Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Flora

Nybygg av butikker og parkeringshus i Florø
Uklart antall boliger: 20-50 stk.
Nybygg av omsorgsboliger i Florø
2400-3000 m2 BRA. Lavenergihus. TEK10. Riving av 2 kommunale boliger (Markegata 55 og 57) samt 2 småhus.
Nybygg av flerbolighus og næringsareal i Florø
Totalt skal det bygges 96 stk boenheter.
Nybygg av boliger i Brandsøy
Tomanns- og firmannsboliger.
Stålrekkverk i Sogn og Fjordane 2017 og 2018
Riving og oppsetting av godkjent stålrekkverk på Europa- riks- og fylkesvegar i Sogn og Fjordane.
Asfaltering og fartsdempande tiltak på veier i Florø
Anskaffelsen gjelder nyasfaltering på 6 veger, reasfaltering på 4 veger samt etablering av fartsdempende tiltak på 4 veger. Totalt 20000m2 og 10 stk. fartsdempende tiltak. Bla Revefaret, Kleiva Sør, Klavene, Myrane mfl.
Ny sjøledning Gaddevåg
Ny vannledning skal etableres i sjø og delvis på land. Samlet lengde for etablering av nye vannledninger utgjør ca. 435m PE 400 V (Gaddevågen). Nye vannkummer skal også etableres. Kommunen har 7 x 20m og 1 x 18m ledning på lager som skal benyttes.
Utvendig rehabilitering av kommunale utleieboliger i Flora
Ca 100 vinduer skal skiftes samt ny bordkledning. Opsjon på taktekking, utforming av yttervegg/isolering og lausisolasjon på loft.
Veiutvidelse over bru ved Keitangen i Flora kommune
Veien skal breddes fra 3,1 m til 4,5 m.
Rammeavtale for fasttelefonitjenester i Sogn og Fjordane
Totalt 20 mill. kr over hele Norge. Opsjon 2 år.
Rammeavtale for kontormøbler i Sogn og Fjordane
Landsdekkende oppgave, totalt ca 12 mill. kr fordelt på 3 år. Opsjon 1 år.
Nybygg av dagsturhytte i Flora
Felles utlysning for Askvoll, Balestrand, Bremanger, Fjaler, Flora, Gloppen, Gulen, Høyanger, Leikanger, Luster, Selje, Sogndal, Solund, Hyllestad, Vik, Aurland, Lærdal, Årdal, Gaular, Jølster, Førde, Naustdal, Eid, Hornindal, Stryn og Vågsøy kommune. Samarbeidsprosjekt mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og kommuner i Sogn og Fjordane. Dagsturhytter skal bygges i alle kommuner. Hyttene skal ikke ha varme, strøm eller sanitæranlegg..
Nybygg av ballbinge i kunstgress i Steinhovden, Flora kommune
18x10 meter. Grunnarbeider utføres på dugnad.
Detaljutforming av stasjonsområder/uteområder med verdifulle historiske grøntanlegg
Tilknyttet landsverneplan for jernbanen. Dovrebanen, Kongsvingerbanen og Raumabanen er prioriterte strekninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: