Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Telemark fylke

Bamble (16)
(6)
Drangedal (2)
Fyresdal (12)
Hjartdal (3)
Kragerø (16)
Kviteseid (2)
Nissedal (6)
Nome (5)
Notodden (17)
Porsgrunn (91)
Sauherad (19)
Seljord (3)
Siljan (2)
Skien (59)
Tinn (9)
Tokke (2)
Vinje (9)
Nybygg av oppdrettsanlegg på land for laks på Svadde industriområde i Rjukan
Det første oppdrettsanlegget på land i Norge. Anlegget vil produsere 30 tonn laks i døgnet med en årsproduskjon på 8000 tonn. Det er Akvakultur Krüger Kaldres AS som har teknologien til anlegget. Totale investeringen er 800. mill. kr.
Nybygg av handelspark i Bø
Totalt 20.000 kvm.
Nybygg av handelspark og leiligheter i Skien
Ca. 10 000 m2 næring og ca. 3000 m2 boliger.
Nybygg av ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall på Grasmyr
Skolen dimensjoneres for 540 - 600 elever og prosjektet inkluderer kulturskole, basishall, ny idrettshall og svømmehall.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn
Ca. 160 leiligheter fordelt på 11 blokker.
Nybygg av Powerhouse ved Porsgrunn næringspark i Grenland
BREEAM-Nor sertifisert, Energiklasse A. Takterrasse, treningsrom, garderobe, foajé og kantine.
Nybygg av to leilighetsblokker ved Brotorvet på Stathelle
Planområdet er på 4629 m2, tomten på 3188 m2.
Nybygg av fritidsboliger på Tåtøy
Antydet ca 100 nye boliger og hytter. 600 mål.
Nybygg av boligområde i Porsgrunn
Kan bli 80 eller flere boenheter her.
Nybygg av to-og firemannsboliger på Kvestadkollen i Porsgrunn
15 stk tomter for to-og firemannsboliger. 30-60 stk boenheter. Gnr/bnr 3/1, 23
Nybygg og riving av kraftledning i Porsgrunn
Flytting av kraftledning over Frierfjorden.
Nybygg av leilighetsbygg og brygge i Langesund
Trinnvis utbygging. Totalt ca. 116 enheter.
Nybygg av hytter inklusive infrastrukur i Vinje
Grunneier er Per Kåre Kvålen. Antatt start og kostnad.
Nybygg av flerbolighus på Heistad i Porsgrunn
22 boenheter og ca. 20 båtplasser.
Etablering av infrastruktur for hytter i Kyrkjebygda
Infrastruktur for opp til 600 enheter. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 8/1, 9/1, 10/1 og 2
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Porsgrunn
Grunneier er Aaltvedt Betong AS. Oppføring av boligbebyggelse i form av ca. 18 boenheter som småhusbebyggelse og ca. 16 boenheter i en større boligblokk.
Driftskontrakt for Nye Veier i Norge
Kontrakten gjelder: - E18 Tvedestrand - Arendal - E18 Rugtvedt – Dørdal - E6 Kolomoen - Arnkvern - E6 Arnkvern - Moelv - E39 Kristiansand Vest - Mandal Øst - E39 Mandal Øst – Mandal by - E6 Kvål - Melhus S Opsjon på 1 + 1 år. Også opsjon på E6 Storhove-Øyer om denne settes i drift i løpet av kontraktsperioden
Nybygg av infrastruktur for nye hyttetomter, Nystauldalen i Tinn
Opparbeidelse av veier, vann og avløp for eksisterende hyttefelt samt 28 nye hyttetomter.
Nybygg av infrastruktur for hyttefelt i Notodden
Infrastruktur for 240-260 hyttetomter.
Nybygg av næringsbygg i Porsgrunn
Gjennstår 2-3 tomter.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 3
29 leiligheter i bygg 5 og 16 leiligheter i bygg 6.
Skredoverbygg på Fv 45 Voilen i Tokke
Under planlegging. Prioriteringskategori høy på skredsikringsplan Region sør. Snøskred.
Ombygg av sykehjem til barnehage i Skien
Barnehagen skal inneholde 8 avdelinger.
Nybygg av tomansboliger og rekkehus i Pors
40-60 stk boliger fordelt på flere trinn. ca 10 leiligheter i trinn 2.
Opprusting av Fv 38 Åmot-Dalen
Prosjekt fra handlingsplan 2015-2018. Uprioritert prosjekt. Generell, lettere opprusting. 2 av ca 20 km med tyngre oppgradering.
Nybygg av handel -og næringsbygg på Bryn i Porsgrunn
REMA 1000: 1200 m2. Blomsterhandel: 300 m2. Veksthus: 200 m2.
Nybygg av barnehage på Frednes i Porsgrunn
TEK17. 120 barnehageplasser. Avdelinger for store og små barn, spesialavdeling, administrasjon og felles arealer som binder avdelingene sammen.
Nybygg av kontor/forretningsbygg i Notodden
Planlegger ett bygg med kontor i 1. etasje og kontor/forretning i 2.etasje.
Nybygg av boligområde inklusive infrastruktur i Nordagutu
Boligområdet er ferdig regulert og teknisk infrastruktur er skissert. Området er på 30 dekar og regulert til 20 eneboliger og 6 småhus i kjede. Antatt byggestart. Ukjent konstnad.
Nybygg av småblokker i Skien
Felles garasjeanlegg i integrert sokkel eller kjeller under bakkeplan.
Nybygg av leiligheter og to-og tremannsboliger i Notodden
To leilighetsbygg med totalt 8 stk leiligheter, en tomannsbolig og en tremannsbolig.
Nybygg av leiligheter på Vessia i Porsgrunn, blokk 1
Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. Total tomtareal, ca 16 mål. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 121/1766, 1894, 1901, 1040 mfl.
Nybygg av kraftverk i Tinn kommune
Produksjon 14,5 GWh. 150 m 22 kV-ledning (jord eller linje). Stål- alternativt betongkonstruksjon.
Nybygg av leiligheter og kjedet eneboliger på Lenesås i Langesund
Leilighetsbygg med 6 stk leiligheter og 6 stk kjedet eneboliger. Riving av kommunale boliger.
Om- alternativt nybygg av miljøfabrikk på Herøya (Grenland) i Porsgrunn
Fabrikken skal produsere plastmaterialer som skal brukes til effektiv bruk av solvarme og produksjon av drikkevann fra havet.
Nybygg av boliger og næring i Porsgrunn
Gnr/bnr: 43/1 og 601/1 m.fl.
Nybgg av hytter i Notodden
20-30 hyttetomter.
Utbedring av vei på Ramsvik i Sauherad
Planlagt prosjekt. Fra handlingsplan 2015-2018.
Utfylling av Herøya industripark i Porsgrunn
120 daa. 1000000 kbm steinmasse.
Nybygg av kraftverk i Tinn kommune
1 km vei. 500 m 22 kV jordkabel. Stasjonen vil bli bygd med fasader av betong og glass, med fernisser av tre.
Nytt boligområde i Siljan
Tomtene selges til private.
Nybygg av eneboliger i Skien
Tomter uten byggeklausul.
Nybygg av hytteområde i Hjartdal
Godkjent detaljregulering. 16 hyttetomter. Gnr/bnr 30/3 og 38/1
Nybygg av leiligheter på Stathelle i Bamble
En firemannsbolig og en seksmannsbolig.
Nybygg av kraftverk i Lårdal
300 m adkomstvei. 1340 m vannvei i grøft. Årlig produksjon på 8,70GWh.
Innvendig vedlikehold av bygg i Rjukan
Innvendig rehabilitering etter brann.
Sanering/utskifting av eksisterende vann og avløpsledninger i Skien
Sarering av ca. 1225meter hoved VA-ledninger i Stigeråsen, Stollvegen og Gulsetlia.
Nybygg av boliger for funksjonshemmede i Bamble
Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: