Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Høyanger

Utbedring av møteplasser i tunnel, Fv 92 Bjordal-Varmråk i Høyanger
Tetting av vannlekasjer, asfalt, utbedring avovergang ved vegtunnel mm.
Rehabilitering av barnehage i Høyanger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av vannverk i Ortnevik
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Fasaderehabilitering av barneskule i Høyanger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av hovedvannledning i Ortnevik
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Sikring av vei i Høyanger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021
Utbedring av bru i Høyanger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av scene ved barneskole i Bjordal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utvendig maling av kirke i Høyanger
Utvendig maling og skraping av kirke.
Ny vannforsyning for vannverk i Ortnevik
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ombygging av vassverk og vassledning i Høyanger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ombygging av vei i Høyanger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Bygningsmessig og teknisk oppgradering av skole i Vadheim
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nytt ingangsparti/hoveddør ved omsorgsleiligher i Høyanger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Inkluderer brannsikring.
Sikring av vei i Kyrkjebø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Påbygg av vannverk i Lavik
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Oppgradering av uteområde ved barnehage i Vadheim
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: