Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Stryn

Rassikringstiltak/ny tunnel på Fv 722 Flovegen i Stryn
4,5km. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø, stein.
Nybygg av ny Blaksettunnel på fv 698 i Stryn
Ca. 1200 tunnel og ca. 650 m veg.
Nybygg av bilforettning i Stryn
Infrastruktur er ferdigstilt.
Nybygg av gang og sykkelveg, Innvik-Hildestranda i Stryn
På marginalliste gang- og sykkelveger.
Utvidelse av næringsområde i Stryn, trinn 1
Det vill opparbetes byggeklare tomter. Arbeidene omfatter også utfylling i sjø. Ca. 15 mål.
Terrenginngrep på Rv 15 Bulega II i Stryn
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 6c. Skredtype sørpekred/flomskred. 950m.
Opprusting/opparbeiding av Per Bolstad plass i Stryn sentrum
Eksisterende plass (areal ca 1100m2) skal heves opp i høyde med terrenget rundt. Forarbeid: Fjerning av eksisterende belegg av skifer og granitt, legges på paller for lagring. Nedtaking av ca 30 meter steinmur, legges på anvist plass ved brannstasjonen, Flytting av steinskulpturer, 1 legges på palle, 1 gjenreises. Arbeid i grunnen: Arbeid med vann og overvannsanlegg Arbeid med kabelgrøft og fundament for belysning Oppfylling av plassen med forsterkningslag og bærelag til underkant settesand. Ny overflate: Betongheller 60 x 90 x 10. Kjøresterkt dekke. Storgatestein mellom betongdekke og eks. dekke. Bygging av trapper
Nybygg av infrastruktur for hytteområde i Stryn
Infrastruktur for ca 15 hytter.
Levering og montering av belyst skilt (DAB) i tunnel i Stryn
Felles konkurranse med følgende tunneler: E39 Tuftåstunnelen 3stk, E39 Breimsfjell 2 1 stk, E39 Bogstunnelen 7 stk, E39 Noreviktunnelen 4 stk, E39 Økslandstunnelen 1 stk, Rv5 Støylsnestunnelen 5 stk, Rv55 Fatlatunnelen 3 stk, Fv55 Stedjebergtunnelen 4 stk, Fv53 Naustbukttunnelen 1 stk, Fv55 Gullringtunnelen 2 stk, Fv609 Dalsfjordtunnelen 1 stk, Fv609 Nishammartunnelen 5 stk, Fv609 Ottersteintunnelen 3 stk, Fv616 Bortnetunnelen 9 stk, Fv617 Skåratunnelen 1 stk. Totalt 51 skilter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: