Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Førde

Nybygg av leiligheter, forretning og kontor på Ytre Øyrane i Førde
6000-8000 m2. 4-5 etasjer, eventuelt kjeller/parkeringshus.
Nybygg av boligområde i Førde, trinn 1
Ca. 150 boenheter totalt.
Nybygg av boligområde i Førde, trinn 2
Ca. 150 boenheter totalt.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Førde, trinn 1-2
Ca. 35 boenheter. Feltet består totalt av ca. 120 boenheter. Eneboligtomter, tomannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus.
Nybygg av VA-ledning og kloakkpumpestasjon i Kusslia
Prosjektet omfatter nybygg av vannledning, avløpsledning og bygging av 2 kloakkpumpestasjoner.
Nybygg av atriumshus på Hafstad, Førde
Hver hus vil få takterrasse i 2. etasje.
Utbedring av E39/fv. 609 (Askvollkrysset) i Førde
Også fortau langs fv. 609 mot Steinen.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Førde
Infrastruktur for ca. 150 boenheter.
Nybygg av flerbolighus ved Førde
Ferdigregulert. 15-20 leiligheter.
Fortetting av boliger i boligområde, Ulltang
14-16 boliger. Byggteam er forhandler for Vestlandshus.
Riving- og nybygg av barnehage i Førde
Byggvareleverandør: Neumann Bygg AS, Førde 4 avd.
Opprusting av barnehage i Førde
Fra økonomiplan 2018-2021
Opprusting av barnehage i Førde
Tidligt prosjekt. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av parkeringsplass i Førde
SAmarbeidsprosjekt mellom Halbrendsøyra 8 AS og GHJ Eigedom AS.
Utbygging av bredbånd i Solheimsdalen i Førde kommune
Fra rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021.
Bredbåndsutbygging i Bruland
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Prosjektet er ikke finansiert. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Ombygging av kirkegård i Førde
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2018-2021. Antatt byggestart.
ENØK-tiltak for barnehage i Førde
Førde kommune skal gjennomføre energimerking av sine bygg og foreta energivurdering av tekniske anlegg for å redusere energikostnadene på drift.
ENØK-tiltak for barneskole i Førde
Førde kommune skal gjennomføre energimerking av sine bygg og foreta energivurdering av tekniske anlegg for å redusere energikostnadene på drift.
ENØK-tiltak for helsetun i Førde
Førde kommune skal gjennomføre energimerking av sine bygg og foreta energivurdering av tekniske anlegg for å redusere energikostnadene på drift.
ENØK-tiltak for kulturhus i Førde
Førde kommune skal gjennomføre energimerking av sine bygg og foreta energivurdering av tekniske anlegg for å redusere energikostnadene på drift.
ENØK-tiltak for omsorgsboliger i Førde
Førde kommune skal gjennomføre energimerking av sine bygg og foreta energivurdering av tekniske anlegg for å redusere energikostnadene på drift.
ENØK-tiltak for ungdomsskole i Førde
Førde kommune skal gjennomføre energimerking av sine bygg og foreta energivurdering av tekniske anlegg for å redusere energikostnadene på drift.
Oppgradering av kirke i Førde
Benker, lys & lyd.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: