Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Stryn

Rassikringstiltak/ny tunnel på Fv 722, Flotunnelen i Stryn
Ny bru over Fureelva. Tunnel som skal erstatte rasfarleg veg i Flostranda. Flotunnelen blir 3850 meter.
Nybygg av tunnel på fv 698 Blakset-Robjørgane i Stryn
Ny tunnel skal erstatte to gamle tunnelar. Den nye Blaksettunnelen blir 1190 meter.
Nybygg av næring i Stryn
Ca. 16 daa. Regulert.
Nybygg av næring i Stryn
Ca. 460 daa. Ikke regulert.
Utvidelse av industriområde i Stryn
Gnr/bnr 46/85, 90, 103, 106
El-oppgradering av tunnel på Rv 15 Strynefjellet i Stryn
I prosjektet inngår levering og montering av: demontering og fjerning av eksisterande belysning, tavler og utrustning, tunnelbelysning, styre- og overvåkingsanlegg, signal- og sterkstrømskabler, kabelstiger i tunnel og nødstrømsanlegg.
Etablering av bredbåndsnett i Stryn
Sunde-Eide-Olden-Muristranda-Skarstein-Agjeld-Holen-Frøholm- Innvik-Utvik-Tistam.
Fornying av dam i Holevatnet i Stryn
Fornyingen av dammen består i korte trekk av å forsterke overløpsterskelen, heve fyllingsdammen, etablere nytt skråning- og kronevern på nedstrøms side samt at vangemur påbygges og forsterkes
Etablering av bredbåndsnett i Stryn
105 potensielle abonnenter.
Nytt sportsgulv til flerbrukshall i Stryn
Nytt påbygningsgulv på eksisterende punktelastisk sportsgulv. På deler av arealet skal det legges piggskoresistent dekke. 2588 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: