Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Årdal

Forbredende arbeid for ny tunnel på Fv 53 Ljoteli i Årdal
Sikring av murer og vegetasjonsrydding.
Oppgradering av vei og infrastruktur i Årdal kommune
Årdal Kommune skal skifte ut masser, sandfang, kummar, bekkeinntak, lysstolper og lage til ny brannhydrant, fartsdump samt legge ny asfalt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: