Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Eid

Nybygg av dagligvarebutikk i Nordfjordeid
Ferdigstilt oktober 2019.
Nybygg av hytter i Harpefossen
I utgangspunktet er de byggeklare tomtene regulert til hytter, men på tomtene i utkanten av feltet er det åpnet for dispensasjon for f.eks. vertikaldelte leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Nordfjordeid
6 av 11 leiligheter er solgt. Leiligheter på ca 50, 65 og 75 kvm.
Oppgradering av Fv. 664 Fossebakken - Heggjabygda i Eid
Forsterkningslag: Ca. 4150 m3. Bærelag 0-32: Ca. 770 m3. Bærelag Ag 16: Ca. 6900 m2. Bytte ut ca. 25 stikkrenner i forskjellige dimensjoner. Utviding av grøfteprofil: Ca. 1300 m. Eventuell frostsikring: Ca. 1000 m3. Masser til fyllplass/motfylling/bakkeplanering: Ca. 4500 m3.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: