Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Eid

Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Eid kommune
Oppdragsgiver ønsker å inngå Energisparekontrakt med en energientreprenør, en prosess med planlegging og gjennomføring av energieffektiviseringstiltak, der tilbyder står for hele prosjekt-, gjennomførings- og oppfølgingsprosessen og garanterer besparelse og lønnsomhet. Konseptet innebærer at tilbyder gis incentiver til å utnytte sin kompetanse og kreativitet til å sy sammen en tiltakspakke med størst mulig besparelse og lønnsomhet for oppdragsgiver. Inneklima i samtlige rom skal være minst like bra som før gjennomføring av tiltak
Nybygg av historisk presentasjonssenter for vikingaskip i Eid
Rekonstruksjon av Myklebustskipet og museum/opplevelsesenter.
Nybygg av leiligheter i Nordfjordeid
5 av 11 leiligheter er solgt. Leiligheter på ca 50, 65 og 75 kvm.
Tilbygg av barnehage i Nordfjordeid
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ny fløy ved vidaregåande skole i Nordfjordeid
Oppføring av ny fløy ved Eid vidaregåande skule. Fløyen er på ca. 230 m2.
Rassikringstiltak på E39 Hjelle-Tua i Eid
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 4a. Skredtype stein. 2850m.
Nybygg av veikryss i Torvik, Eid kommune
Byggetips. Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: