Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Askvoll

Tilbygg og ombygg av sykehjem i Askvoll
Innvendig ombygging til 6 nye rom.
Skredsikringstiltak på Fv 609 Eikenes i Askvoll kommune
Bolting av kuleformasjon og av utstikkende fjellparti. Seksjonsvis ettermontering/undertetting mellom bakken og nedre kant av eksisterende steinspranggjerde mellom profil 2300 – 2450.
Ny møtesplasser i Sunnfjord 2018, Fv 608 Straumsbru
Samlekontrakt for Fv 608 Straumsbru, Fv 422, Fv 609 og Fv 57.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: