Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Høyanger

Nybygg av adkomsttunnel og vei i Høyanger
3,8km lang anleggstunnel og oppgradering av ca. 10 km anleggsvei.
Nybygg av kraftledninger i Høyanger
Det vil bli to byggentrepriser. En for luftledning og en for jordkabel.
Nybygg av boliger og hytter på Søreide
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Nybygg av tomannsboliger i Lavik
Totalt skal det bygges 3 stk tomannsboliger+ 2 utleie enheter.
Rehabilitering av scene ved barneskole i Bjordal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ny vannforsyning for vannverk i Ortnevik
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ombygging av vassverk og vassledning i Høyanger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Bygningsmessig og teknisk oppgradering av skole i Vadheim
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Oppgradering av uteområde ved barnehage i Vadheim
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: