Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lærdal

Nybygg av vannkraftverk i Lærdal
91,40 GWh. Fjellanlegg.
Rassikringstiltak på Fv 243 Raubergtunnelen aust i Lærdal
Arbeidet som skal utførast er kontroll, reinsk, sikring av områder over skjæringstopp og i ur. Reinsk, bolting og montering av fanggjerde i skjæring og ur over vegbane. Det skal og utførast noko vegetasjonsrydding, styrt trafikkavvikling og rydding av vegbane. Skredtype stein. 1,88 km.
Ny energisentral ved sykehus i Lærdal
Prosjektering og levering av ny energisentral for varme og kjølig på Lærdal sjukehus.
Fjellsikring Sogn 2018, Lærdal kommune
Kontroll, rensk og bolting av skjæringer og skjæringstopp, samt noko steinsprangnett.
Levering og montering av belyste skilter (DAB) i tunnel i Borgund
Felles konkurranse med følgende tunneler: E39 Breimsfjellet 2 1stk, E39 Bogstunnelen 7 stk, E39 Noreviktunnelen 4 stk, E39 Øklandstunnelen 1 stk, Rv5 Støylsnestunnelen 5 stk, Rv55 Fatlatunnelen 3stk, Rv55 Stedjebergtunnelen 4 stk, Fv53 Naustbrukttunnelen 1 stk, Fv55 Gullringtunnelen 2 stk, Fv60 Agjedtunnelen 1 stk, Fv609 Dalsfjordtunnelen 1 stk, Fv609 Nishammartunnelen 5 stk, Fv609 Ottersteintunnelen 3 stk, Fv616 Bortnetunnelen 9 stk, Fv617 Skåratunnelen 1 stk. Totalt 51 skilter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: