Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Balestrand

Nybygg av kraftverk i Bremanger
33,8 GWh. Nessakraft AS (Tinfos AS) har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Nessane kraftverk. Pelton-turbinen med 6-stråler skal utnytte en fallhøyde på 250 meter og vil ha en nominell ytelse på 9900 kVA. Kraftverket skal idriftsettes høsten 2020.
Nybygg av boliger mellom Kong Beles veg og Lærargata i Balestrand
65 da. Det skal leggast til rette for utbygging av småhus som einebustader eller rekke- eller tunløysingar.
Oppgradering av Tussviktunnelen på Fv 55 i Balestrand
Oppgradering etter Tunnelsikkerhetsforskriften.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: