Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gulen

Utvidelse av industriområde i Gulen
Ca 1002 daa. Gnr/bnr: 63/1,15, 37, 38, 45 og 47.
Drift og vedlikehold av veger, 1203 Nordhordland 2019-2024
94,756 km riksveg. 12,143 km riks-g/s-veg. 484,726 km fylkesveg Hordaland. 23,505 km fylkes-g/s-veg Hordaland. 232,169 km fylkesveg Sogn og Fjordane.
Nybygg av hytter i Brandanger
40 dekar. Byggeklare tomter.
Asfaltering av kommunale vegar 2019 i Gulen kommune
Gulen kommune ønsker tilbud på nytt fast asfaltdekke og reasfaltering av diverse kommunale vegar i 2019. Tilbudet er delt i 2 deler: 1. Legging av nytt asfaltdekke med pris pr. m2 (110kg/m2) på diverse vegstrekningar. 2. Reasfaltering med pris pr. tonn, samt pris pr. m2 klebing på diverse vegstrekningar. Tilbydere står fritt til å gi tilbud på et eller begge delene over.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: