Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Bremanger

Reparasjon/forsterkning av molo ved fiskerihavn i Bremanger
Reparasjon av betongskader på molodekke, utskifting av rekkverk, bygging av nye betongkanter og nytt bølgevern i betong på deler av moloen.
Nybygg av personalrom ved omsorgsboliger i Bremanger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av vannverk i Bremanger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utvendig vedlikehold av bofelleskap i Bremanger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: