Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Telemark fylke

Bamble (27)
(9)
Drangedal (4)
Fyresdal (5)
Hjartdal (11)
Kragerø (33)
Kviteseid (8)
Nissedal (7)
Nome (9)
Notodden (11)
Porsgrunn (66)
Sauherad (7)
Seljord (2)
Siljan (1)
Skien (69)
Tinn (11)
Tokke (10)
Vinje (11)
E134 over Haukeli, ny vegtrasé, Vågslid–Seljestad
Ny trasé E134 Vågslid–Telemark/Hordaland grense–Røldal–Seljestad. Totalt ca 45 km, hvorav 4 nye tunneler på totalt ca 31 km.
Nybygg av oppdrettsanlegg på land for laks på Svadde industriområde i Rjukan
Det første oppdrettsanlegget på land i Norge. Anlegget vil produsere 30 tonn laks i døgnet med en årsproduskjon på 8000 tonn. Det er Akvakultur Krüger Kaldres AS som har teknologien til anlegget. Totale investeringen er 800. mill. kr.
Driftskontrakt veg 0801 Telemark vest 2018-2026
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i kommunene Kviteseid, Fyresdal, Nissedal, Nome, Drangedal, Tokke, Vinje, Odda og Bykle.
Overbygning/sporarbeider på Farriseidet-Porsgrunn
UFP-11 overbygning og kontaktledning. Del av Farriseidet-Porsgrunn.
Nytt industriområde i Bamble
Infrastruktur er opparbeidet. Ca 250 mål.
Nytt signalsystem på bratsbergbanen, Notodden-Eidanger
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nytt signalsystem på brevikbanen, Eidanger-Brevik
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av leiligheter, eneboliger og rekkehus på Vessia i Porsgrunn
Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. 75 leiligheter i blokker og 25 eneboliger og boliger i kjede. 16 mål tomt. Trinnvis utbygging.
Nybygg av handelspark i Bø
Totalt 20.000 kvm.
Nybygg av Powerhouse ved Porsgrunn næringspark i Grenland
BREEAM-Nor sertifisert, Energiklasse A. Takterrasse, treningsrom, garderobe, foajé og kantine.
Nybygg av leiligheter og eneboliger på Solheim i Langangen, Porsgrunn
35 stk leiligheter og 35 stk eneboliger (kjedede og frittliggende).
Nybygg av boligområde i Bamle kommune
Totalt ca 50-60 boenheter. Kan bli fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av fritidsboliger i Vrådal
Reguleringsplan er godkjent. Ca 60 delvis byggeklare hyttetomter.
Nytt boligområde i Skien
Ca. 65 daa. Ca. 50 boliger.
Nybygg og riving av kraftledning i Porsgrunn
Flytting av kraftledning over Frierfjorden.
Nybygg av hytter inklusive infrastrukur i Vinje
Grunneier er Per Kåre Kvålen. Antatt start og kostnad.
Nybygg av to-og firemannsboliger på Kvestadkollen i Porsgrunn
15 stk tomter for to-og firemannsboliger. 30-60 stk boenheter.
Nybygg av flerbolighus i Skien
29 leiligheter i bygg 5 og 16 leiligheter i bygg 6.
Riving og nybygg av ungdomsskole i Atrå
Prosjektlederen skal ta ansvar for riving, organisering av midlertidig skole og bygging av ny skole.
Nybygg av flerbolighus i Langesund, fase 1
Ca. 4000 m2 og ca. 40 enheter.
Nybygg av boligområde i Bamle kommune
Totalt kan det bygges ca 50-60 boenheter på området.
Nybygg av eneboliger, tomannsboliger og lavblokk i Porsgrunn
Grunneier er Aaltvedt Betong AS. Ca. 35 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for nye hyttetomter, Nystauldalen i Tinn
Opparbeidelse av veier, vann og avløp for eksisterende hyttefelt samt 28 nye hyttetomter.
Nybygg av gs-vei mm i Mælagata, Skien, Bypakke Grenland
En del av fylkesveg 44 omlegges fra Mælagata til Amtmand Aalls gate. Sammenhengende gang- og sykkelveg etableres på vestsiden av Mælagata og Amtmand Aalls gate og langs Gjerpens gate til jernbanestasjonen. Mælagata stenges like sør for der «omkjøringsvegen» «tar av» mot Amtmand Aalls gate Det etableres trafikksikre kryss og krysninger. Noen avkjørsler skal stenges/ legges om. Kryssene Mælagata/Petersborgvegen og Amtmand Aalls gate/Gjerpens gate ombygges. Anlegget skal gis universell utforming. Det etableres busslommer og ny vegbelysning langs hele strekningen. Kommunens vann- og avløpssystem oppgraderes i sammenheng med vegprosjektet.
Nybygg av rekkehus, tomans- og firemannsboliger i Pors
40-60 stk boliger fordelt på flere trinn.
Nybygg av tomans- og firemannsboliger i Pors
40-60 stk boliger fordelt på flere trinn.
Nybygg av tomansboliger og rekkehus i Pors
40-60 stk boliger fordelt på flere trinn. ca 10 leiligheter i trinn 2.
Nybygg av leilighetsbygg i Porsgrunn
Bygg 5 er 16 leiligheter i 4 etasjer og bygg 6 er 9 leiligheter i 3 etasjer.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn, trinn 4
Totalt ca. 90 stk boenheter fordelt på flere bygg på Elveparken Brygge. 18-20 enheter i trinn 4.
Nybygg av bybru i Skien
To alternativer utredes, 125 meter eller 170 meter ca.
Nybygg av småblokker i Skien
Felles garasjeanlegg i integrert sokkel eller kjeller under bakkeplan.
Nybygg av leiligheter og to-og tremannsboliger i Notodden
To leilighetsbygg med totalt 8 stk leiligheter, en tomannsbolig og en tremannsbolig.
Etablering av VA-ledning i Nissedal
Total lengde: 4.727 meter fordelt på 3 etapper.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 1
Totalt 62 hyttetomter på feltet.
Nybygg av flerbolighus i Stathelle
1.etasje i betong, 1 1/2 etasje i tre. 26-28 leiligheter.
Ombygging av kontor og flerbolighus i Skien
Omfatter Chr Bloms gate 26 og 28, foreslås brukt til en kombinasjon av bolig, kontor, allmennyttig formål og felles parkering. Bygget på Chr Bloms gate 26, som er et B-objekt, flyttes til en annen tomt i samme gate. Utførende entreprenør for denne flyttingen er Kranringen Isak M Nilsen AS, prosjektleder Harald Nilsen. Rigg/byggeplasskran: Ramirent/Kranor.
Nybygg av kontor i Sauherad
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt lensmannskontor for Nome, Bø og Sauherad kommune.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Telemark
Asfalt mengde ca. 57 000 tonn. Fresing ca. 181 000 kvm.
Nybygg av hytteområde i Hjartdal
Godkjent detaljregulering. 16 hyttetomter.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Telemark
Mengde asfalt ca. 34 000 tonn.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Telemark
Mengde Asfalt ca. 51 000 tonn Mengde Fresing ca. 21 000 kvm.
Asfaltarbeider Region sør 2018-2
Riks- og fylkesveier. Antall tonn asfalt 15 331. Antall m2 fres 69
Asfaltarbeider Region sør 2018-2
Riks- og fylkesveier. Antall tonn asfalt 22 720.
Utfylling av Herøya industripark i Porsgrunn
120 daa. 1000000 kbm steinmasse.
Innvendig vedlikehold av bygg i Rjukan
Innvendig rehabilitering etter brann.
Nybygg av kraftverk, distribusjonsnett mm i Fyresdal
Effekt; 1,90 MW. Produksjon; 4,82 GWh.
Nybygg av boliger for funksjonshemmede i Bamble
Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Nybygg av hytteområde i Hjartdal
Godkjent detaljregulering. 10 hyttetomter.
Nybygg av gang og sykkelvei langs Fv. 351 i Kragerø
Fortau ca. 600m Asfalt gs-veg ca. 1460 m2 Asfalt fv. ca. 3450 m2 Kantstein ca. 85m Sprenging ca. 150m3 Lysmaster 11 stk Kummer 26stk VA grøft ca.440m Kulvertrør 2x25m

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: