Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sogn og Fjordane fylke

Askvoll (9)
Aurland (16)
Bremanger (7)
Eid (38)
Fjaler (12)
Flora (54)
Førde (41)
Gaular (13)
Gloppen (9)
Gulen (16)
Hornindal (9)
Hyllestad (3)
Høyanger (37)
Jølster (8)
Lærdal (16)
Leikanger (13)
Luster (16)
Naustdal (8)
Selje (5)
Sogndal (22)
Solund (3)
Stryn (20)
Vik (18)
Vågsøy (11)
Årdal (11)
Nybygg av gruvedrift/industri i Naustdal
Konsulent for kraft/vanntilførsel: Asplan Viak AS, Leikanger. Det Norske Veritas AS skal utvikle kontrollsystem for miljøovervåkning.
Nybygg av kraftverk i Jølster
200 GWh. Planlagt bygd inne i fjellet.
Rassikringstiltak/ny tunnel på Fv 722 Flovegen i Stryn
4,5km. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø, stein.
Ny trasé med tunnel på Fv 614 Svelgen-Grov i Bremanger
Del av Kystvegen i Sogn og Fjordane. Tunnel fra Indrehus til Svelgen, 4,4 km, veg utenfor Svelgen sentrum.
Rassikring/ny tunnel på Rv 13 Vik-Vangsnes i Vik
3 750 m hovedveg, 970 m andre veger, 2 880 m tunnel.
Ny tunnel på Fv 53 Ljoteli i Årdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 639m.
Nybygg av vindkraftverk i Bremanger
Falck Renewables er med som investor. Ca 11 vindmøller. Konsesjon er gitt.
Nybygg av næringsbygg i Sogndal, trinn 1
6000-8000 m2 næringsbygg. Prosjektet er delt i 3 byggetrinn. Ca. 5-10 år fra oppstart til prosjektet er ferdig utbygd.
Nybygg av ny Blaksettunnel på fv 698 i Stryn
Ca. 1200 tunnel og ca. 650 m veg.
Nybygg av boliger i Naustdal
250 enheter gjenstår. NGI er leverandør av rasvurdering.
Nybygg av boligblokker i Florø, trinn 1
Totalt 100 stk boenheter fordelt på 7 stk blokk.
Nybygg av butikker og parkeringshus i Florø
Uklart antall boliger: 20-50 stk.
Nybygg av vannkraftverk i Lærdal
91,40 GWh. Fjellanlegg.
Nybygg av boliger i Vågsøy, trinn 1-3
Totalt 50 boliger. Bygges i 3 trinn. 15-20 boliger i hvert trinn.
Utbedring av Fv 611 Sæle-Engebø i Balestrand
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
E16 Flenjatunnelen i Aurland, oppgradering
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 5053m. Oppgradering av elektriske og styringstekniske installasjoner, samt byggeteknikk.
Nybygg av eneboliger i Vik
Flere grunneiere.
E16 Gudvangatunnelen i Aurland, elektro
11 428 m. Oppgradering av elektriske og styringstekniske installasjoner, samt byggeteknikk.
Nybygg av boligområde i Førde, trinn 1
Ca. 150 boenheter totalt.
Rehabilitering av videregående skole i Måløy
Rehabilitering av blokk B og C. Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Førde, trinn 1-2
Ca. 35 boenheter. Feltet består totalt av ca. 120 boenheter. Eneboligtomter, tomannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus.
Driftskontrakt Region Ytre Sunnfjord 2018-2023
Riks- og fylkesveger i Bremanger, Flora, Gloppen og Naustdal.
Nybygg av boliger i Bygstad
Ca. 35 boenheter. I hovedsak eneboliger.
Om- og tilbygg av flerbolighus i Askvoll
Mye av fabrikken rives, blir nytt påbygg.
Nybygg av VA-ledning og kloakkpumpestasjon i Kusslia
Prosjektet omfatter nybygg av vannledning, avløpsledning og bygging av 2 kloakkpumpestasjoner.
Utbedring av Fv 57 Dale-Storehaug i Fjaler
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av bilforettning i Stryn
Infrastruktur er ferdigstilt.
Utvikling av Sogn skisenter
Hovedføremålet med planen er å legga til rette for utvikling av Sogn skisenter med både vinter og sommeraktiviteter.
Riving og nybygg av ungdomsskole på Hardbakke i Solund
Ny ungdomsskole for ca 50 elever. Planlegges bygd sammen med barneskolen. Mulighetsstudie er utført.
Nybygg av barnehage i Sogndal
5-avdelningsbarnehage
Nybygg av flerbolighus og næringsareal i Florø
Totalt skal det bygges 96 stk boenheter.
Tillbygg av skole i Skei
Tilbygg mellomfløy ca. 178 m2. Ventilasjonsanlegg barneskulen: ca. 1200 m3. Nye vindauge: ca. 40 stk.
Ny- og ombygging av videregående skole i Balestrand
Planlagt prosjekt, ukjent fremdrift. Antatt kostnad og byggestart.
Tilbygg av barneskole i Førde
Kostnadsramme er 65 miljoner totalkostnad, moms inkludert. Påbygg på barneskole med 3 etasjer.
Nybygg av omsorgsboliger i Askvoll
Skal bygges inntil eksisterende sykehjem.
Nybygg av boliger i Brandsøy
Tomanns- og firmannsboliger.
Nybygg av kraftverk i Gulen
Rundt 10 GWh/år. Glassdør. 1500 m med ø700 i grøft. I tillegg plasstøpt inntak på kote 415 og kraftstasjon.
Nybygg boliger i Vassenden
Privat grunneier.
Drift- og vedlikehold av ferjekaier i Sogn og Fjordane 2018-2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til ferjekaier i Sogn og Fjordane i henhold til spesifikasjoner i kontrakten. Dette innebærer ettersyn, kontroll og service av elektrisk, hydraulisk og mekanisk utstyr på 44 objekter på ferjeleier. Oppdraget omfatter også noen brurelaterte oppgaver.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: