Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Førde

Ny- og ombygg av sykehus i Førde
Hus A: Nybygg for barn-, ungdom- og voksenpsykiatri, Hus B: Sykehotell, Hus C: Somatikk.
Nybygg av boligområde i Førde, trinn 1
Ca. 150 boenheter totalt.
Nybygg av boligområde i Førde, trinn 2
Ca. 150 boenheter totalt.
Nybygg av vidergående skole på Øyrane
Hafstad videregående skole vil flytte til Øyrane og inngå i et samlet bygg med Øyrane videregående skole.
Nybygg av VA-ledning og kloakkpumpestasjon i Kusslia
Prosjektet omfatter nybygg av vannledning, avløpsledning og bygging av 2 kloakkpumpestasjoner.
Nybygg av leiligheter i Førde
Parkeringskjeller.
Tilbygg og ombygg av barneskole i Førde
Riving av gammal skulebygning, ombygging av bygg i eksisterende skule samt påbygg på barneskole med 3 etasjer.
Fortetting av boliger i boligområde, Ulltang
14-16 boliger. Byggteam er forhandler for Vestlandshus.
Etablering av infrastruktur for boligbygg i Førde, trinn 1
Feltet består totalt av ca. 120 boenheter. Eneboligtomter, tomannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus.
Utbedring av Kvernbergtunnelen på Fv 609 i Førde
Mindre arbeid med telefon, lys og teknisk bygg.
Nybygg av eneboliger i Førde
Privat grunneier: Øystein Menes.
Møteplasser på Fv 609 i Førde/Fjaler
Samme kontrakt som for Fv 42.
Etterisolering av tak på kulturhus i Førde
Tilleggsisolering og legge ny folietekking.
Nytt fortau på Fv 609 Steinavegen i Førde
Trafikksikkerhetsplan. Halbrendsbrua-Vegkryss til Nedre Fossheim.
Ombygg av vei og va-ledninger ved skole i Sunde
Anskafelsen gjeld flytting og opparbeiding av ca 200 meter veg og VA-anlegg som i dag går nedanfor Sunde skule og opp mot barnehage og idrettsplass.
Ny møtesplasser i Sunnfjord 2018, Fv 609 i Førde
Samlekontrakt for Fv 608 Straumsbru, Fv 422, Fv 609 og Fv 57.
Utskifting av tak på kultuhus i Førde
Utskifting av tak og etterisolering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: