Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Aurland

Utvikling av stort gårdsresort i Flåm
Overnatting til mellom 600 og 700 gjester.
Nybygg av hybel- og næringsbygg i Aurland
Elektro på byggeplassen; Bravida Norge AS.
Ombygging av dam i Vetlebotn
Rehabilitering av nedstrøms dam.
Skredvoll på Fv 241 Nautgrovi i Aurland
Skredfaktor 5,5. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 40m. Skredtype tørrsnø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: