Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Førde

Ny- og ombygg av sykehus i Førde
Hus A: Nybygg for barn-, ungdom- og voksenpsykiatri, Hus B: Sykehotell, Hus C: Somatikk.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Førde, trinn 3 mfl.
Ca. 85 boenheter. Feltet består totalt av ca. 120 boenheter. Eneboligtomter, tomannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus.
Nybygg av boligområde i Førde, trinn 1
Ca. 150 boenheter totalt.
Nybygg av boligområde i Førde, trinn 2
Ca. 150 boenheter totalt.
Nybygg av vidergående skole på Øyrane
Hafstad videregående skole vil flytte til Øyrane og inngå i et samlet bygg med Øyrane videregående skole.
Nybygg av VA-ledning og kloakkpumpestasjon i Kusslia
Prosjektet omfatter nybygg av vannledning, avløpsledning og bygging av 2 kloakkpumpestasjoner.
Nybygg av atriumshus på Hafstad, Førde
Hver hus vil få takterrasse i 2. etasje.
Utbedring av E39/fv. 609 (Askvollkrysset) i Førde
Også fortau langs fv. 609 mot Steinen.
Fortetting av boliger i boligområde, Ulltang
14-16 boliger. Byggteam er forhandler for Vestlandshus.
Riving- og nybygg av barnehage i Førde
Byggvareleverandør: Neumann Bygg AS, Førde 4 avd.
Etablering av infrastruktur for boligbygg i Førde, trinn 1-2
Infrastruktur for ca. 35 boenheter. Feltet består totalt av ca. 120 boenheter. Eneboligtomter, tomannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus.
Ny gang og sykkeltunnel ved Rv 5 Klettatunnelen i Førde, Førdepakken
På den ene siden av Rv 5 ved siden av Klettatunnelen.
Nybygg av eneboliger i Førde
Privat grunneier: Øystein Menes.
Nybygg av parkeringsplass i Førde
SAmarbeidsprosjekt mellom Halbrendsøyra 8 AS og GHJ Eigedom AS.
Nytt fortau på Fv 609 Steinavegen i Førde
Trafikksikkerhetsplan. Halbrendsbrua-Vegkryss til Nedre Fossheim.
Bredbåndsutbygging i Bruland
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Prosjektet er ikke finansiert. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: