Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bremanger

Ny kraftledning og sjøkabel i Bremanger, Vågsøy
Gjennomførelsetid: 10-12 måneder.
Omlegging/nye avløpsledninger i Breivika, Svelgen
Ca. 360 m VA- og kabelgrøfter, inklusiv levering av materiell. Levering og montering av prefabrikkert avløpspumpestasjon med overbygg. Levering og montering av 43 m3 slamavskiller i GRP.
Rehabilitering av tak på rådhus i Bremanger
Taket består av fem ulike takflater med taktro/bord under eksisterende asfalt takbelegg. Singel må fjernes på deler av tak. Det skal brannisoleres før ny taktekking.
Rehabilitering av fasader på Hauge barneskole i Bremanger, del II
Utføring av betongfasadar og nye fasadeplater samt skifting av vindauge.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: