nye Veier i Norge
Kontrakten gjelder: - E18 Tvedestrand - Arendal - E18 Rugtvedt – Dørdal - E6 Kolomoen - Arnkvern - E6 Arnkvern - Moelv - E39 Kristiansand Vest - Mandal Øst - E39 Mandal Øst – Mandal by - E6 Kvål - Melhus S Opsjon på 1 + 1 år. Også opsjon på E6 Storhove-Øyer om denne settes i drift i løpet av kontraktsperioden
Nybygg av kraftverk i Åmotsfoss
Leverandør av turbin BNTurbin AS.
Skredoverbygg på Fv 45 Voilen i Tokke
Under planlegging. Prioriteringskategori høy på skredsikringsplan Region sør. Snøskred.
Ombygg av sykehjem til barnehage i Skien
Barnehagen skal inneholde 8 avdelinger.
Opprusting av Fv 38 Åmot-Dalen
Prosjekt fra handlingsplan 2015-2018. Uprioritert prosjekt. Generell, lettere opprusting. 2 av ca 20 km med tyngre oppgradering.
Nybygg av tomansboliger og rekkehus i Pors
40-60 stk boliger fordelt på flere trinn. ca 10 leiligheter i trinn 2.
Nybygg av barnehage på Frednes i Porsgrunn
TEK17. 120 barnehageplasser. Avdelinger for store og små barn, spesialavdeling, administrasjon og felles arealer som binder avdelingene sammen.
Etablering av nye NAV-kontorer i Skien
Totalrehabilitering av hovedbygget. Riving av bakgård og tilbygg i 4 etasjer.
Nybygg av boligområde inklusive infrastruktur i Nordagutu
Boligområdet er ferdig regulert og teknisk infrastruktur er skissert. Området er på 30 dekar og regulert til 20 eneboliger og 6 småhus i kjede. Antatt byggestart. Ukjent konstnad.
Nybygg av leiligheter og to-og tremannsboliger i Notodden
To leilighetsbygg med totalt 8 stk leiligheter, en tomannsbolig og en tremannsbolig.
Utvidelse og ombygging av ungdomsskole i Porsgrunn
Handles opp sammen med Tveten ungdomsskole og Borge skole.
Om- alternativt nybygg av miljøfabrikk på Herøya (Grenland) i Porsgrunn
Fabrikken skal produsere plastmaterialer som skal brukes til effektiv bruk av solvarme og produksjon av drikkevann fra havet.
Nybygg av leiligheter og kjedet eneboliger på Lenesås i Langesund
Leilighetsbygg med 6 stk leiligheter og 6 stk kjedet eneboliger. Riving av kommunale boliger.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 1
Totalt 62 hyttetomter på feltet.
Asfaltarbeider i Region sør 2019-1
Notodden, Tinn, Vinje. 44 328 tonn asfalt, 33 000 m2 fresing.
Nybgg av hytter i Notodden
20-30 hyttetomter.
Utbedring av vei på Ramsvik i Sauherad
Planlagt prosjekt. Fra handlingsplan 2015-2018.
Nybygg av kontor på Brenna i Sauherad
Et felles lensmannskontor for Nome, Bø og Sauherad kommune.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Telemark
Asfalt mengde ca. 57 000 tonn. Fresing ca. 181 000 kvm.
Nybygg av leiligheter på Stathelle i Bamble
En firemannsbolig og en seksmannsbolig.
Nybygg av VA-anlegg for hytteområden i Tuddal, Russmarken, Hjartdal
Hovedledninger med hovedgrøfter ca 2855 meter og og stikkledninger ca 1280 meter.
Nytt boligområde i Siljan
Tomtene selges til private.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Telemark
Mengde asfalt ca. 34 000 tonn.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Telemark
Mengde Asfalt ca. 51 000 tonn Mengde Fresing ca. 21 000 kvm.
Nybygg av småhus og tomannsboliger på Vessia i Porsgrunn, trinn 2
8 småhus og 4 tomannsboliger. Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. Total tomtareal, ca 16 mål. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 121/1766, 1894, 1901, 1040 mfl.
Utvidelse av gravlund i Porsgrunn
30 mål og rundt 2500 gravplasser. Gnr/bnr: 43/1 og 601/1 m.fl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: