Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Telemark fylke

Bamble (34)
(9)
Drangedal (3)
Fyresdal (2)
Hjartdal (6)
Kragerø (20)
Kviteseid (4)
Nissedal (15)
Nome (9)
Notodden (26)
Porsgrunn (85)
Sauherad (28)
Seljord (1)
Siljan (2)
Skien (75)
Tinn (10)
Tokke (4)
Vinje (11)
Ny bydel i Kragerø
Trinnvis utbygging. Store deler er ferdigregulert.
Nybygg av oppdrettsanlegg på land for laks på Svadde industriområde i Rjukan
Det første oppdrettsanlegget på land i Norge. Anlegget vil produsere 30 tonn laks i døgnet med en årsproduskjon på 8000 tonn. Det er Akvakultur Krüger Kaldres AS som har teknologien til anlegget. Totale investeringen er 800. mill. kr.
Driftskontrakt veg 0801 Telemark vest 2018-2026
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i kommunene Kviteseid, Fyresdal, Nissedal, Nome, Drangedal, Tokke, Vinje, Odda og Bykle.
Nybygg av boligområde i Bø
Planområdet er ca. 94 daa. 100-200 boenheter. Utvikling av fremtidens boligområde. Et moderne og attraktivt bomiljø for barn og voksne, med fokus på komfort, miljø, bærekraft og økonomi. Her møter naturen det nyeste innen energistyring og datateknologi. Alle områdets boliger skal spille sammen og ta ut synergier slik at området ideelt sett produserer mer energi enn det forbruker i et livsløp. Det skal utvikles og benyttes nye metoder for konstruksjon og utbygging slik at man sikrer mist mulig inngrep i naturen i tillegg til at man tar høyde for behovsendringene som naturlig oppstår når man bygger ut et område over tid.
Nytt industriområde i Bamble
Infrastruktur er opparbeidet. Ca 250 mål.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning i Notodden
Samarbeidsprosjekt mellom Notodden og Kongsberg boligbyggelag. Ca 150-200 boenheter.
Nybygg av handelspark og leiligheter i Skien
Ca. 10 000 m2 næring og ca. 3000 m2 boliger.
Nybygg av ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall på Grasmyr
Skolen dimensjoneres for 540 - 600 elever og prosjektet inkluderer kulturskole, basishall, ny idrettshall og svømmehall.
Nybygg av handelspark i Bø
Totalt 20.000 kvm.
Nybygg av Powerhouse ved Porsgrunn næringspark i Grenland
BREEAM-Nor sertifisert, Energiklasse A. Takterrasse, treningsrom, garderobe, foajé og kantine.
Nybygg av to leilighetsblokker ved Brotorvet på Stathelle
Planområdet er på 4629 m2, tomten på 3188 m2.
Nybygg av vannkraftverk i Vinje
Kraftverk i fjell. Ca 23 GWh. 1,5 km tunnel.
Nybygg av leiligheter og eneboliger på Solheim i Langangen, Porsgrunn
35 stk leiligheter og 35 stk eneboliger (kjedede og frittliggende).
Utvidelse av industriområde på Asdalstrand
Ca 100 dekar. Områdes skal først fylles med masse. Byggherre skal mest sannsynlig bygge selv og selge tomter til utbyggere. Start og kostnad er ikke bestemt.
Nybygg av boligområde i Bamle kommune
Totalt ca 50-60 boenheter. Kan bli fordelt mellom flere utbyggere.
Riving og nybygg av sykehjem i Porsgrunn, trinn 2
Utredning utført i egen regi.
Nybygg av hytter inklusive infrastrukur i Vinje
Grunneier er Per Kåre Kvålen. Antatt start og kostnad.
Etablering av infrastruktur for hytter i Kyrkjebygda
Infrastruktur for opp til 600 enheter. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 8/1, 9/1, 10/1 og 2
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 3
29 leiligheter i bygg 5 og 16 leiligheter i bygg 6.
Nybygg av boligområde i Bamle kommune
Totalt kan det bygges ca 50-60 boenheter på området.
Nybygg av leiligheter, eneboliger og rekkehus på Vessia i Porsgrunn, trinn 3 mfl
Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. Total tomtareal, ca 16 mål. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 121/1766, 1894, 1901, 1040 mfl.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Porsgrunn
Grunneier er Aaltvedt Betong AS. Oppføring av boligbebyggelse i form av ca. 18 boenheter som småhusbebyggelse og ca. 16 boenheter i en større boligblokk.
Nybygg av flerbolighus på Heistad i Porsgrunn
22 boenheter og ca. 20 båtplasser.
Nybygg av infrastruktur for hyttefelt i Notodden
Infrastruktur for 240-260 hyttetomter.
Nybygg av kraftverk i Åmotsfoss
Leverandør av turbin BNTurbin AS.
Ny- og ombygg av barne-og ungdomsskole i Gvarv
Nytt bygg for 5-10 trinn og for 1-4 trinn skal bygget beholdes men tilpasses nybygget. Tilknyttet skolebygget er det i dag en idrettshall og svømmebasseng. Denne er planlagt utvidet med ca. 1.400 m2.
Skredoverbygg på Fv 45 Voilen i Tokke
Under planlegging. Prioriteringskategori høy på skredsikringsplan Region sør. Snøskred.
Ombygg av sykehjem til barnehage i Skien
Barnehagen skal inneholde 8 avdelinger.
Nybygg av tomans- og firemannsboliger i Pors
40-60 stk boliger fordelt på flere trinn.
Opprusting av Fv 38 Åmot-Dalen
Prosjekt fra handlingsplan 2015-2018. Uprioritert prosjekt. Generell, lettere opprusting. 2 av ca 20 km med tyngre oppgradering.
Nybygg av ene-og tomannsboliger i Melum, etappe 4 mfl
25 tomter med ene-og tomannsboliger. Totalt ca 45 tomter på Melum boligfelt.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn, trinn 4
Totalt ca. 90 stk boenheter fordelt på flere bygg på Elveparken Brygge. 18-20 enheter i trinn 4.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn, trinn 5
Totalt ca. 90 stk boenheter fordelt på flere bygg på Elveparken Brygge. 20-22 enheter i trinn 5. Plassen 40 og 42.
Nybygg av kontor/forretningsbygg i Notodden
Planlegger ett bygg med kontor i 1. etasje og kontor/forretning i 2.etasje.
Nybygg av boligområde inklusive infrastruktur i Nordagutu
Boligområdet er ferdig regulert og teknisk infrastruktur er skissert. Området er på 30 dekar og regulert til 20 eneboliger og 6 småhus i kjede. Antatt byggestart. Ukjent konstnad.
Nybygg av småblokker i Skien
Felles garasjeanlegg i integrert sokkel eller kjeller under bakkeplan.
Nybygg av leiligheter og to-og tremannsboliger i Notodden
To leilighetsbygg med totalt 8 stk leiligheter, en tomannsbolig og en tremannsbolig.
Nybygg av ene-og tomannsboliger i Melum, etappe 2
16 tomter med ene-og tomannsboliger.
Nybygg av flerbolighus og eneboliger ved Nordre Røråsen, trinn 2
14 eneboligtomter og to tomter til firemannsboliger mm.
Nybygg av ene-og tomannsboliger i Melum, etappe 3
15 tomter med ene-og tomannsboliger.
Nybygg av leiligheter på Vessia i Porsgrunn, blokk 1
Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. Total tomtareal, ca 16 mål. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 121/1766, 1894, 1901, 1040 mfl.
Nybygg av kraftverk i Tinn kommune
Produksjon 14,5 GWh. 150 m 22 kV-ledning (jord eller linje). Stål- alternativt betongkonstruksjon.
Nybygg av leiligheter og kjedet eneboliger på Lenesås i Langesund
Leilighetsbygg med 6 stk leiligheter og 6 stk kjedet eneboliger. Riving av kommunale boliger.
Om- alternativt nybygg av miljøfabrikk på Herøya (Grenland) i Porsgrunn
Fabrikken skal produsere plastmaterialer som skal brukes til effektiv bruk av solvarme og produksjon av drikkevann fra havet.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 1
Totalt ca. 46 stk hyttetomter. (8 stk er solgt til private)
Ombygging av kontor og leiligheter i Skien
Omfatter Chr Bloms gate 26 og 28, foreslås brukt til en kombinasjon av bolig, kontor, allmennyttig formål og felles parkering. Bygget på Chr Bloms gate 26, som er et B-objekt, flyttes til en annen tomt i samme gate. Utførende entreprenør for denne flyttingen er Kranringen Isak M Nilsen AS, prosjektleder Harald Nilsen. Rigg/byggeplasskran: Ramirent/Kranor.
Utbedring av vei på Ramsvik i Sauherad
Planlagt prosjekt. Fra handlingsplan 2015-2018.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 2
Totalt 62 hyttetomter på feltet.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 3
Totalt 62 hyttetomter på feltet.
Nybygg hytter/fritidsboliger inkl infrastruktur, Nissedal tr 2
50-60 hytter/fritidsboliger i trinn 2-3.
Nybygg av småhus og tomannsboliger på Vessia i Porsgrunn, trinn 2
8 småhus og 4 tomannsboliger. Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. Total tomtareal, ca 16 mål. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 121/1766, 1894, 1901, 1040 mfl.
Nybygg av leiligheter på Stathelle i Bamble
En firemannsbolig og en seksmannsbolig.
Nybygg av hytteområde i Hjartdal
Godkjent detaljregulering. 16 hyttetomter. Gnr/bnr 30/3 og 38/1
Utfylling av Herøya industripark i Porsgrunn
120 daa. 1000000 kbm steinmasse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: