Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Luster

Nybygg av vannkraftverk i Luster
Veiløs tilkomst over Veitastrondvatnet. Vannvei I fjell/sjakt.
Utvikling av Sogn skisenter
Hovedføremålet med planen er å legga til rette for utvikling av Sogn skisenter med både vinter og sommeraktiviteter.
Oppgradering av tunneler på Fv 55 i Luster
Samme kontrakt for Røneidtunnelen, Råumtunnelen og Ottatunnelen.
Nybygg av høydebasseng i Gaupne
Levering/montering av 2 stk komplette prefabrikkerte vannbassenger (diameter 6m og 7m, vannhøyde ca. 5m), oppføring av ventilhus med grunnflate 13,5m2. Grunn- og betongarbeid, bygningmessige arbeider, VA-grøfter/rørleggerarbeid, elektroarbeid m.m.
Ny portal på Fv 604 Fossøytunnelen sør i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is. 260m. Kostnad er ikke beregnet.
Tunnel på Fv 337 Langaneshamrane i Luster
Rassikringsplan skal behandels i fylkeskommunen. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 510m.
Tunnel på Fv 337 Rindalsbakkane I i Luster
Rassikringsplan skal behandles i fylkeskommunen. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 190m.
Terrenginngrep på Fv 337 Grøndøla i Luster
Rassikringsplan skal behandles i fylkeskommunen. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 230m.
Rasikringstiltak på Fv 331 Vest for Sande i Luster
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype stein. 100m.
Bredbåndsutbygging i Luster
Drift og etablering av breibandnett med leveranse av innhaldstenester Mollandsmarki med Urnes - Kroken - Eikjastrondi og frå Nes til Markstein
Levering og montering av belyste skilter (DAB) i tunnel i Luster
Felles konkurranse med følgende tunneler: E39 Tuftåstunnelen 3stk, E39 Breimsfjell 2 1 stk, E39 Bogstunnelen 7 stk, E39 Noreviktunnelen 4 stk, E39 Økslandstunnelen 1 stk, Rv5 Støylsnestunnelen 5 stk, Rv55 Fatlatunnelen 3 stk, Fv55 Stedjebergtunnelen 4 stk, Fv53 Naustbukttunnelen 1 stk, Fv60 Agjedtunnelen 1 stk, Fv609 Dalsfjordtunnelen 1 stk, Fv609 Nishammartunnelen 5 stk, Fv609 Ottersteintunnelen 3 stk, Fv616 Bortnetunnelen 9 stk, Fv617 Skåratunnelen 1 stk. Totalt 51 skilter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: