Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sogndal

Nybygg av 420 kV-ledning i Sogndal
60 kilometer med nye ledninger. Den nye ledningen vil bygges parallelt med den gamle ledningen, og den gamle blir revet når ny ledning er ferdig. I og med at det blir bygget en ny transformatorstasjon i Sogndal, vil den nye ledningen gå dit og ikke til Fardal stasjon. 46 km ledning. 6-7 km ledning mellom Hove-Fardal bygges om.
Nybygg av næringsbygg i Sogndal, trinn 1
6000-8000 m2 næringsbygg. Prosjektet er delt i 3 byggetrinn. Ca. 5-10 år fra oppstart til prosjektet er ferdig utbygd.
Nybygg av boliger i Sogndal
Prosjektet er delt i 3 byggetrinn. Ca. 5-10 år fra oppstart til prosjektet er ferdig utbygd.
Nybygg av barnehage i Sogndal
5-avdelningsbarnehage med plass for 100 barn og 30 ansatte.
Asfaltering av kommunale vegar i Sogndal kommune
Asfaltarbeider i Sogndal kommunen Seosongen 2018 totalt ca 22.000 m2 inkl opsjoner.
Etablering av plasstøypt betongrekkverk i Sogn og Fjordane
Oppsetting av om lag 6.5 km plasstøypt betongrekkverk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: