Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sogndal

Nybygg av næringsbygg i Sogndal
6000-8000 m2 næringsbygg. Prosjektet er delt i 3 byggetrinn. Ca. 5-10 år fra oppstart til prosjektet er ferdig utbygd.
Nybygg av vannkraftverk, Bøyadalen i Sogndal
1,9 MW installert effekt og 6,8 GWh i produksjon.
Utbedring av vei på Sogndal lufthamn Haukåsen
Eksisterende vei vurderes utvidet til tofeltsvei. Antatt byggestart.
Nybygg av hangar ved Haukåsen flyplass i Sogndal
Hangaren skal bygges for nattstasjonering av rutefly på Sogndal Lufthamn Haukåsen.
Tilbygg av barnehage på Kaupanger
Utbygging av 2 nye avdelinger ved Furuli Barnehage samt bygging av ny parkeringsplass og fortau.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: