Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sogn og Fjordane fylke

Askvoll (4)
Aurland (11)
Bremanger (12)
Eid (26)
Fjaler (6)
Flora (36)
Førde (28)
Gaular (6)
Gloppen (9)
Gulen (17)
Hornindal (4)
Hyllestad (2)
Høyanger (26)
Jølster (6)
Lærdal (10)
Leikanger (7)
Luster (10)
Naustdal (7)
Selje (6)
Sogndal (13)
Solund (2)
Stryn (12)
Vik (6)
Vågsøy (8)
Årdal (6)
Nybygg av kraftverk i Jølster
200 GWh. Planlagt bygd inne i fjellet.
Nybygg av forretningsbygg, hotell mm, Aurlandsvangen
Ca. 1500 kvm. Langs kaiområdet frå Odden og i retning Skinnarviki.
Nybygg av vindkraftverk i Bremanger
Falck Renewables er med som investor. Ca 11 vindmøller. Konsesjon er gitt.
Nybygg av vindkraftpark i Bremanger og Flora kommuner
50-60 turbiner. 180 MW. Produksjon: 490 GWh.
Nybygg av vindkraftverk i Selje
Falck Renewables er med som investor. 9-11 stk. 21 megawatt.
Nybygg av boliger i Naustdal
250 enheter gjenstår. NGI er leverandør av rasvurdering.
Nybygg av kraftverk i Jølster kommune
Årsproduksjon på 49 GWh.
Ny flyplass/rullebane på Sandane lufthavn
Under utredning. Fremdrift avhenger av NTP 2014-2023.
Nybygg av eneboliger i Vik i Sogn
Totalt ca 60 boligtomter.
Ombygg av hotell i Luster
Luster Sanatorium skal bygges om til hotell.
Nybygg av boliger i Vågsøy, trinn 1-3
Totalt 50 boliger. Bygges i 3 trinn. 15-20 boliger i hvert trinn.
E16 Gudvangatunnelen i Aurland, elektro
11 428 m. Oppgradering av elektriske og styringstekniske installasjoner, samt byggeteknikk.
E16 Flenjatunnelen i Aurland, oppgradering
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 5053m. Oppgradering av elektriske og styringstekniske installasjoner, samt byggeteknikk.
Nybygg av boligområde i Førde, trinn 1
Ca. 150 boenheter totalt.
Rehabilitering av videregående skole i Måløy
Rehabilitering av blokk B og C. Det skal og etableres nye trappe rom og fløyane B og C skal sammenbygges.
Nybygg av hytteområde i Gulen
6 tomter av 63 er solgt.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Førde, trinn 1-2
Ca. 35 boenheter. Feltet består totalt av ca. 120 boenheter. Eneboligtomter, tomannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus.
Nybygg av vidergående skole på Øyrane
Hafstad videregående skole vil flytte til Øyrane og inngå i et samlet bygg med Øyrane videregående skole.
Nybygg av boliger i Naustdal
Totalt 250 boliger på feltet, med forskjellige tiltakshavere.
Rv 5 Mannheller i Sogndal, ny hvilekai og tilrettelegging for el-ferjer
Samme entreprise for Fodnes og Manheller kai.
Utbedring av Rv 5 Fodnes kai i Lærdal
Samme entreprise for Fodnes og Manheller kai.
Tilbygg av omsorgssenter i Sandane, Gloppen
Tilbygg med 21 nye plasser.
Om- og tilbygg av flerbolighus i Askvoll
Mye av fabrikken rives, blir nytt påbygg.
Nybygg av VA-ledning og kloakkpumpestasjon i Kusslia
Prosjektet omfatter nybygg av vannledning, avløpsledning og bygging av 2 kloakkpumpestasjoner.
Nybygg av bilforettning i Stryn
Infrastruktur er ferdigstilt.
Nybygg av barnehage i Sogndal
5-avdelningsbarnehage
Nybygg av flerbolighus og næringsareal i Florø
Totalt skal det bygges 96 stk boenheter.
Drift- og vedlikehold av ferjekaier i Sogn og Fjordane 2018-2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til ferjekaier i Sogn og Fjordane i henhold til spesifikasjoner i kontrakten. Dette innebærer ettersyn, kontroll og service av elektrisk, hydraulisk og mekanisk utstyr på 44 objekter på ferjeleier. Oppdraget omfatter også noen brurelaterte oppgaver.
Nybygg av boliger i Brandsøy
Tomanns- og firmannsboliger.
Nybygg av kraftverk i Gulen
Rundt 10 GWh/år. Glassdør. 1500 m med ø700 i grøft. I tillegg plasstøpt inntak på kote 415 og kraftstasjon.
Nybygg av atriumshus på Hafstad, Førde
Hver hus vil få takterrasse i 2. etasje.
Nybygg av kombinasjonsbygg på Kjørnes
Bygging av kombinasjonsbygg på Kjørnes. Barnehage i 2 etasje og 2 leiligheter i 1 etasje.
Nybygg av flerbrukshall i Hyllestad
Arbeidsfelleskape mellom Ryland Bygg AS, Terje Sunde AS og Trond M. Sognnes AS.
Nybygg av boliger i Jølster
Ferdigregulert. Private grunneiere.
Utbedring av E39/fv. 609 (Askvollkrysset) i Førde
Også fortau langs fv. 609 mot Steinen.
Riving og nybygg av bru på Fv 615 i Sandane
Prosjektet omfatter riving og bygging av ei ny bru på ca 16 meter i eit spenn og 10m bredde, samt kulvert på deler av der gammel bru blir revet. I tillegg til dette ligger ny bru så høyt i terrenget at det skal utbedres veg i dagen inkludert gangveg, totalt ca 400 meter før og etter bru. Veglys skal fornyes langs hele strekket.
Nybygg av hytter i Hjelmelandsdalen, Eide
Regulering godkjent. 19 byggeklare tomter.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Eid kommune
Oppdragsgiver ønsker å inngå Energisparekontrakt med en energientreprenør, en prosess med planlegging og gjennomføring av energieffektiviseringstiltak, der tilbyder står for hele prosjekt-, gjennomførings- og oppfølgingsprosessen og garanterer besparelse og lønnsomhet. Konseptet innebærer at tilbyder gis incentiver til å utnytte sin kompetanse og kreativitet til å sy sammen en tiltakspakke med størst mulig besparelse og lønnsomhet for oppdragsgiver. Inneklima i samtlige rom skal være minst like bra som før gjennomføring av tiltak
Nybygg av lokal for produksjon/salg/kontor mm, Aurlandsvangen
Ca. 1500 kvm. En portal mellom Aurlandsvangen og fjorden.
Etablering av infrastruktur for boligbygg i Førde, trinn 3 mfl.
Infrastruktur for ca. 85 boenheter. Feltet består totalt av ca. 120 boenheter. Eneboligtomter, tomannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: