Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gaular

Ny tunnel på Fv 610 Matbjøra i Gaular
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, stein. 550m.
Forlengelse av rullebane på Førde lufthavn
Under utredning. Fremdrift avhenger av NTP 2014-2023.
Ny møtesplasser i Sunnfjord 2018, Fv 422 i Gaular
Samlekontrakt for Fv 608 Straumsbru, Fv 422, Fv 609 og Fv 57.
Ny møtesplasser i Sunnfjord 2018, Fv 57 i Gaular
Samlekontrakt for Fv 608 Straumsbru, Fv 422, Fv 609 og Fv 57.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: