Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Flora

Nybygg av leiligheter i Flora
1 huskropp med 22 leiligheter og 1 huskropp med 10-11 leiligheter.
Nybygg av base for redningshelikopter i Florø
NAWSARH= Norwegian All Weather Search and Rescue Helikopter. Plass til 3 helikoptre.
Nybygg av boligområde, Knapstadmarka i Florø
Blokkhus i 2-4 etasjer. Dag Magne Knapstad, Florø.
Nybygg av leiligheter og næringsareal i Florø
Totalt skal det bygges 96 stk boenheter. Gnr/bnr 28/22, 236. 12-15 byggemåneder.
Stålrekkverk i Sogn og Fjordane distrikt 2019 og 2020
Riving og oppsetting av stålrekkverk i Sogn og Fjordane.
Nybygg av Litlevatnet kraftverk i Flora kommune
Produksjon 18,60 GWh. Konsesjonssøknad er godkjent.
Ny avløpspumpestasjon i Flora kommune
Sanering og legge nytt vann, avløp og overvannsnett samt etablere ny avløpspumpestasjon og en vegstubb i Vågastubben.
Etablering av VVA-anlegg for servicebygg ved folkepark på Sørstrand
Total lengde på veg og va-traseen er ca 370 m.
Oppgradering av omsorgssenter i Florø
Oppgradering av bla. baderom.
Etablering av uteområde, lekeplass og sykkelparkering ved skule i Florø
Utstyr til parker og lekeplasser samt sykkelparkering.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Risikoanalyser på veg med hensyn til naturfare og kost-nyttevurderinger
Vurdering av muligheter for videre implementering av FoU-prosjektene ROADAPT (Roads og Today Adapted for Tomorrow, CEDR 2012 Call) og DETECTOR (Decision-support tools for embedding climate change thonking on road, CEDR Call 2015).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: