Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sogn og Fjordane fylke

Askvoll (9)
Aurland (17)
Bremanger (10)
Eid (22)
Fjaler (10)
Flora (30)
Førde (41)
Gaular (12)
Gloppen (11)
Gulen (12)
Hornindal (8)
Hyllestad (4)
Høyanger (39)
Jølster (11)
Lærdal (10)
Leikanger (7)
Luster (19)
Naustdal (5)
Selje (6)
Sogndal (17)
Solund (3)
Stryn (18)
Vik (15)
Vågsøy (9)
Årdal (9)
Nybygg av bru over Sognefjorden, Lavik-Oppedal
Tre alternativer: flytebru, rørbru eller hengebru. Mulighetsstudien av hengebrua utføres internt i Statens vegvesen. Seks firma ble prekvalifisert for utarbeidelse av konseptvalgutvikling av flytebru og rørbru. Alle som var pre-kvalifisert ble invitert til å sendte inn minimum to forslag (flytebru, rørbru, og/eller en kombinasjon) De seks konsulentgrupperinger som søkte om prekvalifisering var: Dr. ing A. Aas-Jakobsen AS, underleverandører Johs Holt, COWI, NGI, Skanska, Tor Vinje, Rolf Øyvind Johansen Reinertsen/Olav Olsen konsortiet, underleverandører Snøhetta, Arup, B ergerABAM, Faltinsen, Johansson Sweco Norge AS, underleverandører Hans-Petter Brathaug AS, Instanes Polar AS, Anders Bleie Norconsult AS, underleverandør Haug og Blom-Bakke AS Multiconsult AS, underleverandører WSP Finland, Barlindhaug Consult AS, Akvator AS, L2 Arkitekter, Leonhardt, Andrä und Partner Gmbh LMG Marine AS, underleverandører Marintek, Teknisk Data AS, S midt & Ingebrigtsen AS, Fondasol
Nybygg av hytte, hotell og butikk i Sogndal
Ca 100 tomter. Totalt 400 tomter.
Nybygg av kraftverk i Jølster
200 GWh. Planlagt bygd inne i fjellet.
Rassikring/ny tunnel på Rv 13 Vik-Vangsnes i Vik
3 750 m hovedveg, 970 m andre veger, 2 880 m tunnel.
Nybygg av forretningsbygg, hotell mm, Aurlandsvangen
Forprosjekt utført. Ca. 1500 kvm. Langs kaiområdet frå Odden og i retning Skinnarviki.
Oppgradering av E39 Jernfjelltunnelen i Gulen/Masfjorden
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 981m.
Nybygg av butikker og parkeringshus i Florø
Uklart antall boliger: 20-50 stk.
Drift og vedlikehold av fylkesveier i Sogn og Fjordane, 1406 HAFS 2017-2022
Solund, Hyllestad, Askvoll, Fjaler, Høyanger, Gaular og Førde kommune. 479598 km fylkesveg. 6439 km fylkes-gang/sykkelveg.
Nybygg av vindkraftpark i Bremanger og Flora kommuner
50-60 turbiner. 180 MW. Produksjon: 490 GWh.
Nybygg av omsorgsboliger i Florø
2400-3000 m2 BRA. Lavenergihus. TEK10. Riving av 2 kommunale boliger (Markegata 55 og 57) samt 2 småhus.
Utviding av område for fiskerirelatert næring på Kalvøya
20 Mål for industribygg. Nybygg 2 kaier, utvidelse eksisterende kai. Havneanlegg.
E39 Flenjatunnelen i Aurland, utbedringarbeider
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 5053m.
Nybygg av boligområde i Førde, trinn 1
Ca. 150 boenheter totalt.
Nybygg av boligområde i Førde, trinn 2
Ca. 150 boenheter totalt.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Førde, trinn 1-2
Ca. 35 boenheter. Feltet består totalt av ca. 120 boenheter. Eneboligtomter, tomannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus.
Oppgradering av E39 Skrikebergtunnelen i Gulen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1508m.
Nybygg av boliger i Bygstad
Ca. 35 boenheter. I hovedsak eneboliger.
Ny tunnel på Fv 633 Kleiva i Selje
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø, stein. 600m.
Utvikling av Sogn skisenter
Hovedføremålet med planen er å legga til rette for utvikling av Sogn skisenter med både vinter og sommeraktiviteter.
Nybygg av flerbolighus og næringsareal i Florø
Totalt skal det bygges 96 stk boenheter.
Tillbygg av skole i Skei
Tilbygg mellomfløy ca. 178 m2. Ventilasjonsanlegg barneskulen: ca. 1200 m3. Nye vindauge: ca. 40 stk.
Ny- og ombygging av videregående skole i Balestrand
Planlagt prosjekt, ukjent fremdrift. Antatt kostnad og byggestart.
Nybygg av barnehage i Sogndal
5-avdelningsbarnehage
Nybygg av VA-ledning og kloakkpumpestasjon i Kusslia
Prosjektet omfatter nybygg av vannledning, avløpsledning og bygging av 2 kloakkpumpestasjoner.
Nybygg boliger i Vassenden
Privat grunneier.
Drift- og vedlikehold av ferjekaier i Sogn og Fjordane 2018-2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til ferjekaier i Sogn og Fjordane i henhold til spesifikasjoner i kontrakten. Dette innebærer ettersyn, kontroll og service av elektrisk, hydraulisk og mekanisk utstyr på 44 objekter på ferjeleier. Oppdraget omfatter også noen brurelaterte oppgaver.
Nybygg av kraftverk i Gulen
Rundt 10 GWh/år. Glassdør. 1500 m med ø700 i grøft. I tillegg plasstøpt inntak på kote 415 og kraftstasjon.
Nybygg av kraftverk i Gulen
Rundt 10 GWh/år. Glassdør. 650 m med ø1400 mm i grøft. I tillegg plasstøpt inntak på kote 106 og kraftstasjon. 11,50 GWh. Glassdør.
Nybygg av boliger i Brandsøy
Tomanns- og firmannsboliger.
Nybygg av kraftverk i Gulen
Byggestart er avhengig linjetilknyting. Rundt 10 GWh/år. 240 m med ø700 mm i grøft, 430 m tunnel med ø700 nedgravd i tunnelbunnen og 350 m borehull ø700-800 mm. I tillegg plasstøpt inntak på kote 391 og kraftstasjon.
Nybygg av atriumshus på Hafstad, Førde
Hver hus vil få takterrasse i 2. etasje.
Nybygg av kraftverk ved Ofta
Konsesjon er gitt. 20,30 GWh.
Nybygg av flerbrukshall i Hyllestad
Felles anbudskonkurranse med Gymnastikkbygg Hyllestad.
Nybygg av kombinasjonsbygg på Kjørnes
Bygging av kombinasjonsbygg på Kjørnes. Barnehage i 2 etasje og 2 leiligheter i 1 etasje.
Utbedring av E39/fv. 609 (Askvollkrysset) i Førde
Også fortau langs fv. 609 mot Steinen.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Førde
Infrastruktur for ca. 150 boenheter.
Nybygg av flerbolighus ved Førde
Ferdigregulert. 15-20 leiligheter.
Nybygg av lokal for produksjon/salg/kontor mm, Aurlandsvangen
Ca. 1500 kvm. En portal mellom Aurlandsvangen og fjorden.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Eid kommune
Oppdragsgiver ønsker å inngå Energisparekontrakt med en energientreprenør, en prosess med planlegging og gjennomføring av energieffektiviseringstiltak, der tilbyder står for hele prosjekt-, gjennomførings- og oppfølgingsprosessen og garanterer besparelse og lønnsomhet. Konseptet innebærer at tilbyder gis incentiver til å utnytte sin kompetanse og kreativitet til å sy sammen en tiltakspakke med størst mulig besparelse og lønnsomhet for oppdragsgiver. Inneklima i samtlige rom skal være minst like bra som før gjennomføring av tiltak

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: