Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Gulen

Nybygg av kraftverk i Gulen
Rundt 10 GWh/år. Glassdør. 1500 m med ø700 i grøft. I tillegg plasstøpt inntak på kote 415 og kraftstasjon.
Nybygg av kraftverk i Gulen
Byggestart er avhengig linjetilknyting. Rundt 10 GWh/år. 240 m med ø700 mm i grøft, 430 m tunnel med ø700 nedgravd i tunnelbunnen og 350 m borehull ø700-800 mm. I tillegg plasstøpt inntak på kote 391 og kraftstasjon.
Bredbåndsutbygging i Brekke, Byrknes, Dalsøya og Eivindvik
Felles utlysning for Brekke, Byrknes, Dalsøya og Eivindvik.
Asfaltering av kommunale vegar 2018, Gulen kommune
Nylegging av asfalt på inntil 3,5 km kommunal veg og reasfaltering av div. kommunale vegar på inntil 3,2 km i 2018. Asfaltering og reasfaltering skal vere utførd innan hausten 2018.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: