Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Flora

Nybygg av butikker og parkeringshus i Florø
Uklart antall boliger: 20-50 stk.
Nybygg av leiligheter i Flora
1 huskropp med 22 leiligheter og 1 huskropp med 10-11 leiligheter.
Nybygg av base for redningshelikopter i Florø
NAWSARH= Norwegian All Weather Search and Rescue Helikopter. Plass til 3 helikoptre.
Nybygg av boligområde, Knapstadmarka i Florø
Blokkhus i 2-4 etasjer. Dag Magne Knapstad, Florø.
Nybygg av leiligheter og næringsareal i Florø
Totalt skal det bygges 96 stk boenheter. Gnr/bnr 28/22, 236. 12-15 byggemåneder.
Stålrekkverk i Sogn og Fjordane distrikt 2019 og 2020
Riving og oppsetting av stålrekkverk i Sogn og Fjordane.
Tilrettelegging av friluftsområde mm på Sørstrand
Utbedring av Vågavegen og Sørstrandvegen. Reguleringsplan er vedtatt.
Utbygging av transportsystem for avløpsvann til nytt renseanlegg i Flora
Tiltak 1 omfattar arbeid i 4 ulike områder, Båtevika, Nygård, Solheim og plassen ved det nye reinseanlegget. Fire slamavskiljarar skal sanerast og leidningsnett leggast om/byggast slik at avlaupsvatn blir ført til nytt reinseanlegg. Det skal byggast to avlaupspumpestasjonar, ein i Båtevika og ein ved reinseanlegget. Frå Båtevika og Nygård, skal det leggast sjøleidningar fram til eit koplingspunkt nær reinseanlegget. Etablering av tilkomst/snuplass ved pumpestasjonen i Båtevika, samt arbeid i fylkesveg og gangveg på Nygård.
Etablering av VVA-anlegg for servicebygg ved folkepark på Sørstrand
Total lengde på veg og va-traseen er ca 370 m.
Oppgradering av omsorgssenter i Florø
Oppgradering av bla. baderom.
Etablering av uteområde, lekeplass og sykkelparkering ved skule i Florø
Utstyr til parker og lekeplasser samt sykkelparkering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: