Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sogndal

Nybygg av næringsbygg i Sogndal
6000-8000 m2 næringsbygg. Prosjektet er delt i 3 byggetrinn. Ca. 5-10 år fra oppstart til prosjektet er ferdig utbygd.
Nybygg av boliger i Sogndal
Prosjektet er delt i 3 byggetrinn. Ca. 5-10 år fra oppstart til prosjektet er ferdig utbygd.
Nybygg av hytter i Sogndal
35 byggeklare tomter.
Nybygg av hytter i Sogndal
Godkjent regulering. 31 tomter.
Nybygg av barnehage i Sogndal
7-avdelningsbarnehage med plass for 100 barn og 30 ansatte. Gnr/bnr 19/1, 19/44 mfl.
Nybygg av vannkraftverk, Bøyadalen i Sogndal
1,9 MW installert effekt og 6,8 GWh i produksjon.
Utvikling av Kjørnes Camping og Feriehytter i Sogndal
10 dekar. Regulering av ny vei, endring av landbruksområdet til turist/næring og flere hytter.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sogndal
Godkjent regulering. Infrastruktur for 31 tomter.
Nybygg av hangar ved Haukåsen flyplass i Sogndal
Hangaren skal bygges for nattstasjonering av rutefly på Sogndal Lufthamn Haukåsen.
Lokale støytiltak langs Rv. 55 Fardal - Ylvisåker i Sogndal
Statens vegvesen Region vest har bygd ny gang- og sykkelveg mellom Fardal og Ylvisåker i Sogndal kommune. I den forbindelse skal det utføres støytiltak på 5 boliger i området som blant annet omfatter: Utskifting av vinduer og dører. Etterisolering av vegger og etasjeskillere. Tilhørende maler, murer, elektriker og flikkarbeider. Prosjektering og montering av balansert ventilasjonsanlegg.
Oppsetting av friteksttavler på Fv. 55 Sogndal - Nestangen/Krossen, retning mot Sogndal i Sogn og Fjordane
Totalt er det 11 lokasjoner med geografisk spredning i fylket. Fellesutlysning for: 1. Fv. 614 x Rv. 5 på Grov, retning mot Svelgen. 2. Fv. 50 x E16 i Aurland, retning mot E16. 3. Fv. 614 Stårheim ferjekai. 4. Fv. 55 Sogndal – Nestangen/Krossen, retning mot Sogndal. 5. Fv. 609 ved Ringstad, retning mot Førde. 6. Fv. 53 ved rundkøyring på Årdalstangen, retning mot Fodnes. 7. Fv. 616 Måløy ferjekai. 8. E39 x Fv. 55 i Vadheim, for innkommande trafikk frå Balestrand. 9. Fv. 609 x E39, på Fv. 609 for trafikk som skal til Askvoll. 10. Fv. 13 ved Moskog, for trafikk som skal til Gaularfjellet. 11. Fv. 610 ved Sande, for trafikk mot Gaularfjellet.
Rehabilitering av tak og vinduer samt maling av kommunehus i Sogndal
Sogndal kommune ønskjer å skifte taket, viduer samt male og utføre andre mindre byggearbeider på kommunehuset i sogndal. Det skal skiftast omlag 110 vinduer og 4 dører. Taket er omtrent 750m2.
Asfaltering av kommunale veier i Sogndal kommune
Fellesutlysning for: a. Eggja 850 m2 - limast. b. Gjerde 750m2 - limast. c. Haukareid bru - rv 5 1700 m2 - limast. d. Hodlekve - Rindabotnen 5800 m2. Opsjon for oppdragsgiver: e. Sidevegar Hodlekve - Rindabotnen 5600 m2. Total kostnad: 1,6 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: