Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Flora

Utdyping og merking av farled, innseiling til Florø
Utdyping med 4 meter slik at den blir 20 meter dyp i 120 meters bredde.
Nybygg av boligområde, Knapstadmarka i Florø
Blokkhus i 2-4 etasjer. Dag Magne Knapstad, Florø.
Nybygg av flerbolighus og næringsareal i Florø
Totalt skal det bygges 96 stk boenheter.
Nybygg av boliger i Brandsøy
Tomanns- og firmannsboliger.
Drift- og vedlikehold av ferjekaier i Sogn og Fjordane 2018-2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til ferjekaier i Sogn og Fjordane i henhold til spesifikasjoner i kontrakten. Dette innebærer ettersyn, kontroll og service av elektrisk, hydraulisk og mekanisk utstyr på 44 objekter på ferjeleier. Oppdraget omfatter også noen brurelaterte oppgaver.
Nybygg av fotbollhall i Flora
76 x 115 meter. Hallen vil bygges ved Likkjevatnet i Florø med muligheter for 11-er bane, 9-er bane, 7-er bane og 5-er bane.
Oppgradering av vei og fortau i Florø
Utlysning sammen med E.M Holevegen.
Oppgradering av vei og fortau i Florø
Utlysning sammen med Vangsvegen.
Rehabilitering av kirke ved Kinn
Det vil utføres murerarbeid, omlegging av skifertak, gulvreparasjoner og dør og vindusrestaurering.
Stålrekkverk i Fjordarne distrikt 2018 og 2019
Oppsetting av 40 000 meter stålrekkverk i Fjordarne distrikt.
Stålrekkverk i Sogn distrikt 2018 og 2019
Oppsetting av 45 000 meter stålrekkverk i Sogn distrikt.
Utdyping av farled Florø øst for Nekkøya i Flora
Fra forslag til NTP, 2018-2023.
Takarbeider ved Flora samfunnshus i Florø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: