Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bremanger

Utviding av område for fiskerirelatert næring på Kalvøya
20 Mål for industribygg. Nybygg 2 kaier, utvidelse eksisterende kai. Havneanlegg.
Utdyping av fiskerihavn, Kalvåg i Bremanger
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Ny kraftledning og sjøkabel i Bremanger, Vågsøy
Gjennomførelsetid: 10-12 måneder.
Nybygg av personalrom ved omsorgsboliger i Bremanger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av vannverk i Bremanger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utvendig vedlikehold av bofelleskap i Bremanger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: