Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Telemark fylke

Bamble (23)
(9)
Drangedal (2)
Fyresdal (14)
Hjartdal (6)
Kragerø (27)
Kviteseid (5)
Nissedal (11)
Nome (8)
Notodden (20)
Porsgrunn (49)
Sauherad (10)
Seljord (12)
Siljan (1)
Skien (67)
Tinn (7)
Tokke (8)
Vinje (10)
Nybygg av rekkehus, terasseleiligheter, kunstige øyer mm i Kragerø
500 boenheter/150 bygges på kustøyerne (3 stk øyer).
Nybygg av hytter i Kyrkjebygda
Opp til 600 enheter. Gnr/bnr: 8/1, 9/1, 10/1 og 2.
Nybygg av handelspark og leiligheter i Skien
Ca. 10 000 m2 næring og ca. 3000 m2 boliger.
Nybygg av ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall på Grasmyr
Skolen dimensjoneres for 540 - 600 elever og prosjektet inkluderer kulturskole, basishall, ny idrettshall og svømmehall.
Nybygg av boliger og forretning på Lomodden i Seljord
Gnr/bnr: 46/58, 33 ,34, 8, 3, 65, 44, 16. Krever oppfylling av landareal og utfylling av Seljordvatnet.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn
Ca. 160 leiligheter fordelt på 11 blokker.
Utbedring av vei i Bø og Seljord
To parseller, Bukti og Stodi. Totalt 3 km.
Nybygg av Powerhouse ved Porsgrunn næringspark i Grenland
BREEAM-Nor sertifisert, Energiklasse A. Takterrasse, treningsrom, garderobe, foajé og kantine.
Nybygg av leiligheter og eneboliger på Solheim i Langangen, Porsgrunn
60-80 stk boenheter fordelt på leiligheter og eneboliger.
Nybygg av vannkraftverk i Vinje
Kraftverk i fjell. Ca 23 GWh. 1,5 km tunnel.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastrukturen opparbeides på separat prosjekt.
Nybygg av to-og firemannsboliger på Kvestadkollen i Porsgrunn
15 stk tomter for to-og firemannsboliger. 30-60 stk boenheter. Gnr/bnr 3/1, 23
Nybygg av hytter og leiligheter i Tinn
Antall hytter og leiligheter er dessverre ukjent.
Nybygg og riving av kraftledning i Porsgrunn
Flytting av kraftledning over Frierfjorden.
Nybygg av leilighetsbygg og brygge i Langesund
Trinnvis utbygging. Totalt ca. 120 enheter.
Etablering av infrastruktur for hytter i Kyrkjebygda
Infrastruktur for opp til 600 enheter. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 8/1, 9/1, 10/1 og 2
Riving og nybygg av barne- og ungdomsskole og flerbrukshus i Atrå
1-10 skole. Ferdigstilles 2 halvdel av 2020.
Nybygg av lager og sjøkai i Skien
Sjøkai 12x40 meter.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 1
Totalt 81 stk leiligheter på Bugten Brygge.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn, trinn 5
Totalt ca. 90 stk boenheter fordelt på flere bygg på Elveparken Brygge. 20-22 enheter i trinn 5. Plassen 40 og 42.
Nybygg av testsenter i Porsgrunn
4000-5000 kvm totalt.
Driftskontrakt for Nye Veier i Norge
Kontrakten gjelder: - E18 Tvedestrand - Arendal - E18 Rugtvedt – Dørdal - E6 Kolomoen - Arnkvern - E6 Arnkvern - Moelv - E39 Kristiansand Vest - Mandal Øst - E39 Mandal Øst – Mandal by - E6 Kvål - Melhus S Opsjon på 1 + 1 år. Også opsjon på E6 Storhove-Øyer om denne settes i drift i løpet av kontraktsperioden
Ny- og ombygg av barne-og ungdomsskole i Gvarv
Nytt bygg for 5-10 trinn og for 1-4 trinn skal bygget beholdes men tilpasses nybygget. Tilknyttet skolebygget er det i dag en idrettshall og svømmebasseng. Denne er planlagt utvidet med ca. 1.400 m2.
Nybygg av barnehage i Skien
Odins gate 12. Massivtre. Ca 180 barn. Sokkeletasje.
Nybygg av rekkehus, tomans- og firemannsboliger i Pors
40-60 stk boliger fordelt på flere trinn.
Nybygg av kraftverk i Kragerø
Produksjon på 38,5 GWh. Kraftstasjonen bygges med skjæring i fjell. Konsesjon er gitt
Etablering av nye NAV-kontorer i Skien
Totalrehabilitering av hovedbygget. Riving av bakgård og tilbygg i 4 etasjer.
Nybygg av boliger i Bamble
Gnr/bnr: 77/2, 7.
Driftskontrakt 0802 Lifjell - Fylkesveg 2019-2024 og Riksveg 2019-2022
For riksveg gjelder kontrakten 1/9-19 til 31/8-22 med opsjon på 1 + 1 år. For fylkesveg gjelder kontrakten 1/9-19 til 31/8-2024 med opsjon på 1 + 1 år.
Nybygg av næringsvirksomhet og teknisk infrastruktur i Skien
Gnr/Bnr: 221/1760, 221/2225 og 221/2226.
Nybygg av leiligheter og to-og tremannsboliger i Notodden
To leilighetsbygg med totalt 8 stk leiligheter, 2 st tomannsbolig.
Nybygg av ene-og tomannsboliger i Melum, etappe 2
16 tomter med ene-og tomannsboliger.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 1
Totalt 62 hyttetomter på feltet.
Nybygg av boliger på helsehustomta i Lunde
Hovedgata 55-57. Planområde: 15,7 daa. Ca. 20-30 leiligheter. Gnr/bnr: 101/7, 101/13 , 101/420. Byggherre: Lunde boligutvikling AS.
Om- alternativt nybygg av miljøfabrikk på Herøya (Grenland) i Porsgrunn
Fabrikken skal produsere plastmaterialer som skal brukes til effektiv bruk av solvarme og produksjon av drikkevann fra havet.
Nybygg av fritidsleiligheter på Gaustadblikk
Gnr/bnr: 120/179, 180. 43 stk leiligheter fordelt på 3 stk sammenhengende bygninger (27 stk leiligheter) og 4 firemannsboliger.
Asfaltarbeider i Region sør 2019-1
Notodden, Tinn, Vinje. 44 328 tonn asfalt, 33 000 m2 fresing.
Nybgg av hytter i Notodden
20-30 hyttetomter.
Nybygg hytter/fritidsboliger inkl infrastruktur, Nissedal tr 2
50-60 hytter/fritidsboliger i trinn 2-3.
Omb av kryss og nybygg av g/s-vei, Porsgrunn, Bypakke Grenland
Del av Bypakke Grenland. Linaaesgate, Gunder Solvesensgate, Drangedalsvegen, Norønnagata. Samarbeid mellom Bamble, Skien, Siljan, Porsgrunn kommuner, Telemark fylkeskommuner, Statens veivesen og Jernbaneverket.
Nybygg av eneboliger i Skien
Tomter uten byggeklausul.
Utfylling av Herøya industripark i Porsgrunn
120 daa. 1000000 kbm steinmasse.
Nybygg av tilrettelagte boliger og leiligheter i Notodden
"Tødd Life" Dyrvik Arkitekter AS, SLA Landskabsarkitekter og Bollinger + Grohmann Ingenieure ble kåret av juryen til vinner av begge konkurransene på Jernverkstomten på Notodden. Notodden kommune skal stå som byggherre og eier av første etasje med tilhørende uteområder, mens Totalentreprenør/utbygger skal være byggherre og eier av resterende deler av bygget med resterende uteområder. Boliger til funksjonshemmede.
Nybygg av handel -og næringsbygg på Bryn i Porsgrunn
REMA 1000: 1100 m2. Blomsterhandel: 250 m2. Veksthus: 200 m2.
Nybygg av industri og verksted på Rødmyr trinn 2
Hus 1 42x24 meter. Hus 2 88x24 meter.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastruktur opparbeides på separat prosjekt.
Nybygg av gang-og sykkelvei i Åby
1800 m (fra kirken til avkjøringen til Åby). Antatt start.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: