Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Flora

Nybygg av flerbolighus og næringsareal i Florø
Totalt skal det bygges 96 stk boenheter.
Drift- og vedlikehold av ferjekaier i Sogn og Fjordane 2018-2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til ferjekaier i Sogn og Fjordane i henhold til spesifikasjoner i kontrakten. Dette innebærer ettersyn, kontroll og service av elektrisk, hydraulisk og mekanisk utstyr på 44 objekter på ferjeleier. Oppdraget omfatter også noen brurelaterte oppgaver.
Nybygg av boliger i Brandsøy
Tomanns- og firmannsboliger.
Oppgradering av vei og fortau i Florø
Utlysning sammen med E.M Holevegen.
Rehabilitering av kirke ved Kinn
Det vil utføres murerarbeid, omlegging av skifertak, gulvreparasjoner og dør og vindusrestaurering.
Stålrekkverk i Fjordarne distrikt 2018 og 2019
Oppsetting av lag 40 000 meter stålrekkverk i Fjordarne distrikt.
Stålrekkverk i Sogn distrikt 2018 og 2019
Oppsetting av lag 45 000 meter stålrekkverk i Sogn distrikt.
Utdyping av farled Florø øst for Nekkøya i Flora
Fra forslag til NTP, 2018-2023.
Takarbeider ved Flora samfunnshus i Florø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utvendig rehabilitering av kommunale utleieboliger i Flora
Ca 100 vinduer skal skiftes samt ny bordkledning. Opsjon på taktekking, utforming av yttervegg/isolering og lausisolasjon på loft.
Konseptvalgutredning for Vestlandet, Sogn og Fjordane
Konseptvalgutredningen skal inkluderen en analyse og vurdering av fremtidig behov. Konseptvalgutredningen skal inneholde målstruktur og strategi. Det skal også utarbeides overordnede føringer og krav til konseptene, herunder overordnede krav til spesialisering av funksjoner. Videre skal konspetvalgutredningen inneholde en analyse av mulighetsrommet og en alternativanalyse. Som et ledd i behovsanalysen skal også tilstanden til formålsbygg vurderes.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Sogn og Fjordane
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: