Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Askvoll

Sanering av va-ledninger i Prestemarka i Askvoll sentrum
Ca. 500-600 lm med VA-leidninger samt overvassleidning i trace til kommunal veg. Prosjektet omfatter og levering av slamavskiljar mm.
Tilbygg ved gjenvinningsstasjoner i Sogn og Fjordane
Enkle tilbygg (utan vindauge og dører) på 50-65m2 BTA. Arbeidet gjelder ved gjenvinningsstasjonane i Olsetvikane i Askvoll kommune, på Sande i Gaular kommune (opsjon A), i Flekke i Fjaler kommune (opsjon B) , i Staurdalen i Hyllestad kommune (opsjon C) og på Fossheim på Skei i Jølster kommune (opsjon D med fleire alternativ). Det skal også utførast tiltak på eksisterande bygg, m.a. naudsynt arbeid pga. tilbygget og fjerning av asfalt, graving/avretting og støyping av nytt armert betonggolv i eksisterande bygg ved gjenvinningsstasjonane i Askvoll, på Sande (opsjon A) og Flekke (opsjon B). Totalentreprise for tilbygg ved gjenvinningsstasjon inkl. opsjon for 4 andre tilbygg.
Ny møtesplasser i Sunnfjord 2018, Fv 608 Straumsbru
Samlekontrakt for Fv 608 Straumsbru, Fv 422, Fv 609 og Fv 57.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: