Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fjaler

Utbedring av Fv 57 Dale-Storehaug i Fjaler
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Støttemur på Fv 57 Strand i Fjaler
Tiltak mot utgliding og nedfall av vegetasjon/mindre steinsprang. Bolting, sognemur og montering av steinsprangnett. Arbeidet skal utføres over ei strekning på 1,2 km.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Sogn og Fjordane
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: