Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Jølster

Nybygg av kraftverk i Jølster
200 GWh. Planlagt bygd inne i fjellet.
Nybygg av boliger i Jølster
Ferdigregulert. Private grunneiere.
Tillbygg av skole i Skei
Tilbygg mellomfløy ca. 178 m2. Ventilasjonsanlegg barneskulen: ca. 1200 m3. Nye vindauge: ca. 40 stk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: