Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lærdal

Nybygg av vannkraftverk i Lærdal
91,40 GWh. Fjellanlegg.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Lærdalsøyri
Gnr/Bnr: 29/31, 88, 132, 133 og 180.
Nybygg av havn/kai i Lærdal
Cruisekai, tømmerkai og container- eller godskai.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: