Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Jølster

Nybygg av kraftverk i Jølster
200 GWh. Planlagt bygd inne i fjellet.
Forbikjøringsfelt mm på Rv 5 Lunde-Fjærlandstunnelen i Jølster
Prosjektet skal samkjøres med skredsikring langs Kjøsnesfjorden. 2200 meter.
Tillbygg av skole i Skei
Tilbygg mellomfløy ca. 178 m2. Ventilasjonsanlegg barneskulen: ca. 1200 m3. Nye vindauge: ca. 40 stk.
Nybygg boliger i Vassenden
Privat grunneier.
Nybygg av boliger i Jølster
Ferdigregulert. Private grunneiere.
Levering og montering av belyste skilter (DAB) i tunnel i Skei
Felles konkurranse med følgende tunneler: E39 Tuftåstunnelen 3stk, E39 Breimsfjell 2 1 stk, E39 Bogstunnelen 7 stk, E39 Noreviktunnelen 4 stk, E39 Økslandstunnelen 1 stk, Rv55 Fatlatunnelen 3stk, Rv55 Stedjebergtunnelen 4 stk, Fv53 Naustbrukttunnelen 1 stk, Fv55 Gullringtunnelen 2 stk, Fv60 Agjedtunnelen 1 stk, Fv609 Dalsfjordtunnelen 1 stk, Fv609 Nishammartunnelen 5 stk, Fv609 Ottersteintunnelen 3 stk, Fv616 Bortnetunnelen 9 stk, Fv617 Skåratunnelen 1 stk. Totalt 51 skilter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: