Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Aurland

E16 Gudvangatunnelen i Aurland, elektro
11 428 m. Oppgradering av elektriske og styringstekniske installasjoner, samt byggeteknikk.
E16 Flenjatunnelen i Aurland, oppgradering
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 5053m. Oppgradering av elektriske og styringstekniske installasjoner, samt byggeteknikk.
Ombygg av ysteri og garderobeanlegg i Aurland
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Fjellsikring Sogn 2018, Fv 50 Vassbygdvatnet i Aurland
Montering av 160 m 5000 kJ fanggjerde og 30 m 3000 kJ fanggjerde. Samme kontrakt for Galdane, Vassbygdvatnet og Galden.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: