Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Stryn

Nybygg av bilforettning i Stryn
Infrastruktur er ferdigstilt.
Nybygg av næringbygg i Stryn
Det vil selges byggeklara tomter. Ca. 15 mål.
Utvidelse av næringsområde i Stryn, trinn 2 mfl
Det vill opparbetes byggeklare tomter. Arbeidene omfatter også utfylling i sjø. Ca. 15 mål.
Utvidelse av næringsområde i Stryn, trinn 1
Det vill opparbetes byggeklare tomter. Arbeidene omfatter også utfylling i sjø. Ca. 15 mål.
Opprusting/opparbeiding av Per Bolstad plass i Stryn sentrum
Eksisterende plass (areal ca 1100m2) skal heves opp i høyde med terrenget rundt. Forarbeid: Fjerning av eksisterende belegg av skifer og granitt, legges på paller for lagring. Nedtaking av ca 30 meter steinmur, legges på anvist plass ved brannstasjonen, Flytting av steinskulpturer, 1 legges på palle, 1 gjenreises. Arbeid i grunnen: Arbeid med vann og overvannsanlegg Arbeid med kabelgrøft og fundament for belysning Oppfylling av plassen med forsterkningslag og bærelag til underkant settesand. Ny overflate: Betongheller 60 x 90 x 10. Kjøresterkt dekke. Storgatestein mellom betongdekke og eks. dekke. Bygging av trapper

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: