Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Gaular

Nybygg av boliger i Bygstad
Ca. 35 boenheter. I hovedsak eneboliger.
Nybygg av boliger i Gaular
Byggeklare tomter.
Skredsikringstiltak fv 610 Matbjøra i Gaular kommune
Det skal utføres skredsikringstiltak i Matbjøra i Gaular kommune. Det skal bygges to skredvoller med lengde 85 meter og 70 meter og det skal monteres steinspranggjerder med lengde 40 meter (1000 kJ), 35 meter (3000 kJ) og 80 meter (3000 kJ). Før arbeidet med skredvoller og steinspranggjerder påbegynnes skal det utføres arbeidssikringsrensk med estimert varighet/omfang på 4 uker.
Ny møtesplasser i Sunnfjord 2018, Fv 422 i Gaular
Samlekontrakt for Fv 608 Straumsbru, Fv 422, Fv 609 og Fv 57.
Ny møtesplasser i Sunnfjord 2018, Fv 57 i Gaular
Samlekontrakt for Fv 608 Straumsbru, Fv 422, Fv 609 og Fv 57.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: