Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Naustdal

Nybygg av boliger i Naustdal
250 enheter gjenstår. NGI er leverandør av rasvurdering.
Utbedring av Fv 611 Sæle-Engebø i Naustdal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Driftskontrakt Region Ytre Sunnfjord 2018-2023
Riks- og fylkesveger i Bremanger, Flora, Gloppen og Naustdal.
Nybygg av gs-bru i Naustdal
Prosjektet venter på statlige midler og må inn på NTP. Lengde 261 meter, hovedspenn på 144 meter.
Ny bru på Fv 611 Vevring i Naustdal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: