Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Årdal

Fjellsikring Sogn 2018, Fv 53 Vassbugen-Galden i Årdal kommune
Rensk og kontroll av fjellside. Montering av tre fanggjerder, alle 3000 kJ: o Ca. 110m o Ca. 260 m o Ca. 320 m. Samme kontrakt for Galdane, Vassbygdvatnet og Galden.
Etablering av tilbygg ved kirke i Årdal Kommune
Prosjektet omfattar samankopling til eksisterande bygg, installering av løfteplattform (heis), samt publikumstoalett på begge hovudplan. Det ligg inne opsjon på etablering av ny trapp i tilbygg i frå kjellar og opp til 2. etasje. Det ligg òg inne opsjon på riving og tetting av eksisterande trappeløysing.
Ny brøytestasjon på Fv 53 Holsbru i Årdal
Den gamle brøytestasjonen på Holsbru skal saneres og det skal bygges ny. Oppdraget omfatter bustaddel og garasje. De gamle byggene skal saneres, og det skal prosjekteres og bygges nye bygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: