Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Årdal

Utbedring av Fv 301 Farnes-Hjelle i Årdal
Utvide grøft for å ta imot is- og steinnedfall mm.
Fjellsikring Sogn 2018, Fv 53 Vassbugen-Galden i Årdal kommune
Rensk og kontroll av fjellside. Montering av tre fanggjerder, alle 3000 kJ: o Ca. 110m o Ca. 260 m o Ca. 320 m. Samme kontrakt for Galdane, Vassbygdvatnet og Galden.
Rassikringstiltak på Asperheim i Seimsdalen
Ca. 125m ny rasvoll, høgde 9m. Ca. 980 m2 natursteinsmur og 500m2 plastra renne. Oppreinsking av skredmassar i Kyredalsbekken frå kote 400 og 400m nedover målt horisontalt.
Ny brøytestasjon på Fv 53 Holsbru i Årdal
Den gamle brøytestasjonen på Holsbru skal saneres og det skal bygges ny. Oppdraget omfatter bustaddel og garasje. De gamle byggene skal saneres, og det skal prosjekteres og bygges nye bygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: