Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Balestrand

Utbedring av Fv 611 Sæle-Engebø i Balestrand
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ny- og ombygging av videregående skole i Balestrand
Planlagt prosjekt, ukjent fremdrift. Antatt kostnad og byggestart.
Utbedring av Tussviktunnelen på Fv 55 i Balestrand
Mindre arbeid med telefon, lys og teknisk bygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: