Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Fjaler

Støttemur på Fv 57 Strand i Fjaler
Tiltak mot utgliding og nedfall av vegetasjon/mindre steinsprang. Bolting, sognemur og montering av steinsprangnett. Arbeidet skal utføres over ei strekning på 1,2 km.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: