Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Askvoll

Tilbygg og ombygg av sykehjem i Askvoll
Innvendig ombygging til 6 nye rom.
Skredsikringstiltak på Fv 609 Eikenes i Askvoll kommune
Bolting av kuleformasjon og av utstikkende fjellparti. Seksjonsvis ettermontering/undertetting mellom bakken og nedre kant av eksisterende steinspranggjerde mellom profil 2300 – 2450.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: