Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Høyanger

Nybygg av bru over Sognefjorden, Lavik-Oppedal
Tre alternativer: flytebru, rørbru eller hengebru. Mulighetsstudien av hengebrua utføres internt i Statens vegvesen. Seks firma ble prekvalifisert for utarbeidelse av konseptvalgutvikling av flytebru og rørbru. Alle som var pre-kvalifisert ble invitert til å sendte inn minimum to forslag (flytebru, rørbru, og/eller en kombinasjon) De seks konsulentgrupperinger som søkte om prekvalifisering var: Dr. ing A. Aas-Jakobsen AS, underleverandører Johs Holt, COWI, NGI, Skanska, Tor Vinje, Rolf Øyvind Johansen Reinertsen/Olav Olsen konsortiet, underleverandører Snøhetta, Arup, B ergerABAM, Faltinsen, Johansson Sweco Norge AS, underleverandører Hans-Petter Brathaug AS, Instanes Polar AS, Anders Bleie Norconsult AS, underleverandør Haug og Blom-Bakke AS Multiconsult AS, underleverandører WSP Finland, Barlindhaug Consult AS, Akvator AS, L2 Arkitekter, Leonhardt, Andrä und Partner Gmbh LMG Marine AS, underleverandører Marintek, Teknisk Data AS, S midt & Ingebrigtsen AS, Fondasol
Utbedring av møteplasser i tunnel, Fv 92 Bjordal-Varmråk i Høyanger
Tetting av vannlekasjer, asfalt, utbedring avovergang ved vegtunnel mm.
Portal på Fv 93 Klubben tunnel i Høyanger
Rassikringsplan skal behandles i fylkeskommunen. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, stein. 150m.
Overbygg på Fv 8 Massnes II i Høyanger
Rassikringsplan skal behandles i fylkeskommunen. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø. 270m.
Rassikringstiltak på Fv 92 Fridalen II i Høyanger
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 80m.
Rasikringstiltak på Fv 92 Fridalen III i Høyanger
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 100m.
Rassikringstiltak på Fv 92 Fridalsvatnet I i Høyanger
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 200m.
Rassikringstiltak på Fv 92 Krokavatn II i Høyanger
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 500m.
Rassikringstiltak på Fv 92 Krokavatnet VII i Høyanger
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 90m.
Ombygging av kontor på barnehage i Høyanger
Fra forslag til investeringsbudsjett 2013-2016.
Nybygg av dagsturhytte i Høyanger
Felles utlysning for Askvoll, Balestrand, Bremanger, Fjaler, Flora, Gloppen, Gulen, Høyanger, Leikanger, Luster, Selje, Sogndal, Solund, Hyllestad, Vik, Aurland, Lærdal, Årdal, Gaular, Jølster, Førde, Naustdal, Eid, Hornindal, Stryn og Vågsøy kommune. Samarbeidsprosjekt mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og kommuner i Sogn og Fjordane. Dagsturhytter skal bygges i alle kommuner. Hyttene skal ikke ha varme, strøm eller sanitæranlegg.
Nybygg av gjerde i Høyanger
Sikringsarbeid mot Daleelva.
Tilbygg for oppbevaring av barnevogner ved barnehage, Høyanger
Fra forslag til investeringsbudsjett 2013-2016.
Levering og montering av belyste skilter (DAB) i tunnel i Torvund
Felles konkurranse med følgende tunneler: E39 Tuftåstunnelen 3stk, E39 Breimsfjell 2 1 stk, E39 Bogstunnelen 7 stk, E39 Øklandstunnelen 1 stk, Rv5 Støylsnestunnelen 5 stk, Rv55 Fatlatunnelen 3stk, Rv55 Stedjebergtunnelen 4 stk, Fv53 Naustbrukttunnelen 1 stk, Fv55 Gullringtunnelen 2 stk, Fv60 Agjedtunnelen 1 stk, Fv609 Dalsfjordtunnelen 1 stk, Fv609 Nishammartunnelen 5 stk, Fv609 Ottersteintunnelen 3 stk, Fv616 Bortnetunnelen 9 stk, Fv617 Skåratunnelen 1 stk. Totalt 51 skilter.
Levering og montering av belyste skilter (DAB) i tunnel i Høyanger
Felles konkurranse med følgende tunneler: E39 Tuftåstunnelen 3stk, E39 Breimsfjell 2 1 stk, E39 Noreviktunnelen 4 stk, E39 Øklandstunnelen 1 stk, Rv5 Støylsnestunnelen 5 stk, Rv55 Fatlatunnelen 3stk, Rv55 Stedjebergtunnelen 4 stk, Fv53 Naustbrukttunnelen 1 stk, Fv55 Gullringtunnelen 2 stk, Fv60 Agjedtunnelen 1 stk, Fv609 Dalsfjordtunnelen 1 stk, Fv609 Nishammartunnelen 5 stk, Fv609 Ottersteintunnelen 3 stk, Fv616 Bortnetunnelen 9 stk, Fv617 Skåratunnelen 1 stk. Totalt 51 skilter.
Oppgradering av kjøkken og fasadedør på barnehage, Høyanger
Fra forslag til investeringsbudsjett 2013-2016.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: