Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Balestrand

Utbedring av Rv 13 Dragsvik ferjekai i Balestrand, tilrettelegging el-ferje
Turistveg Gaularfjellet. På uprioritert marginalliste for utbedring av fylkesvegnettet i regional transportplan 2014-23.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: