Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Førde

Ny- og ombygg av sykehus i Førde
Hus A: Nybygg for barn-, ungdom- og voksenpsykiatri, Hus B: Sykehotell, Hus C: Somatikk.
Nybygg av flerbolighus i Førde
Parkeringskjeller.
Tilbygg og ombygg av barneskole i Førde
Riving av gammal skulebygning, ombygging av bygg i eksisterende skule samt påbygg på barneskole med 3 etasjer.
Nybygg av atriumshus på Hafstad, Førde
Hver hus vil få takterrasse i 2. etasje.
Fortetting av boliger i boligområde, Ulltang
14-16 boliger. Byggteam er forhandler for Vestlandshus.
Etablering av infrastruktur for boligbygg i Førde, trinn 1
Feltet består totalt av ca. 120 boenheter. Eneboligtomter, tomannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus.
Ny gang og sykkeltunnel ved Rv 5 Klettatunnelen i Førde, Førdepakken
På den ene siden av Rv 5 ved siden av Klettatunnelen.
Utbedring av Kvernbergtunnelen på Fv 609 i Førde
Mindre arbeid med telefon, lys og teknisk bygg.
Nybygg av eneboliger i Førde
Privat grunneier: Øystein Menes.
Møteplasser på Fv 609 i Førde/Fjaler
Samme kontrakt som for Fv 42.
Etterisolering av tak på kulturhus i Førde
Tilleggsisolering og legge ny folietekking.
Nytt fortau på Fv 609 Steinavegen i Førde
Trafikksikkerhetsplan. Halbrendsbrua-Vegkryss til Nedre Fossheim.
Ombygg av vei og va-ledninger ved skole i Sunde
Anskafelsen gjeld flytting og opparbeiding av ca 200 meter veg og VA-anlegg som i dag går nedanfor Sunde skule og opp mot barnehage og idrettsplass.
Utskifting av tak på kultuhus i Førde
Utskifting av tak og etterisolering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: