Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sogn og Fjordane fylke

Askvoll (4)
Aurland (13)
Bremanger (12)
Eid (11)
Fjaler (8)
Flora (35)
Førde (28)
Gaular (8)
Gloppen (7)
Gulen (5)
Hornindal (6)
Hyllestad (1)
Høyanger (7)
Jølster (5)
Lærdal (3)
Leikanger (9)
Luster (9)
Naustdal (6)
Selje (9)
Sogndal (11)
Solund (3)
Stryn (24)
Vik (7)
Vågsøy (9)
Årdal (6)
Nybygg av kraftverk i Jølster
200 GWh. Planlagt bygd inne i fjellet.
Nybygg av adkomsttunnel og vei i Høyanger
3,8km lang anleggstunnel og oppgradering av ca. 10 km anleggsvei.
Nybygg av boligblokker i Florø, trinn 1
Totalt 100 stk boenheter fordelt på 7 stk blokk.
Nybygg av boliger i Vågsøy, trinn 1-3
Totalt 50 boliger. Bygges i 3 trinn. 15-20 boliger i hvert trinn.
E16 Gudvangatunnelen i Aurland, elektro
11 428 m. Oppgradering av elektriske og styringstekniske installasjoner, samt byggeteknikk.
E16 Flenjatunnelen i Aurland, oppgradering
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 5053m. Oppgradering av elektriske og styringstekniske installasjoner, samt byggeteknikk.
Nybygg av boligområde i Førde, trinn 1
Ca. 150 boenheter totalt.
Rehabilitering av videregående skole i Måløy
Rehabilitering av blokk B og C. Det skal og etableres nye trappe rom og fløyane B og C skal sammenbygges.
Utdyping og merking av farled, innseiling til Florø
Utdyping med 4 meter slik at den blir 20 meter dyp i 120 meters bredde.
Driftskontrakt Region Ytre Sunnfjord 2018-2023
Riks- og fylkesveger i Bremanger, Flora, Gloppen og Naustdal.
Nybygg av boliger i Bygstad
Ca. 35 boenheter. I hovedsak eneboliger.
Nybygg av bilforettning i Stryn
Infrastruktur er ferdigstilt.
Nybygg av barnehage i Sogndal
5-avdelningsbarnehage med plass for 100 barn og 30 ansatte.
Nybygg av flerbolighus og næringsareal i Florø
Totalt skal det bygges 96 stk boenheter.
Nybygg av flerbolighus i Førde
Parkeringskjeller.
Ny- og ombygging av videregående skole i Balestrand
Planlagt prosjekt, ukjent fremdrift. Antatt kostnad og byggestart.
Tilbygg og ombygg av barneskole i Førde
Riving av gammal skulebygning, ombygging av bygg i eksisterende skule samt påbygg på barneskole med 3 etasjer.
Ombygg av hotell i Luster
Luster Sanatorium skal bygges om til hotell.
Nybygg av boliger i Gaular
Byggeklare tomter.
Nybygg av kraftverk i Gulen
Rundt 10 GWh/år. Glassdør. 1500 m med ø700 i grøft. I tillegg plasstøpt inntak på kote 415 og kraftstasjon.
Nybygg av kraftverk i Gulen
Byggestart er avhengig linjetilknyting. Rundt 10 GWh/år. 240 m med ø700 mm i grøft, 430 m tunnel med ø700 nedgravd i tunnelbunnen og 350 m borehull ø700-800 mm. I tillegg plasstøpt inntak på kote 391 og kraftstasjon.
Riving og nybygg av bru på Fv 615 i Sandane
Prosjektet omfatter riving og bygging av ei ny bru på ca 16 meter i eit spenn og 10m bredde, samt kulvert på deler av der gammel bru blir revet. I tillegg til dette ligger ny bru så høyt i terrenget at det skal utbedres veg i dagen inkludert gangveg, totalt ca 400 meter før og etter bru. Veglys skal fornyes langs hele strekket.
Nybygg av hytter i Hjelmelandsdalen, Eide
Regulering godkjent. 19 byggeklare tomter.
Oppgradering av tunneler på Fv 55 i Luster
Samme kontrakt for Røneidtunnelen, Råumtunnelen og Ottatunnelen.
Nybygg av ny paviljong ved barne- og ungdomsskole i Hornindal
Prosjektet omfattar ny fløy D. Dette er nybygg i 2 etg med teknisk bygg på tak.
Nybygg av infrastruktur for boligblokker i Florø
Infrastruktur for totalt 100 stk boenheter fordelt på 7 stk blokk.
Fortetting av boliger i boligområde, Ulltang
14-16 boliger. Byggteam er forhandler for Vestlandshus.
Nybygg av leiligheter i Nordfjordeid
6 av 11 leiligheter er solgt. Leiligheter på ca 50, 65 og 75 kvm.
Ombygging til leiligheter i Vikja, Raudeberg
Ombygg fra lager og butikk til leiligheter.
Oppgradering av vei og fortau i Florø
Utlysning sammen med E.M Holevegen.
Oppgradering av vei og fortau i Florø
Utlysning sammen med Vangsvegen.
Tilbygg og ombygg av sykehjem i Askvoll
Innvendig ombygging til 6 nye rom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: