Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lærdal

Nybygg av vannkraftverk i Lærdal
91,40 GWh. Fjellanlegg.
Utbedring av Rv 5 Fodnes kai i Lærdal
Samme entreprise for Fodnes og Manheller kai.
Rassikringstiltak på Fv 243 Raubergtunnelen aust i Lærdal
Arbeidet som skal utførast er kontroll, reinsk, sikring av områder over skjæringstopp og i ur. Reinsk, bolting og montering av fanggjerde i skjæring og ur over vegbane. Det skal og utførast noko vegetasjonsrydding, styrt trafikkavvikling og rydding av vegbane. Skredtype stein. 1,88 km.
Fjellsikring Sogn 2018, Fv 630 Galdane i Borgund i Lærdal kommune
Kontroll, rensk og bolting av skjæringer og skjæringstopp, samt noe steinsprangnett. Samme kontrakt for Galdane, Vassbygdtunnelen og Galden.
Ny energisentral ved sykehus i Lærdal
Prosjektering og levering av ny energisentral for varme og kjølig på Lærdal sjukehus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: