Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Flora

Nybygg av boligblokker i Florø, trinn 1
Totalt 100 stk boenheter fordelt på 7 stk blokk.
Nybygg av boligblokker i Florø, trinn 2
Totalt 100 stk boenheter fordelt på 7 stk blokk.
Nybygg av boligblokker i Florø, trinn 3
Totalt 100 stk boenheter fordelt på 7 stk blokk.
Nybygg av renseanlegg i Flora
Gnr/bnr 203/96 og del av 28/416
Nybygg av leiligheter og næringsareal i Florø
Totalt skal det bygges 96 stk boenheter. Gnr/bnr 28/22, 236
Nybygg av infrastruktur for boligblokker i Florø
Infrastruktur for totalt 100 stk boenheter fordelt på 7 stk blokk.
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Skredsikring på Rv 5 Leversundet
Skredfaktor 5,5. Nett, bolt og rensk.
Etablering av sykkelparkering ved skule i Florø
Fra økonomiplan 2018-2021. 130 plasser.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: