Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Leikanger

Utvidelse og opprustning av fylkeshuset i Leikanger
Planlagt byggestart medio august og ferdigstillelse januar/februar 2020.
Tilbygg av barnehage i Selje
Utvidelse med 1 avdeling, ombygging av eksisterende barnehage samt etablering av parkeringsplass.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: