Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Flora

Nybygg av butikker og parkeringshus i Florø
Uklart antall boliger: 20-50 stk.
Nybygg av boliger i Flora
20 daa. Gnr/bnr: 28/11 mfl.
Nybygg av firemannsboliger i Florø
6-7 firemannsboliger med totalt 24-28 boenheter.
Nybygg av boligblokker i Florø, trinn 2
Totalt 100 stk boenheter fordelt på 7 stk blokk.
Nybygg av boligblokker i Florø, trinn 3
Totalt 100 stk boenheter fordelt på 7 stk blokk.
Nybygg av leiligheter og næringsareal i Florø
Totalt skal det bygges 96 stk boenheter. Gnr/bnr 28/22, 236
Utvikling av næringsarealer i Flora kommune
Gnr/bnr: 26/606, del av 26/234, mfl.
Nybygg av butikk på Evja i Flora kommune
Godkjent detaljregulering.
Utbygging av transportsystem for avløpsvann til nytt renseanlegg i Flora
Tiltak 1 omfattar arbeid i 4 ulike områder, Båtevika, Nygård, Solheim og plassen ved det nye reinseanlegget. Fire slamavskiljarar skal sanerast og leidningsnett leggast om/byggast slik at avlaupsvatn blir ført til nytt reinseanlegg. Det skal byggast to avlaupspumpestasjonar, ein i Båtevika og ein ved reinseanlegget. Frå Båtevika og Nygård, skal det leggast sjøleidningar fram til eit koplingspunkt nær reinseanlegget. Etablering av tilkomst/snuplass ved pumpestasjonen i Båtevika, samt arbeid i fylkesveg og gangveg på Nygård.
Oppgradering av vei i Florø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Etablering av sykkelparkering ved skule i Florø
Fra økonomiplan 2018-2021. 130 plasser.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.
Etablering av sykkelparkering ved skule i Florø
Fra økonomiplan 2018-2021. 60 plasser.
Etablering av sykkelparkering ved skule i Florø
Fra økonomiplan 2018-2021. 50 plasser.
Ombygging av inngangsparti ved ungdomsskole i Florø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av fasader ved omsorgsenter i Florø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Forlengelse av gangvei i Flora kommune
Fra investeringsbudsjett 2019-2022. Videreføring av gangveg ved Sjukehuset til enden av vestsida av Storvatene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: