Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Eid

Nybygg av historisk presentasjonssenter for vikingaskip i Eid
Rekonstruksjon av Myklebustskipet og museum/opplevelsesenter.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Eid kommune
Oppdragsgiver ønsker å inngå Energisparekontrakt med en energientreprenør, en prosess med planlegging og gjennomføring av energieffektiviseringstiltak, der tilbyder står for hele prosjekt-, gjennomførings- og oppfølgingsprosessen og garanterer besparelse og lønnsomhet. Konseptet innebærer at tilbyder gis incentiver til å utnytte sin kompetanse og kreativitet til å sy sammen en tiltakspakke med størst mulig besparelse og lønnsomhet for oppdragsgiver. Inneklima i samtlige rom skal være minst like bra som før gjennomføring av tiltak
Ombygging av Hundeide bru ved Fv 662 i Eid
Ny vegbru på eksisterende landkar. Midlertidig bru og vei skal etableres på oppstrømside. Lengde ny bru: 33,2 meter. Bredde bruplate/rekkverksplate: 5,04 meter. Armering: ca. 18 tonn. Betong: ca. 100 m³. Gjerde: ca. 80 m. Rekkverk: ca. 210 m (samlet lengde på brurekkverk og vegrekkverk).
Rassikringstiltak på E39 Hjelle-Tua i Eid
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 4a. Skredtype stein. 2850m.
Nybygg av dagsturhytte i Eid kommune
Felles utlysning for Askvoll, Balestrand, Bremanger, Fjaler, Flora, Gloppen, Gulen, Høyanger, Leikanger, Luster, Selje, Sogndal, Solund, Hyllestad, Vik, Aurland, Lærdal, Årdal, Gaular, Jølster, Førde, Naustdal, Eid, Hornindal, Stryn og Vågsøy kommune. Samarbeidsprosjekt mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og kommuner i Sogn og Fjordane. Dagsturhytter skal bygges i alle kommuner. Hyttene skal ikke ha varme, strøm eller sanitæranlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: