Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gulen

Nybygg av vindkraftverk i Gulen
39 turbiner, 30-40 kvm vei.
Nybygg av hytteområde i Gulen
Reguleringsplan er godkjent for 179 hyttetomter og 179 båtplasser.
Nybygg av kraftverk i Gulen
Rundt 10 GWh/år. Glassdør. 650 m med ø1400 mm i grøft. I tillegg plasstøpt inntak på kote 106 og kraftstasjon. 11,50 GWh. Glassdør.
Nybygg av kraftverk i Gulen
10,10 GWh. Glassdør.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: