Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Årdal

Ny tunnel på Fv 53 Ljoteli i Årdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 639m.
Etablering av tilbygg ved kirke i Årdal Kommune
Prosjektet omfattar samankopling til eksisterande bygg, installering av løfteplattform (heis), samt publikumstoalett på begge hovudplan. Det ligg inne opsjon på etablering av ny trapp i tilbygg i frå kjellar og opp til 2. etasje. Det ligg òg inne opsjon på riving og tetting av eksisterande trappeløysing.
Forbredende arbeid for ny tunnel på Fv 53 Ljoteli i Årdal
Sikring av murer og vegetasjonsrydding.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: