Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bremanger

Nybygg av vindkraftverk i Bremanger
2 separate 10 MW Områder: Steinfjellet ca 12-30 turbiner og nord for Berle ca 9-22 turbiner. 355 GWh.
Utviding av område for fiskerirelatert næring på Kalvøya
20 Mål for industribygg. Nybygg 2 kaier, utvidelse eksisterende kai. Havneanlegg.
Omlegging/nye avløpsledninger i Breivika, Svelgen
Ca. 360 m VA- og kabelgrøfter, inklusiv levering av materiell. Levering og montering av prefabrikkert avløpspumpestasjon med overbygg. Levering og montering av 43 m3 slamavskiller i GRP.
Rehabilitering av fasader på Hauge barneskole i Bremanger, del II
Utføring av betongfasadar og nye fasadeplater samt skifting av vindauge.
Rehabilitering av tak på rådhus i Bremanger
Taket består av fem ulike takflater med taktro/bord under eksisterende asfalt takbelegg. Singel må fjernes på deler av tak. Det skal brannisoleres før ny taktekking.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: