Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Stryn

Nybygg av bilforettning i Stryn
Infrastruktur er ferdigstilt.
Etablering av bredbåndsnett i Stryn
Sunde, Eide, Olden, Skarstein, Naustbakkane, Muristranda, Agjeld, Holen, Frøholm, Innvik, Utvik og Tistam. 350 potensielle abonnenter.
Opprusting/opparbeiding av Per Bolstad plass i Stryn sentrum
Eksisterende plass (areal ca 1100m2) skal heves opp i høyde med terrenget rundt. Forarbeid: Fjerning av eksisterende belegg av skifer og granitt, legges på paller for lagring. Nedtaking av ca 30 meter steinmur, legges på anvist plass ved brannstasjonen, Flytting av steinskulpturer, 1 legges på palle, 1 gjenreises. Arbeid i grunnen: Arbeid med vann og overvannsanlegg Arbeid med kabelgrøft og fundament for belysning Oppfylling av plassen med forsterkningslag og bærelag til underkant settesand. Ny overflate: Betongheller 60 x 90 x 10. Kjøresterkt dekke. Storgatestein mellom betongdekke og eks. dekke. Bygging av trapper
Etablering av bredbåndsnett i Stryn
105 potensielle abonnenter.
Taktekking ved flerbrukshall i Stryn kommune
Omtekking av papptekka buatak over idrettshall, samt folietekking av flatt tak. Isolering og beslagsarbeid. Samla ca. 3500 kvm takflate.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: