Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Stryn

Nybygg av gang og sykkelveg, Innvik-Hildestranda i Stryn
På marginalliste gang- og sykkelveger.
Utvidelse av næringsområde i Stryn, trinn 2 mfl
Det vill opparbetes byggeklare tomter. Arbeidene omfatter også utfylling i sjø. Ca. 15 mål.
Utvidelse av næringsområde i Stryn, trinn 1
Det vill opparbetes byggeklare tomter. Arbeidene omfatter også utfylling i sjø. Ca. 15 mål.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Stryn
Det skal opparbeides teknisk anlegg for 14 tomter på Rake mellom Loen og Stryn, i Stryn kommune. Feltet ligger ca.9 km fra Stryn sentrum. Entreprisen inneholder m.a.: - Bygging av ca 850 meter veg + 150 meter sti - Overvannsanlegg - Gatelys - Kabelgrøfter, ca 950 meter - Framføring av vann og avløp til tomtene - Bygging av høydebasseng og pumpestasjon - Tørrmuring og rekkverk - Inngjerding, grinder, flytting fe-rist
Fv 60, Støytiltak for bygninger langs Olden - Innvik, Stryn kommune
Prosjektet omfatter støyreduserende tiltak på og ved bygninger som utløser tiltakskrav etter støyforeskriftene i tilknytting til veganlegget Fv. 60 Ugla – Skarstein.
Terrenginngrep på Rv 15 Bulega II i Stryn
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 6c. Skredtype sørpekred/flomskred. 950m.
Nybygg av infrastruktur for hytteområde i Stryn
Infrastruktur for ca 15 hytter.
Nybygg av avlastingsbygg/hytte i Loen
25 overnattingsplasser.
Nybygg av dagsturhytte i Stryn kommune
Felles utlysning for Askvoll, Balestrand, Bremanger, Fjaler, Flora, Gloppen, Gulen, Høyanger, Leikanger, Luster, Selje, Sogndal, Solund, Hyllestad, Vik, Aurland, Lærdal, Årdal, Gaular, Jølster, Førde, Naustdal, Eid, Hornindal, Stryn og Vågsøy kommune. Samarbeidsprosjekt mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og kommuner i Sogn og Fjordane. Dagsturhytter skal bygges i alle kommuner. Hyttene skal ikke ha varme, strøm eller sanitæranlegg.
Levering og montering av belyst skilt (DAB) i tunnel i Stryn
Felles konkurranse med følgende tunneler: E39 Tuftåstunnelen 3stk, E39 Breimsfjell 2 1 stk, E39 Bogstunnelen 7 stk, E39 Noreviktunnelen 4 stk, E39 Økslandstunnelen 1 stk, Rv5 Støylsnestunnelen 5 stk, Rv55 Fatlatunnelen 3 stk, Fv55 Stedjebergtunnelen 4 stk, Fv53 Naustbukttunnelen 1 stk, Fv55 Gullringtunnelen 2 stk, Fv609 Dalsfjordtunnelen 1 stk, Fv609 Nishammartunnelen 5 stk, Fv609 Ottersteintunnelen 3 stk, Fv616 Bortnetunnelen 9 stk, Fv617 Skåratunnelen 1 stk. Totalt 51 skilter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: