Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Telemark fylke

Bamble (27)
(12)
Drangedal (3)
Fyresdal (4)
Hjartdal (8)
Kragerø (22)
Kviteseid (11)
Nissedal (6)
Nome (9)
Notodden (19)
Porsgrunn (91)
Sauherad (6)
Seljord (4)
Siljan (2)
Skien (63)
Tinn (10)
Tokke (12)
Vinje (12)
Nybygg av oppdrettsanlegg på land for laks på Svadde industriområde i Rjukan
Det første oppdrettsanlegget på land i Norge. Anlegget vil produsere 30 tonn laks i døgnet med en årsproduskjon på 8000 tonn. Det er Akvakultur Krüger Kaldres AS som har teknologien til anlegget. Totale investeringen er 800. mill. kr.
Driftskontrakt veg 0801 Telemark vest 2018-2026
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i kommunene Kviteseid, Fyresdal, Nissedal, Nome, Drangedal, Tokke, Vinje, Odda og Bykle.
Nytt industriområde i Bamble
Infrastruktur er opparbeidet. Ca 250 mål.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning i Notodden
Samarbeidsprosjekt mellom Notodden og Kongsberg boligbyggelag. Ca 150-200 boenheter.
Nytt industriområde i Porsgrunn, etappe 2
Totalt ca 1000 mål for etappe 1 og 2.
Nybygg av handelspark og flerbolighus i Skien
Ca. 10 000 m2 næring og ca. 3000 m2 boliger.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn
Ca. 160 leiligheter fordelt på 11 blokker.
Nytt industriområde i Porsgrunn, etappe 1
Totalt ca 1000 mål for etappe 1 og 2.
Nybygg av handelspark i Bø
Totalt 20.000 kvm.
Nybygg av leiligheter, eneboliger og rekkehus på Vessia i Porsgrunn
Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. 75 leiligheter i blokker og 25 eneboliger og boliger i kjede. 16 mål tomt. Trinnvis utbygging.
Nybygg av Powerhouse ved Porsgrunn næringspark i Grenland
BREEAM-Nor sertifisert, Energiklasse A. Takterrasse, treningsrom, garderobe, foajé og kantine.
Utvidelse av videregående skole i Porsgrunn
Samlokalisering av Prosgrunn VGS, avd Sør og Nord. Nytt skolebygg for ca 1235 elever.
Nybygg av leiligheter og eneboliger på Solheim i Langangen, Porsgrunn
35 stk leiligheter og 35 stk eneboliger (kjedede og frittliggende).
Nybygg av leilighetsbygg og brygge i Langesund
Trinnvis utbygging. Totalt ca. 116 enheter.
Nybygg av boligbebyggelse i Porsgrunn
40-80 boenheter. Planområdet har et areal på 147,8 daa.
Nybygg av boligområde i Bamle kommune
Totalt ca 50-60 boenheter. Kan bli fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av fritidsboliger i Vrådal
Reguleringsplan er godkjent. Ca 60 delvis byggeklare hyttetomter.
Nybygg og riving av kraftledning i Porsgrunn
Flytting av kraftledning over Frierfjorden.
Nybygg av hytter inklusive infrastrukur i Vinje
Grunneier er Per Kåre Kvålen. Antatt start og kostnad.
Etablering av infrastruktur for hytter i Kyrkjebygda
Infrastruktur for opp til 600 enheter. Trinnvis utbygging.
Nybygg av to-og firemannsboliger på Kvestadkollen i Porsgrunn
15 stk tomter for to-og firemannsboliger. 30-60 stk boenheter.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 3
29 leiligheter i bygg 5 og 16 leiligheter i bygg 6.
Riving og nybygg av ungdomsskole i Atrå
Prosjektlederen skal ta ansvar for riving, organisering av midlertidig skole og bygging av ny skole.
Nybygg av flerbolighus i Langesund, fase 1
Ca. 4000 m2 og ca. 40 enheter.
Nybygg av boligområde i Bamle kommune
Totalt kan det bygges ca 50-60 boenheter på området.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Porsgrunn
Grunneier er Aaltvedt Betong AS. Oppføring av boligbebyggelse i form av ca. 18 boenheter som småhusbebyggelse og ca. 16 boenheter i en større boligblokk.
Nybygg av gs-vei mm i Mælagata, Skien, Bypakke Grenland
En del av fylkesveg 44 omlegges fra Mælagata til Amtmand Aalls gate. Sammenhengende gang- og sykkelveg etableres på vestsiden av Mælagata og Amtmand Aalls gate og langs Gjerpens gate til jernbanestasjonen. Mælagata stenges like sør for der «omkjøringsvegen» «tar av» mot Amtmand Aalls gate Det etableres trafikksikre kryss og krysninger. Noen avkjørsler skal stenges/ legges om. Kryssene Mælagata/Petersborgvegen og Amtmand Aalls gate/Gjerpens gate ombygges. Anlegget skal gis universell utforming. Det etableres busslommer og ny vegbelysning langs hele strekningen. Kommunens vann- og avløpssystem oppgraderes i sammenheng med vegprosjektet.
Ombygg av sykehjem til barnehage Skien
Barnehagen skal inneholde 8 avdelinger.
Nybygg av tomans- og firemannsboliger i Pors
40-60 stk boliger fordelt på flere trinn.
Nybygg av barnehage på Frednes i Porsgrunn
TEK17. 120 barnehageplasser. Avdelinger for store og små barn, spesialavdeling, administrasjon og felles arealer som binder avdelingene sammen.
Nybygg av bybru i Skien
To alternativer utredes, 125 meter eller 170 meter ca.
Nybygg av kontor/forretningsbygg i Notodden
Planlegger ett bygg med kontor i 1. etasje og kontor/forretning i 2.etasje.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn, trinn 4
Totalt ca. 90 stk boenheter fordelt på flere bygg på Elveparken Brygge. 18-20 enheter i trinn 4.
Nybygg av kirke i Porsgrunn
Investeringsrammen er 94,5 mill. kr inkl. mva. (Entreprisekost 40-45 mill. kr eks. mva.). Prosjekteringsgruppe; Grenland Tekhus (A.L Høyer Skien AS, Malnes og Endresen AS, Erichsen og Horgen AS.) Gjenoppbygging av kirke etter brann. Beslagsvarer: Brann og Sikring AS. Dører: Daloc Norge AS.
Nybygg av småblokker i Skien
Felles garasjeanlegg i integrert sokkel eller kjeller under bakkeplan.
Nybygg av leiligheter og to-og tremannsboliger i Notodden
To leilighetsbygg med totalt 8 stk leiligheter, en tomannsbolig og en tremannsbolig.
Nybygg av kraftverk i Tinn kommune
Produksjon 14,5 GWh. 150 m 22 kV-ledning (jord eller linje). Stål- alternativt betongkonstruksjon.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 1
Totalt 62 hyttetomter på feltet.
Nybygg av flerbolighus i Stathelle
1.etasje i betong, 1 1/2 etasje i tre. 26-28 leiligheter.
Nybygg av hytteområde i Hjartdal
Godkjent detaljregulering. 16 hyttetomter.
Nybygg av punkthus ved Buer på Borgeåsen
Innfestinger Balkong: Invisible Connections AS, Jan Erik Brevik.
Utfylling av Herøya industripark i Porsgrunn
120 daa. 1000000 kbm steinmasse.
Nybygg av kraftverk i Lårdal
300 m adkomstvei. 1340 m vannvei i grøft. Årlig produksjon på 8,70GWh.
Nybygg av tilrettelagte boliger og leiligheter i Notodden
"Tødd Life" Dyrvik Arkitekter AS, SLA Landskabsarkitekter og Bollinger + Grohmann Ingenieure ble kåret av juryen til vinner av begge konkurransene på Jernverkstomten på Notodden. Notodden kommune skal stå som byggherre og eier av første etasje med tilhørende uteområder, mens Totalentreprenør/utbygger skal være byggherre og eier av resterende deler av bygget med resterende uteområder. Boliger til funksjonshemmede.
Innvendig vedlikehold av bygg i Rjukan
Innvendig rehabilitering etter brann.
Nybygg av boliger for funksjonshemmede i Bamble
Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Nybygg av hytteområde i Hjartdal
Godkjent detaljregulering. 10 hyttetomter.
Ombygging/opprusting av kommunehus i Sauherad
Byggetrinn 1: - Nytt mellombygg mellom kommunehus 1 og 2 inkl. heis. - Teknisk rom med ventilasjonsanlegg. - Ny el-tavle samt montering av midlertidig el-skap/tavle. - Nytt hc-toalett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: