Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Flora

Nybygg av boligblokker i Florø, trinn 1
Totalt 100 stk boenheter fordelt på 7 stk blokk.
Utdyping og merking av farled, innseiling til Florø
Utdyping med 4 meter slik at den blir 20 meter dyp i 120 meters bredde.
Nybygg av flerbolighus og næringsareal i Florø
Totalt skal det bygges 96 stk boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligblokker i Florø
Infrastruktur for totalt 100 stk boenheter fordelt på 7 stk blokk.
Oppgradering av vei og fortau i Florø
Utlysning sammen med E.M Holevegen.
Oppgradering av vei og fortau i Florø
Utlysning sammen med Vangsvegen.
Rehabilitering av kirke ved Kinn
Det vil utføres murerarbeid, omlegging av skifertak, gulvreparasjoner og dør og vindusrestaurering.
Stålrekkverk i Fjordarne distrikt 2018 og 2019
Oppsetting av 40 000 meter stålrekkverk i Fjordarne distrikt.
Stålrekkverk i Sogn distrikt 2018 og 2019
Oppsetting av 45 000 meter stålrekkverk i Sogn distrikt.
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Utdyping av farled Florø øst for Nekkøya i Flora
Fra forslag til NTP, 2018-2023.
Takarbeider ved Flora samfunnshus i Florø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: