Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Høyanger

Nybygg av adkomsttunnel og vei i Høyanger
3,8km lang anleggstunnel og oppgradering av ca. 10 km anleggsvei.
Rehabilitering av scene ved barneskole i Bjordal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utvendig maling av kirke i Høyanger
Utvendig maling og skraping av kirke.
Nytt ingangsparti/hoveddør ved omsorgsleiligher i Høyanger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Inkluderer brannsikring.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: