Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Høyanger

Nybygg av landbassert oppdrettsanlegg på Vadheim
Gnr 42, bnr 23, 55, 141, 142 og 143. Ca. 80 daa. Areala sør og sørvest for fylkesveg 55 samt den etablerte småbåthamna. I område skal det etablerast ny kai.
Nybygg av kraftledninger i Høyanger
Det vil bli to byggentrepriser. En for luftledning og en for jordkabel.
Utbedring av Vadheimtunnelen på Fv 55 i Høyanger
1,7 km. Fjerne eksisterende betongutstøping og erstatte med ny sikring, ca 65 m. Rivning av gammel vann- og frostsikring, ca 2700 m². Riving føringskant betong, ca 1700 m. Rivning av elektrotekniske installasjoner, ca 1700 m. Montere midlertidig belysning, 1700 m. Ny kabelstige, ca 1700 m. Montering av ny vann/frostsikring-skum, Ca 4.200 m². Fjellsikring med sprøytebetong.Ca 750 m³. Bolting. Ca 3.500 bolt. Kabel grøft, ca 1.700 m. Fjerne eksisterende høgspentledning, ca 1700 m. Rørgrøft for drens og kum, ca 1.700 m. Sandfangkummer, 9 stk. Trekkekrørskummer, 18 stk. Betonglokk på kabelgrøft, ca 8.000 m². Sprenging av nisjer (Havarinisjer, bergrom ventilatorer, bergrom teknisk bygg). Ca 5.100 m³ . 1 Nytt tekniske bygg i tunnel. Fresing og legging ny asfalt, ca 12.000 m² . Deponere overskuddsmasser i indredalen, Vadheim , ca 2,5 km fra portal i Vadheim.
Rehabilitering av barnehage i Høyanger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. 200 kvm utvidelse.
Drift og vedlikehold av veier 1203 Nordhordland 2019-2024
Handles opp sammen med Hordaland. 94,756 km riksveg. 12,143 km riks-g/s-veg. 484,726 km fylkesveg Hordaland. 23,505 km fylkes-g/s-veg Hordaland. 232,169 km fylkesveg Sogn og Fjordane.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: