Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Gloppen

Nybygg av vannkraftverk i Årdal
94,6 GWh. 4.730 husstandar.
Ny flyplass/rullebane på Sandane lufthavn
Under utredning. Fremdrift avhenger av NTP 2014-2023.
Tilbygg av omsorgssenter i Sandane, Gloppen
Tilbygg med 21 nye plasser.
Riving og nybygg av bru på Fv 615 i Sandane
Prosjektet omfatter riving og bygging av ei ny bru på ca 16 meter i eit spenn og 10m bredde, samt kulvert på deler av der gammel bru blir revet. I tillegg til dette ligger ny bru så høyt i terrenget at det skal utbedres veg i dagen inkludert gangveg, totalt ca 400 meter før og etter bru. Veglys skal fornyes langs hele strekket.
Nytt varmeanlegg på skole i Sandane
Installasjon av vannbårent varmeanlegg med radiatorer. Anlegget skal tilknyttes nærvarmeanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: