Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Høyanger

Nybygg av tomannsboliger i Lavik
Totalt skal det bygges 3 stk tomannsboliger+ 2 utleie enheter.
Utbedring av møteplasser i tunnel, Fv 92 Bjordal-Varmråk i Høyanger
Tetting av vannlekasjer, asfalt, utbedring avovergang ved vegtunnel mm.
Portal på Fv 93 Klubben tunnel i Høyanger
Rassikringsplan skal behandles i fylkeskommunen. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, stein. 150m.
Overbygg på Fv 8 Massnes II i Høyanger
Rassikringsplan skal behandles i fylkeskommunen. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø. 270m.
Rassikringstiltak på Fv 92 Fridalen II i Høyanger
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 80m.
Rasikringstiltak på Fv 92 Fridalen III i Høyanger
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 100m.
Rassikringstiltak på Fv 92 Fridalsvatnet I i Høyanger
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 200m.
Rassikringstiltak på Fv 92 Krokavatn II i Høyanger
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 500m.
Rassikringstiltak på Fv 92 Krokavatnet VII i Høyanger
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 90m.
Ombygging av kontor på barnehage i Høyanger
Fra forslag til investeringsbudsjett 2013-2016.
Tilbygg for oppbevaring av barnevogner ved barnehage, Høyanger
Fra forslag til investeringsbudsjett 2013-2016.
Levering og montering av belyste skilter (DAB) i tunnel i Torvund
Felles konkurranse med følgende tunneler: E39 Tuftåstunnelen 3stk, E39 Breimsfjell 2 1 stk, E39 Bogstunnelen 7 stk, E39 Øklandstunnelen 1 stk, Rv5 Støylsnestunnelen 5 stk, Rv55 Fatlatunnelen 3stk, Rv55 Stedjebergtunnelen 4 stk, Fv53 Naustbrukttunnelen 1 stk, Fv55 Gullringtunnelen 2 stk, Fv60 Agjedtunnelen 1 stk, Fv609 Dalsfjordtunnelen 1 stk, Fv609 Nishammartunnelen 5 stk, Fv609 Ottersteintunnelen 3 stk, Fv616 Bortnetunnelen 9 stk, Fv617 Skåratunnelen 1 stk. Totalt 51 skilter.
Levering og montering av belyste skilter (DAB) i tunnel i Høyanger
Felles konkurranse med følgende tunneler: E39 Tuftåstunnelen 3stk, E39 Breimsfjell 2 1 stk, E39 Noreviktunnelen 4 stk, E39 Øklandstunnelen 1 stk, Rv5 Støylsnestunnelen 5 stk, Rv55 Fatlatunnelen 3stk, Rv55 Stedjebergtunnelen 4 stk, Fv53 Naustbrukttunnelen 1 stk, Fv55 Gullringtunnelen 2 stk, Fv60 Agjedtunnelen 1 stk, Fv609 Dalsfjordtunnelen 1 stk, Fv609 Nishammartunnelen 5 stk, Fv609 Ottersteintunnelen 3 stk, Fv616 Bortnetunnelen 9 stk, Fv617 Skåratunnelen 1 stk. Totalt 51 skilter.
Oppgradering av kjøkken og fasadedør på barnehage, Høyanger
Fra forslag til investeringsbudsjett 2013-2016.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: