Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lærdal

Nybygg av leiligheter og rekkehus i Lærdalsøyri
Gnr/Bnr: 29/31, 88, 132, 133 og 180.
Nybygg av kraftverk ved Ofta
Konsesjon er gitt. 20,30 GWh.
Utvidelse av kraftstasjon i Lærdal
Bygge- og anleggsarbeider for to kraftverk i Lærdal på ca. 9,6 MW og 6,2 MW. Kraftstasjon, inntak, dam, rørgate og tunnel.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: