Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Selje

Riving, nybygg og forlengelse av tilleggskaier på Fv 618 i Selje kommune
Riving av eksisterende tilleggskai og bygging av ny på Barmsund (fastlandet), forlengelse av tilleggskai på Barmøy samt oppgradering av 2 stk eksisterende aggregathus/venterom. Det skal samtidig tilrettelegges for forsyningsstrøm for framtidig el-ferge og ny vannforsyning på Barmsund (brønnboring).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: