Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Telemark fylke

Bamble (26)
(16)
Drangedal (10)
Fyresdal (2)
Hjartdal (12)
Kragerø (27)
Kviteseid (16)
Nissedal (20)
Nome (19)
Notodden (20)
Porsgrunn (50)
Sauherad (7)
Seljord (19)
Siljan (4)
Skien (64)
Tinn (16)
Tokke (15)
Vinje (27)
Ny 4-felts vei, Rugtvedt-Dørdal i Bamble, del 2
Ca 16,8km. Nedenfor listes angitte størrelser for de viktigste konstruksjonene: Rugtvedttunnelen (miljøtunnel) 122 m Vardåstunnelen (miljøtunnel) 70 m Langrønningtunnelen (miljøtunnel) 60 m Hegnabrua 47 m Hydalbrua 214 m Vinterdalbrua 250 m Tinderholtbrua 85 m Mørkekjerrbrua 215 m Stemmenbrua 455 m Svartholtbrua 195 m Rønholtdalbrua 245 m Sprangfossbrua 90 m Hanfangbrua 25 m
Nybygg av kraftverk i Sauland
190 GWh. 25 km tuneller med flere bekkinntak og mindre sperredammer. Fjellanlegg.
Nybygg av boliger i Gulset
Tidlig prosjekt. Fremdrift avhenger av ny veiforbindelse og bru (Århusbru) mellom Gulset og Skien sentrum. Antatt start og kostnad.
Nybygg av handelspark og flerbolighus i Skien
Ca. 10 000 m2 næring og ca. 3000 m2 boliger.
Nytt industriområde i Porsgrunn, etappe 1
1000 mål sammenlagt på etappe 1 og 2.
Utvikling av eiendom i Skien
Skolen kan rives etter høsten 2018.
Nybygg av hytter i Treungen
Tomtene selges til privatpersoner. Ca 125 boenheter totalt.
Nybygg av leiligheter og eneboliger på Solheim i Langangen, Porsgrunn
35 stk leiligheter og 35 stk eneboliger (kjedede og frittliggende).
Om- og tilbygg på skole i Telemark
Fra Budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Riving og nybygg av svømme- og idrettshall i Porsgrunn
Riving av Uræddhallen utføres ultimo 2017.
Ombygg av skole til leiligheter i Skien
Eiendommen er regulert fra skole til boliger, 100 boenheter.
Nybygg av hytter i Notodden
240-260 hyttetomter.
Nybygg av forvaringsbygg på Skien fengsel
Børve og Borchsenius AS er ansvarlig konsulent for forprosjekteringen.
Nybygg av boligområde i Porsgrunn
Kan bli 80 eller flere boenheter her.
Nybygg av boligområde i Bø
Planområdet er ca. 94 daa.
Nybygg av hotell i Porsgrunn, Kammerherreløkka B2 og B3
Bygget ligger inntil (næringsbygg, B3). Parkeringskjeller skal bygges under begge byggene.
Rehabilitering av dam i Vinje
Dammen skal sikres ved hjelp av plastring med naturstein. Samt etablering av nytt lekasjemålehus, nytt lukehus, lufttilførsel til lukekammer og ny terskel i flomkanal.
Rehabilitering av dam i Vinje
Rehabilitering av dam, samt nytt lekasjemålehus og sikring av tunnelåpning. Dammen skal sikres ved hjelp av plastring med naturstein.
Nybygg og riving av kraftledning i Porsgrunn
Flytting av kraftledning over Frierfjorden.
Nybygg av hytter inklusive infrastrukur i Vinje
Grunneier er Per Kåre Kvålen. Antatt start og kostnad.
Nybygg av to-og firemannsboliger på Kvestadkollen i Porsgrunn
15 stk tomter for to-og firemannsboliger. 30-60 stk boenheter.
Riving og nybygg av ungdomsskole i Atrå
Prosjektlederen skal ta ansvar for riving, organisering av midlertidig skole og bygging av ny skole.
Nybygg av kunst-og litteraturhus og Munch-senter i Kragerø
Tidlig prosjekt. Kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av fritidsboliger i Vrådal
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av infrastruktur for hyttefelt i Notodden
Infrastruktur for 240-260 hyttetomter.
Nybygg- og riving av skole i Sauland
Nybygg av skole; 2200 m2 og riving av eksisterende skole; 2200 m2. Massivtre.
Nybygg av flerbolighus i Skien
Nillan Norge AS er ventilasjons-leverandør.
Nybygg av ene-og tomannsboliger i Melum, etappe 4 mfl
25 tomter med ene-og tomannsboliger. Totalt ca 45 tomter på Melum boligfelt.
Nybygg av kontor/forretningsbygg i Notodden
Planlegger ett bygg med kontor i 1. etasje og kontor/forretning i 2.etasje.
Nybygg av bybru i Skien
To alternativer utredes, 125 meter eller 170 meter ca.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn, trinn 4
Totalt ca. 90 stk boenheter fordelt på flere bygg på Elveparken Brygge.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn, trinn 5
Totalt ca. 90 stk boenheter fordelt på flere bygg på Elveparken Brygge.
Nybygg av kirke i Porsgrunn
Investeringsrammen er 94,5 mill. kr inkl. mva. (Entreprisekost 40-45 mill. kr eks. mva.). Prosjekteringsgruppe; Grenland Tekhus (A.L Høyer Skien AS, Malnes og Endresen AS, Erichsen og Horgen AS.) Gjenoppbygging av kirke etter brann. Beslagsvarer: Brann og Sikring AS.
Nybygg av boliger i Skien
Ferdig regulert boligtomt for 32 enheter. Borgegrenda ligger solrikt plassert i helling mot vest ca 5 minutters kjøretur fra Porsgrunn (2,5 km). Avstand til Skien er ca. 10 minutter (ca. 7 km). Anbefalinger fra oppdragsgiver: Rekkehus/lavblokk og da er de 32 boligene fra ca. 75-140m2 fordelt slik: - 9 stk i 3. etasje m/takterrasse - 9 stk over to etasjer - 8 stk i 2.etasje m/takterrasse - 6 stk i 1.etasje
Nybygg av ene-og tomannsboliger i Melum, etappe 3
15 tomter med ene-og tomannsboliger.
Nybygg av ene-og tomannsboliger i Melum, etappe 2
16 tomter med ene-og tomannsboliger.
Nybgg av hytter i Notodden
20-30 hyttetomter.
Nybygg av småblokker i Skien
Felles garasjeanlegg i integrert sokkel eller kjeller under bakkeplan.
Nybygg av boliger i Lunde
Området er 15,7 daa. Ca. 20-30 leiligheter.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 1
Totalt 62 hyttetomter på feltet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: