Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Stryn

Rassikringstiltak/ny tunnel på Fv 722 Flovegen i Stryn
Ny bru over Fureelva. Tunnel som skal erstatte rasfarleg veg i Flostranda. Flotunnelen blir 3850 meter.
Nybygg av tunnel på fv 698 Blakset-Robjørgane i Stryn
Ny tunnel skal erstatte to gamle tunnelar. Den nye Blaksettunnelen blir 1190 meter.
Utvidelse av industriområde i Stryn
Gnr/bnr 46/85, 90, 103, 106
Opprusting/opparbeiding av Per Bolstad plass i Stryn sentrum
Eksisterende plass (areal ca 1100m2) skal heves opp i høyde med terrenget rundt. Forarbeid: Fjerning av eksisterende belegg av skifer og granitt, legges på paller for lagring. Nedtaking av ca 30 meter steinmur, legges på anvist plass ved brannstasjonen, Flytting av steinskulpturer, 1 legges på palle, 1 gjenreises. Arbeid i grunnen: Arbeid med vann og overvannsanlegg Arbeid med kabelgrøft og fundament for belysning Oppfylling av plassen med forsterkningslag og bærelag til underkant settesand. Ny overflate: Betongheller 60 x 90 x 10. Kjøresterkt dekke. Storgatestein mellom betongdekke og eks. dekke. Bygging av trapper
Taktekking ved flerbrukshall i Stryn kommune
Omtekking av papptekka buatak over idrettshall, samt folietekking av flatt tak. Isolering og beslagsarbeid. Samla ca. 3500 kvm takflate.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Sogn og Fjordane
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: