Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Høyanger

Nybygg av kraftledninger i Høyanger
Det vil bli to byggentrepriser. En for luftledning og en for jordkabel.
Utbedring av Vadheimtunnelen på Fv 55 i Høyanger
1,7 km. Fjerne eksisterende betongutstøping og erstatte med ny sikring, ca 65 m. Rivning av gammel vann- og frostsikring, ca 2700 m². Riving føringskant betong, ca 1700 m. Rivning av elektrotekniske installasjoner, ca 1700 m. Montere midlertidig belysning, 1700 m. Ny kabelstige, ca 1700 m. Montering av ny vann/frostsikring-skum, Ca 4.200 m². Fjellsikring med sprøytebetong.Ca 750 m³. Bolting. Ca 3.500 bolt. Kabel grøft, ca 1.700 m. Fjerne eksisterende høgspentledning, ca 1700 m. Rørgrøft for drens og kum, ca 1.700 m. Sandfangkummer, 9 stk. Trekkekrørskummer, 18 stk. Betonglokk på kabelgrøft, ca 8.000 m². Sprenging av nisjer (Havarinisjer, bergrom ventilatorer, bergrom teknisk bygg). Ca 5.100 m³ . 1 Nytt tekniske bygg i tunnel. Fresing og legging ny asfalt, ca 12.000 m² . Deponere overskuddsmasser i indredalen, Vadheim , ca 2,5 km fra portal i Vadheim.
Ny vannforsyning for vannverk i Ortnevik
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ombygging av vassverk og vassledning i Høyanger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Bygningsmessig og teknisk oppgradering av skole i Vadheim
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Oppgradering av uteområde ved barnehage i Vadheim
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: