Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Luster

Utvikling av Sogn skisenter
Hovedføremålet med planen er å legga til rette for utvikling av Sogn skisenter med både vinter og sommeraktiviteter.
Oppgradering av tunneler på Fv 55 i Luster
Samme kontrakt for Røneidtunnelen, Råumtunnelen og Ottatunnelen.
Nybygg av mellombygg og omb/rehab av yrkesskolebygg i Gaupne
Ombygging/rehabilitering av gamle yrkesskolebygg i Gaupne, samt nytt mellombygg.
Nybygg av hytter i Luster
Ca 10 hyttetomter.
Nybygg av høydebasseng i Gaupne
Levering/montering av 2 stk komplette prefabrikkerte vannbassenger (diameter 6m og 7m, vannhøyde ca. 5m), oppføring av ventilhus med grunnflate 13,5m2. Grunn- og betongarbeid, bygningmessige arbeider, VA-grøfter/rørleggerarbeid, elektroarbeid m.m.
Tunnel på Fv 337 Langaneshamrane i Luster
Rassikringsplan skal behandels i fylkeskommunen. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 510m.
Tunnel på Fv 337 Rindalsbakkane I i Luster
Rassikringsplan skal behandles i fylkeskommunen. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 190m.
Terrenginngrep på Fv 337 Grøndøla i Luster
Rassikringsplan skal behandles i fylkeskommunen. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 230m.
Rasikringstiltak på Fv 331 Vest for Sande i Luster
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype stein. 100m.
Nybygg av dagsturhytte i Luster
Felles utlysning for Askvoll, Balestrand, Bremanger, Fjaler, Flora, Gloppen, Gulen, Høyanger, Leikanger, Luster, Selje, Sogndal, Solund, Hyllestad, Vik, Aurland, Lærdal, Årdal, Gaular, Jølster, Førde, Naustdal, Eid, Hornindal, Stryn og Vågsøy kommune. Samarbeidsprosjekt mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og kommuner i Sogn og Fjordane. Dagsturhytter skal bygges i alle kommuner. Hyttene skal ikke ha varme, strøm eller sanitæranlegg.
Levering og montering av belyste skilter (DAB) i tunnel i Luster
Felles konkurranse med følgende tunneler: E39 Tuftåstunnelen 3stk, E39 Breimsfjell 2 1 stk, E39 Bogstunnelen 7 stk, E39 Noreviktunnelen 4 stk, E39 Økslandstunnelen 1 stk, Rv5 Støylsnestunnelen 5 stk, Rv55 Fatlatunnelen 3 stk, Fv55 Stedjebergtunnelen 4 stk, Fv53 Naustbukttunnelen 1 stk, Fv60 Agjedtunnelen 1 stk, Fv609 Dalsfjordtunnelen 1 stk, Fv609 Nishammartunnelen 5 stk, Fv609 Ottersteintunnelen 3 stk, Fv616 Bortnetunnelen 9 stk, Fv617 Skåratunnelen 1 stk. Totalt 51 skilter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: