Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lærdal

Utbedring av Rv 5 Fodnes kai i Lærdal
Rassikring: Wimo Fjellsikring AS.
Nybygg av kraftverk ved Ofta
Konsesjon er gitt. 20,30 GWh.
Fjellsikring Sogn 2018, Fv 630 Galdane i Borgund i Lærdal kommune
Kontroll, rensk og bolting av skjæringer og skjæringstopp, samt noe steinsprangnett. Samme kontrakt for Galdane, Vassbygdtunnelen og Galden.
Ny energisentral ved sykehus i Lærdal
Prosjektering og levering av ny energisentral for varme og kjølig på Lærdal sjukehus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: