Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Askvoll

Sanering av va-ledninger i Prestemarka i Askvoll sentrum
Ca. 500-600 lm med VA-leidninger samt overvassleidning i trace til kommunal veg. Prosjektet omfatter og levering av slamavskiljar mm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: