Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Stryn

Rassikringstiltak/ny tunnel på Fv 722, Flotunnelen i Stryn
Ny bru over Fureelva. Tunnel som skal erstatte rasfarleg veg i Flostranda. Flotunnelen blir 3850 meter.
Nybygg av tunnel på fv 698 Blakset-Robjørgane i Stryn
Ny tunnel skal erstatte to gamle tunnelar. Den nye Blaksettunnelen blir 1190 meter.
Nybygg av næring i Stryn
Ca. 16 daa. Regulert.
Nybygg av næring i Stryn
Ca. 30 daa. Regulert.
Nybygg av næring i Stryn
Ca. 460 daa. Ikke regulert.
Utvidelse av industriområde i Stryn
Gnr/bnr 46/85, 90, 103, 106
El-oppgradering av tunnel på Rv 15 Strynefjellet i Stryn
I prosjektet inngår levering og montering av: demontering og fjerning av eksisterande belysning, tavler og utrustning, tunnelbelysning, styre- og overvåkingsanlegg, signal- og sterkstrømskabler, kabelstiger i tunnel og nødstrømsanlegg.
Etablering av bredbåndsnett i Stryn
Sunde-Eide-Olden-Muristranda-Skarstein-Agjeld-Holen-Frøholm- Innvik-Utvik-Tistam.
Energisparekontrakt på barne- og ungdomsskole i Stryn
Felles konkurranse for Stryn kulturhus/symjehall, Vikane omsorgssenter, Tonning skule, Stryn ungdomsskule, Olden skule, Nordsida skule og barnehage samt Oppstryn skule og barnehage.
Energisparekontrakt på barneskole i Stryn
Felles konkurranse for Stryn kulturhus/symjehall, Vikane omsorgssenter, Tonning skule, Stryn ungdomsskule, Olden skule, Nordsida skule og barnehage samt Oppstryn skule og barnehage.
Energisparekontrakt på barneskole og barnehage i Stryn
Felles konkurranse for Stryn kulturhus/symjehall, Vikane omsorgssenter, Tonning skule, Stryn ungdomsskule, Olden skule, Nordsida skule og barnehage samt Oppstryn skule og barnehage.
Energisparekontrakt på kulturhus og svømmehall i Stryn
Felles konkurranse for Stryn kulturhus/symjehall, Vikane omsorgssenter, Tonning skule, Stryn ungdomsskule, Olden skule, Nordsida skule og barnehage samt Oppstryn skule og barnehage.
Energisparekontrakt på omsorgssenter i Stryn
Felles konkurranse for Stryn kulturhus/symjehall, Vikane omsorgssenter, Tonning skule, Stryn ungdomsskule, Olden skule, Nordsida skule og barnehage samt Oppstryn skule og barnehage.
Energisparekontrakt på ungdomsskole i Stryn
Felles konkurranse for Stryn kulturhus/symjehall, Vikane omsorgssenter, Tonning skule, Stryn ungdomsskule, Olden skule, Nordsida skule og barnehage samt Oppstryn skule og barnehage.
Fornying av dam i Holevatnet i Stryn
Fornyingen av dammen består i korte trekk av å forsterke overløpsterskelen, heve fyllingsdammen, etablere nytt skråning- og kronevern på nedstrøms side samt at vangemur påbygges og forsterkes
Nytt sportsgulv til flerbrukshall i Stryn
Nytt påbygningsgulv på eksisterende punktelastisk sportsgulv. På deler av arealet skal det legges piggskoresistent dekke. 2588 m2.
Reasfaltering av kommunale veier i Stryn kommune 2019
Fellesutlysning for: Randabygda/Hopland, Wallhallavegen, Stegen G/S-vei og Innvik. Total kostnad 1 mnok. Antatt forbruk på om lag 870 tonn, der mesteparten er på vei i Randabygda/Hopland.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: