Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Telemark fylke

Bamble (28)
(5)
Drangedal (8)
Fyresdal (1)
Hjartdal (2)
Kragerø (27)
Kviteseid (3)
Nissedal (3)
Nome (9)
Notodden (12)
Porsgrunn (43)
Sauherad (5)
Seljord (4)
Siljan (2)
Skien (70)
Tinn (7)
Tokke (13)
Vinje (8)
Nybygg av datasenter på Gromstul i Skien
Planområdet er på ca. 3 km2, hvorav ca. 2 km2 er avsatt til datasenterutbygging.
Nybygg av ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall på Grasmyr
Skolen dimensjoneres for 540 - 600 elever og prosjektet inkluderer kulturskole, basishall, ny idrettshall og svømmehall.
Riving av videregående skole og nybygg av boliger i Skien
11 mål. Skolen kan rives etter høsten 2018.
Nybygg av Powerhouse ved Porsgrunn næringspark på Grenland
BREEAM-Nor sertifisert, Energiklasse A. Takterrasse, treningsrom, garderobe, foajé og kantine.
Nytt boligområde i Skien
Ca. 120 daa. Ca. 100 boliger.
Utvidelse av videregående skole i Porsgrunn
Samlokalisering av Prosgrunn VGA, avd Sør og Nord.
Nybygg av to leilighetsblokker ved Brotorvet på Stathelle
Planområdet er på 4629 m2, tomten på 3188 m2.
Ombygg av skole til leiligheter i Skien
Eiendommen er regulert fra skole til boliger, 100 boenheter.
Nybygg av hytter i Notodden
240-260 hyttetomter.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastrukturen opparbeides på separat prosjekt.
Nytt boligområde i Skien
Ca. 65 daa. Ca. 50 boliger.
Nybygg av gang og sykkelbru i Porsgrunn
Del av Bypakke Grenland. Flere alternativer vurderes. 210-240 m lang.
Nybygg av to-og firemannsboliger på Kvestadkollen i Porsgrunn
15 stk tomter for to-og firemannsboliger. 30-60 stk boenheter.
Riving og nybygg av ungdomsskole i Atrå
Prosjektlederen skal ta ansvar for riving, organisering av midlertidig skole og bygging av ny skole.
Nybygg av flerbolighus i Langesund, fase 1
Ca. 4000 m2 og ca. 40 enheter.
Nybygg av eneboliger, tomannsboliger og lavblokk i Porsgrunn
Grunneier er Aaltvedt Betong AS. Ca. 35 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for hyttefelt i Notodden
Infrastruktur for 240-260 hyttetomter.
Nybygg av gs-vei mm i Mælagata, Skien, Bypakke Grenland
2 km. Skien kommune oppgraderer deler av VA-systemet, inngår i prosjektet.
Ombygg av sykehjem til barnehage Skien
Barnehagen skal inneholde 8 avdelinger.
Nybygg av leilighetsbygg i Porsgrunn
Bygg 5 er 16 leiligheter i 4 etasjer og bygg 6 er 9 leiligheter i 3 etasjer.
Nybygg av kontor/forretningsbygg i Notodden
Planlegger ett bygg med kontor i 1. etasje og kontor/forretning i 2.etasje.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn, trinn 4
Totalt ca. 90 stk boenheter fordelt på flere bygg på Elveparken Brygge. 18-20 enheter i trinn 4.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn, trinn 5
Totalt ca. 90 stk boenheter fordelt på flere bygg på Elveparken Brygge. 20-22 enheter i trinn 5.
Nybygg av bybru i Skien
To alternativer utredes, 125 meter eller 170 meter ca.
Etablering av VA-ledning i Nissedal
Total lengde: 4.727 meter fordelt på 3 etapper.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 1
Totalt 62 hyttetomter på feltet.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 1
Totalt ca. 46 stk hyttetomter. (8 stk er solgt til private)
Om- alternativt nybygg av miljøfabrikk på Herøya (Grenland) i Porsgrunn
Fabrikken skal produsere plastmaterialer som skal brukes til effektiv bruk av solvarme og produksjon av drikkevann fra havet.
Nybygg av småblokker i Skien
Felles garasjeanlegg i integrert sokkel eller kjeller under bakkeplan.
Ombygging av kontor og flerbolighus i Skien
Omfatter Chr Bloms gate 26 og 28, foreslås brukt til en kombinasjon av bolig, kontor, allmennyttig formål og felles parkering. Bygget på Chr Bloms gate 26, som er et B-objekt, flyttes til en annen tomt i samme gate. Utførende entreprenør for denne flyttingen er Kranringen Isak M Nilsen AS, prosjektleder Harald Nilsen.
Nybygg av kontor i Sauherad
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt lensmannskontor for Nome, Bø og Sauherad kommune.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Telemark
Asfalt mengde ca. 57 000 tonn. Fresing ca. 181 000 kvm.
Nytt boligområde i Siljan
Tomtene selges til private.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Telemark
Mengde asfalt ca. 34 000 tonn.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Telemark
Mengde Asfalt ca. 51 000 tonn Mengde Fresing ca. 21 000 kvm.
Asfaltarbeider Region sør 2018-2
Riks- og fylkesveier. Antall tonn asfalt 15 331. Antall m2 fres 69
Asfaltarbeider Region sør 2018-2
Riks- og fylkesveier. Antall tonn asfalt 22 720.
E134 Vågslidtunnelen i Vinje, utbedring
Planlagt gjennomføring våren 2018 til våren 2019.
Nybygg av tomanns- og firemannsboliger i Porsgrunn, trinn 1
2 firemannsboliger og 2 tomannsboliger.
Nybygg av tilrettelagte boliger og leiligheter i Notodden
Notodden kommune skal stå som byggherre og eier av første etasje med tilhørende uteområder, mens Totalentreprenør/utbygger skal være byggherre og eier av resterende deler av bygget med resterende uteområder.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastruktur opparbeides på separat prosjekt.
Nybygg av boliger for funksjonshemmede i Bamble
Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Nybygg av gang og sykkelvei langs Fv. 351 i Kragerø
Fortau ca. 600m Asfalt gs-veg ca. 1460 m2 Asfalt fv. ca. 3450 m2 Kantstein ca. 85m Sprenging ca. 150m3 Lysmaster 11 stk Kummer 26stk VA grøft ca.440m Kulvertrør 2x25m
Nybygg av barnehage i Porsgrunn
Kirketjernet barnehage skal legges ned og erstattes med paviljong på Vestsiden barnehage. Paviljongen skal være ett frittstående bygg som skal være base for barn i alderen 1-3 år.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Heistad
Planområdet er på ca. 16 daa.
Nybygg av rusomsorgsboliger i Bamble
8 stk rus/psykiatriboliger inklusive 2 beredskapsplasser. Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: