Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Luster

Etablering av hytter ved Sogn skisenter i Luster
Grunneier Ernst Rune Melheim.
Utvikling av Sogn skisenter
Hovedføremålet med planen er å legga til rette for utvikling av Sogn skisenter med både vinter og sommeraktiviteter.
Nybygg av betongbru i Marifjøra, Luster
Betongbrubjelkar som ligger på lager i Gaupne skal brukes.
Tilrettelegging av tursti i Jostedal
Fjellvakttjeneste og informasjonsarbeid.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: