Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Fjaler

Utbedring av Fv 57 Dale-Storehaug i Fjaler
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Tilbygg av miniatyrskytebane m.m i Dale i Sunnfjord
Fjaler kommune skal tilrettelegge miniatyrskytebane, lager og aktivitetsrom på ca. 700 m2 i tilknytning til Fjalerhallen. I tillegg vurderer ein å knyte i hop fellesarealet med skyteanlegget. Dette vert eit tilbygg og ombygging av ca. 170 m2. Tiltaket omhandlar også riving av delar av eksisterande bygg og tilrettelegging av tilkomstveger og anna utomhusarbeide.
Utbedring av Fv 393 Håland-Tømmerbakke i Fjaler
Møteplasser og breddeutvidelse av kurver.
Ombygg til dagsenter i Dale i Sunnfjord
Ombygg vollontørbustad til dagsenter.
Levering og montering av belyste skilter (DAB) i tunnel i Fjaler
Felles konkurranse med følgende tunneler: E39 Tuftåstunnelen 3stk, E39 Breimsfjell 2 1 stk, E39 Bogstunnelen 7 stk, E39 Noreviktunnelen 4 stk, E39 Økslandstunnelen 1 stk, Rv5 Støylsnestunnelen 5 stk, Rv55 Fatlatunnelen 3 stk, Fv55 Stedjebergtunnelen 4 stk, Fv53 Naustbukttunnelen 1 stk, Fv55 Gullringtunnelen 2 stk, Fv60 Agjeldtunnelen 1stk, Fv609 Dalsfjordtunnelen 1 stk, Fv609 Ottersteintunnelen 3 stk, Fv616 Bortnetunnelen 9 stk, Fv617 Skåratunnelen 1 stk. Totalt 51 skilter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: