Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sogn og Fjordane fylke

Askvoll (3)
Aurland (16)
Bremanger (12)
Eid (21)
Fjaler (7)
Flora (40)
Førde (39)
Gaular (5)
Gloppen (8)
Gulen (13)
Hornindal (7)
Hyllestad (2)
Høyanger (10)
Jølster (7)
Lærdal (9)
Leikanger (12)
Luster (10)
Naustdal (8)
Selje (10)
Sogndal (32)
Solund (2)
Stryn (37)
Vik (9)
Vågsøy (14)
Årdal (6)
Ny- og ombygg av sykehus i Førde
Hus A: Nybygg for barn-, ungdom- og voksenpsykiatri, Hus B: Sykehotell, Hus C: Somatikk.
Ny E16 Nærøydalen med tunnel Hylland-Fyre i Aurland/Voss
I NTP med planlagt utførelse 2018-2023. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype stein, sørpeskred/flomskred. 300m. Rute 5c.
Nybygg av kraftverk i Jølster
200 GWh. Planlagt bygd inne i fjellet.
Nybygg av vindkraftverk i Bremanger
Falck Renewables er med som investor. Ca 11 vindmøller. Konsesjon er gitt.
Nybygg av vindkraftpark i Bremanger og Flora kommuner
50-60 turbiner. 180 MW. Produksjon: 490 GWh.
Nybygg av næringsbygg i Sogndal, trinn 1
6000-8000 m2 næringsbygg. Prosjektet er delt i 3 byggetrinn. Ca. 5-10 år fra oppstart til prosjektet er ferdig utbygd.
Nybygg av adkomsttunnel og vei i Høyanger
3,8km lang anleggstunnel og oppgradering av ca. 10 km anleggsvei.
Nybygg av boliger i Sogndal
Prosjektet er delt i 3 byggetrinn. Ca. 5-10 år fra oppstart til prosjektet er ferdig utbygd.
Nybygg av næringsbygg i Sogndal, trinn 2
Prosjektet er delt i 3 byggetrinn. Ca. 5-10 år fra oppstart til prosjektet er ferdig utbygd.
Oppgradering av E39 Jernfjelltunnelen i Gulen/Masfjorden
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 981m.
Oppgradering av E39 Skrikebergtunnelen i Gulen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1508m.
Nybygg av boliger i Vågsøy, trinn 1-3
Totalt 50 boliger. Bygges i 3 trinn. 15-20 boliger i hvert trinn.
Oppgradering av tunnel på E39 i Nordfjordeid, trinn 2
2859m. Prioritering høy i rassikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Is, tørrsnø, stein. Rute 4a.
E16 Gudvangatunnelen i Aurland, elektro
11 428 m. Oppgradering av elektriske og styringstekniske installasjoner, samt byggeteknikk.
E16 Flenjatunnelen i Aurland, oppgradering
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 5053m. Oppgradering av elektriske og styringstekniske installasjoner, samt byggeteknikk.
Nybygg av boligområde i Førde, trinn 1
Ca. 150 boenheter totalt.
Nybygg av boligområde i Førde, trinn 2
Ca. 150 boenheter totalt.
Rehabilitering av videregående skole i Måløy
Rehabilitering av blokk B og C. Det skal og etableres nye trappe rom og fløyane B og C skal sammenbygges.
Oppgradering av Grasdalstunnelen på Rv 15 i Stryn
3720m. Omfang av utbedring må vurderes i lys av hvilket konsept som velges ved sluttbehadling av KVU/KS1 for Fv 15 Strynefjellet.
Oppgradering av Oppljostunnelen på Rv 15 i Skjåk/Stryn
4600m. Omfang av utbedring må vurderes i lys av hvilket konsept som velges ved sluttbehadling av KVU/KS1 for Fv 15 Strynefjellet.
Oppgradering av Ospelitunnelen på Rv 15 i Stryn
2549m. Omfang av utbedring må vurderes i lys av hvilket konsept som velges ved sluttbehadling av KVU/KS1 for Fv 15 Strynefjellet.
Utdyping og merking av farled, innseiling til Florø
Utdyping med 4 meter slik at den blir 20 meter dyp i 120 meters bredde.
Riving og nybygg av skole i Dale i Sunnfjord
1-10 skole. Mellom 3000-4000 kvm.
Utbedring av Rv 5 Fodnes kai i Lærdal
Rassikring: Wimo Fjellsikring AS.
Driftskontrakt Region Ytre Sunnfjord 2018-2023
Riks- og fylkesveger i Bremanger, Flora, Gloppen og Naustdal.
Nybygg av boliger i Naustdal
Totalt 250 boliger på feltet, med forskjellige tiltakshavere.
Nybygg av boligområde ved Rake
27 enebolig tomter og 3 tomter med konsentrert bebyggelse for ca 15 boenheter.
Nybygg av boligområde, Knapstadmarka i Florø
Blokkhus i 2-4 etasjer. Dag Magne Knapstad, Florø.
Tilbygg av omsorgssenter i Sandane, Gloppen
Tilbygg med 20 nye plasser.
Nybygg av VA-ledning og kloakkpumpestasjon i Kusslia
Prosjektet omfatter nybygg av vannledning, avløpsledning og bygging av 2 kloakkpumpestasjoner.
Nybygg av bilforettning i Stryn
Infrastruktur er ferdigstilt.
Nybygg av barnehage i Sogndal
5-avdelningsbarnehage med plass for 100 barn og 30 ansatte.
Nybygg av flerbolighus og næringsareal i Florø
Totalt skal det bygges 96 stk boenheter.
Nybygg av flerbolighus i Førde
Parkeringskjeller.
Tilbygg og ombygg av barneskole i Førde
Riving av gammal skulebygning, ombygging av bygg i eksisterende skule samt påbygg på barneskole med 3 etasjer.
Ombygg av hotell i Luster
Luster Sanatorium skal bygges om til hotell.
Nybygg av gs-bru i Naustdal
Prosjektet venter på statlige midler og må inn på NTP. Lengde 261 meter, hovedspenn på 144 meter.
Nybygg av kraftverk i Gulen
Rundt 10 GWh/år. Glassdør. 1500 m med ø700 i grøft. I tillegg plasstøpt inntak på kote 415 og kraftstasjon.
Drift- og vedlikehold av ferjekaier i Sogn og Fjordane 2018-2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til ferjekaier i Sogn og Fjordane i henhold til spesifikasjoner i kontrakten. Dette innebærer ettersyn, kontroll og service av elektrisk, hydraulisk og mekanisk utstyr på 44 objekter på ferjeleier. Oppdraget omfatter også noen brurelaterte oppgaver.
Nybygg av boliger i Brandsøy
Tomanns- og firmannsboliger.
Nybygg av kraftverk i Gulen
Byggestart er avhengig linjetilknyting. Rundt 10 GWh/år. 240 m med ø700 mm i grøft, 430 m tunnel med ø700 nedgravd i tunnelbunnen og 350 m borehull ø700-800 mm. I tillegg plasstøpt inntak på kote 391 og kraftstasjon.
Nybygg av atriumshus på Hafstad, Førde
Hver hus vil få takterrasse i 2. etasje.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: