Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Luster

Ombygg av hotell i Luster
Luster Sanatorium skal bygges om til hotell.
Oppgradering av tunneler på Fv 55 i Luster
Samme kontrakt for Røneidtunnelen, Råumtunnelen og Ottatunnelen.
Oppgradering av tak på idrettshall i Gaupne
Etterisolering av tak med nytt takdekke, samt utbedring av svake punkt i konstruksjon mellom yttertak og vegg.
Bredbåndsutbygging i Luster
Drift og etablering av breibandnett med leveranse av innhaldstenester Mollandsmarki med Urnes - Kroken - Eikjastrondi og frå Nes til Markstein

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: