Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gulen

Utvidelse av industriområde i Gulen
Ca 1002 daa. Gnr/bnr: 63/1,15, 37, 38, 45 og 47.
Nybygg av hytteområde i Gulen
12 tomter av 63 er solgt.
Nybygg av hytter i Brandanger
40 dekar. Byggeklare tomter.
Asfaltering av kommunale vegar 2019 i Gulen kommune
Gulen kommune ønsker tilbud på nytt fast asfaltdekke og reasfaltering av diverse kommunale vegar i 2019. Tilbudet er delt i 2 deler: 1. Legging av nytt asfaltdekke med pris pr. m2 (110kg/m2) på diverse vegstrekningar. 2. Reasfaltering med pris pr. tonn, samt pris pr. m2 klebing på diverse vegstrekningar. Tilbydere står fritt til å gi tilbud på et eller begge delene over.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: