Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Jølster

Fanggjerde på Rv 5 Kjøsnesfjorden i forbindelse med nybygg av tunnel i Jølster
Etablering av ca. 130 m langt fanggjerde. Fanggjerdet skal være minimum 6 m høyt og dimensjoneres for treffenergi for minimum 5 000 kJ.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: