Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Gulen

Nybygg av hytteområde i Gulen
6 tomter av 63 er solgt.
Nybygg av kraftverk i Gulen
Rundt 10 GWh/år. Glassdør. 1500 m med ø700 i grøft. I tillegg plasstøpt inntak på kote 415 og kraftstasjon.
Nybygg av enebolig og hytter på Dingja
Totalt 116 tomter. Delvis private utbyggere.
Nybygg av infrastruktur for hytteområde i Brandanger
Byggetips. Infrastruktur for 10-15 hyttetomter.
Bredbåndsutbygging i Brekke, Byrknes, Dalsøya og Eivindvik
Felles utlysning for Brekke, Byrknes, Dalsøya og Eivindvik.
Sprinkling av omsorgsbolig i Dalsøyra
Installasjon av sprinkleranlegg inkludert naudsynt hjelpearbeid i eksisterande bygningsmasse ved Dalsøyra bu og omsorgssenter. ca. 950 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: