Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Askvoll

Om- og tilbygg av flerbolighus i Askvoll
Mye av fabrikken rives, blir nytt påbygg.
Nybygg av omsorgsboliger i Askvoll
Skal bygges inntil eksisterende sykehjem.
Tilbygg og ombygg av sykehjem i Askvoll
Innvendig ombygging til 6 nye rom.
Utmudring ved havn på Værøy i Askvoll
Vanndypet i innseilingen vil økes til 6-7 meter. Området som skal utdypes, har et areal på anslagsvis 1200 m2 og det skal fjernes anslagsvis 1000 m3 med in-situ sedimenter og 1000 m3 med sprengstein.
Takreparasjon på kirke i Askvoll
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt byggestart.
Levering og montering av belyste skilter (DAB) i tunnel i Askvoll
Felles konkurranse med følgende tunneler: E39 Tuftåstunnelen 3stk, E39 Breimsfjell 2 1 stk, E39 Bogstunnelen 7 stk, E39 Noreviktunnelen 4 stk, E39 Økslandstunnelen 1 stk, Rv5 Støylsnestunnelen 5 stk, Rv55 Fatlatunnelen 3 stk, Fv55 Stedjebergtunnelen 4 stk, Fv53 Naustbukttunnelen 1 stk, Fv55 Gullringtunnelen 2 stk, Fv60 Agjeldtunnelen 1stk, Fv609 Dalsfjordtunnelen 1 stk, Fv609 Nishammartunnelen 5 stk, Fv616 Bortnetunnelen 9 stk, Fv617 Skåratunnelen 1 stk. Totalt 51 skilter.
Levering og montering av belyst skilt (DAB) i tunnel i Askvoll
Felles konkurranse med følgende tunneler: E39 Tuftåstunnelen 3stk, E39 Breimsfjell 2 1 stk, E39 Bogstunnelen 7 stk, E39 Noreviktunnelen 4 stk, E39 Økslandstunnelen 1 stk, Rv5 Støylsnestunnelen 5 stk, Rv55 Fatlatunnelen 3 stk, Fv55 Stedjebergtunnelen 4 stk, Fv53 Naustbukttunnelen 1 stk, Fv55 Gullringtunnelen 2 stk, Fv60 Agjeldtunnelen 1stk, Fv609 Nishammartunnelen 5 stk, Fv609 Ottersteintunnelen 3 stk, Fv616 Bortnetunnelen 9 stk, Fv617 Skåratunnelen 1 stk. Totalt 51 skilter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: