Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gulen

Nybygg av vindkraftverk i Gulen
39 turbiner, 30-40 kvm vei.
Oppgradering av E39 Jernfjelltunnelen i Gulen/Masfjorden
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 981m.
Oppgradering av E39 Skrikebergtunnelen i Gulen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1508m.
Nybygg av hytteområde i Gulen
6 tomter av 63 er solgt.
Nybygg av kraftverk i Gulen
Rundt 10 GWh/år. Glassdør. 1500 m med ø700 i grøft. I tillegg plasstøpt inntak på kote 415 og kraftstasjon.
Nybygg av kraftverk i Gulen
Byggestart er avhengig linjetilknyting. Rundt 10 GWh/år. 240 m med ø700 mm i grøft, 430 m tunnel med ø700 nedgravd i tunnelbunnen og 350 m borehull ø700-800 mm. I tillegg plasstøpt inntak på kote 391 og kraftstasjon.
Nybygg av hytter i Brandanger
40 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av hytter i Brandanger
10-15 hyttetomter.
Bredbåndsutbygging i Brekke, Byrknes, Dalsøya og Eivindvik
Felles utlysning for Brekke, Byrknes, Dalsøya og Eivindvik.
Asfaltering av kommunale vegar 2018, Gulen kommune
Nylegging av asfalt på inntil 3,5 km kommunal veg og reasfaltering av div. kommunale vegar på inntil 3,2 km i 2018. Asfaltering og reasfaltering skal vere utførd innan hausten 2018.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: