Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Årdal

Rassikringstiltak på Asperheim i Seimsdalen
Ca. 125m ny rasvoll, høgde 9m. Ca. 980 m2 natursteinsmur og 500m2 plastra renne. Oppreinsking av skredmassar i Kyredalsbekken frå kote 400 og 400m nedover målt horisontalt.
Nybygg av dagsturhytte i Årdal kommune
Felles utlysning for Askvoll, Balestrand, Bremanger, Fjaler, Flora, Gloppen, Gulen, Høyanger, Leikanger, Luster, Selje, Sogndal, Solund, Hyllestad, Vik, Aurland, Lærdal, Årdal, Gaular, Jølster, Førde, Naustdal, Eid, Hornindal, Stryn og Vågsøy kommune. Samarbeidsprosjekt mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og kommuner i Sogn og Fjordane. Dagsturhytter skal bygges i alle kommuner. Hyttene skal ikke ha varme, strøm eller sanitæranlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: