Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Flora

Nybygg av boligblokker i Florø, trinn 1
Totalt 100 stk boenheter fordelt på 7 stk blokk.
Nybygg av butikker og parkeringshus i Florø
Uklart antall boliger: 20-50 stk.
Nybygg av flerbolighus og næringsareal i Florø
Totalt skal det bygges 96 stk boenheter.
Drift- og vedlikehold av ferjekaier i Sogn og Fjordane 2018-2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til ferjekaier i Sogn og Fjordane i henhold til spesifikasjoner i kontrakten. Dette innebærer ettersyn, kontroll og service av elektrisk, hydraulisk og mekanisk utstyr på 44 objekter på ferjeleier. Oppdraget omfatter også noen brurelaterte oppgaver.
Nybygg av boliger i Brandsøy
Tomanns- og firmannsboliger.
Nybygg av fotbollhall i Flora
76 x 115 meter. Hallen vil bygges ved Likkjevatnet i Florø med muligheter for 11-er bane, 9-er bane, 7-er bane og 5-er bane.
Nybygg av brannstasjon i Florø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av infrastruktur for boligblokker i Florø
Infrastruktur for totalt 100 stk boenheter fordelt på 7 stk blokk.
Oppgradering av vei i Florø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Takarbeider ved Flora samfunnshus i Florø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Asfaltering og fartsdempande tiltak på veier i Florø
Anskaffelsen gjelder nyasfaltering på 6 veger, reasfaltering på 4 veger samt etablering av fartsdempende tiltak på 4 veger. Totalt 20000m2 og 10 stk. fartsdempende tiltak. Bla Revefaret, Kleiva Sør, Klavene, Myrane mfl.
Opprustning av festsal i Flora samfunnshus i Florø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ny sjøledning Gaddevåg
Ny vannledning skal etableres i sjø og delvis på land. Samlet lengde for etablering av nye vannledninger utgjør ca. 435m PE 400 V (Gaddevågen). Nye vannkummer skal også etableres. Kommunen har 7 x 20m og 1 x 18m ledning på lager som skal benyttes.
Ombygg av omsorgsenter i Florø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utvendig rehabilitering av kommunale utleieboliger i Flora
Ca 100 vinduer skal skiftes samt ny bordkledning. Opsjon på taktekking, utforming av yttervegg/isolering og lausisolasjon på loft.
Etablering av sykkelparkering ved skule i Florø
Fra økonomiplan 2018-2021. 130 plasser.
Rehabilitering av kunstgressbane på stadion i Eikefjord
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Veiutvidelse over bru ved Keitangen i Flora kommune
Veien skal breddes fra 3,1 m til 4,5 m.
Etablering av sykkelparkering ved skule i Florø
Fra økonomiplan 2018-2021. 60 plasser.
Oppgradering av uteområde ved barnehage i Flora
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2001.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
Statens vegvesen har behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel. Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesform, hvor det utlyses en konkurranse i markedet hvor oppdragsgiver ønsker å inngå et partnerskap med en eller flere leverandører, og der målet er å gjennom et utviklingsløp finne frem til den beste løsningen for et avgrenset behov. Målsetningen med markedsdialogen er å få avklart om potensielle leverandører har forstått vårt behov, og få kunnskap om mulige løsninger og eventuelle utfordringer i prosjektet. Innspill fra markedet på dialogkonferansen blir grunnlaget for utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget med endelig behovsbeskrivelse, målsetting og funksjonelle krav.
Etablering av sykkelparkering ved skule i Florø
Fra økonomiplan 2018-2021. 50 plasser.
Rehabilitering av fasader ved omsorgsenter i Florø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Konseptvalgutredning for Vestlandet, Sogn og Fjordane
Konseptvalgutredningen skal inkluderen en analyse og vurdering av fremtidig behov. Konseptvalgutredningen skal inneholde målstruktur og strategi. Det skal også utarbeides overordnede føringer og krav til konseptene, herunder overordnede krav til spesialisering av funksjoner. Videre skal konspetvalgutredningen inneholde en analyse av mulighetsrommet og en alternativanalyse. Som et ledd i behovsanalysen skal også tilstanden til formålsbygg vurderes.
Ombygging av inngangsparti ved ungdomsskole i Florø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nye lekeapparater på lekeplass i Florø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: