Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Naustdal

Nybygg av gruvedrift/industri i Naustdal
Konsulent for kraft/vanntilførsel: Asplan Viak AS, Leikanger. Det Norske Veritas AS skal utvikle kontrollsystem for miljøovervåkning.
Nybygg av boliger i Naustdal
250 enheter gjenstår. NGI er leverandør av rasvurdering.
Driftskontrakt Region Ytre Sunnfjord 2018-2023
Riks- og fylkesveger i Bremanger, Flora, Gloppen og Naustdal.
Ny bru på Fv 611 Vevring i Naustdal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: