Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Førde

Ny- og ombygg av sykehus i Førde
Hus A: Nybygg for barn-, ungdom- og voksenpsykiatri, Hus B: Sykehotell, Hus C: Somatikk.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Førde
Totalt kan det bygges 150 boenheter i området, 37 stk blir utført i Kastanjetunet (trinn 1), cirka 40 stk blir utført i Piletunet (trinn 2).
Nybygg av boligområde i Førde, trinn 1
Ca. 150 boenheter totalt.
Nybygg av flerbolighus i Førde
Parkeringskjeller.
Tilbygg av barneskole i Førde
Kostnadsramme er 65 miljoner totalkostnad, moms inkludert. Påbygg på barneskole med 3 etasjer.
Nybygg av atriumshus på Hafstad, Førde
Hver hus vil få takterrasse i 2. etasje.
Utbedring av E39/fv. 609 (Askvollkrysset) i Førde
Også fortau langs fv. 609 mot Steinen.
Fortetting av boliger i boligområde, Ulltang
14-16 boliger. Byggteam er forhandler for Vestlandshus.
Etablering av infrastruktur for boligbygg i Førde, trinn 1
Feltet består totalt av ca. 120 boenheter. Eneboligtomter, tomannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus.
Ny gang og sykkeltunnel ved Rv 5 Klettatunnelen i Førde, Førdepakken
På den ene siden av Rv 5 ved siden av Klettatunnelen.
Nybygg av parkeringsplass i Førde
SAmarbeidsprosjekt mellom Halbrendsøyra 8 AS og GHJ Eigedom AS.
Ombygg av vei og va-ledninger ved skole i Sunde
Anskafelsen gjeld flytting og opparbeiding av ca 200 meter veg og VA-anlegg som i dag går nedanfor Sunde skule og opp mot barnehage og idrettsplass.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: