Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sogn og Fjordane fylke

Askvoll (9)
Aurland (20)
Bremanger (14)
Eid (29)
Fjaler (8)
Flora (48)
Førde (46)
Gaular (7)
Gloppen (8)
Gulen (25)
Hornindal (4)
Hyllestad (3)
Høyanger (34)
Jølster (14)
Lærdal (10)
Leikanger (10)
Luster (13)
Naustdal (11)
Selje (12)
Sogndal (21)
Solund (4)
Stryn (39)
Vik (18)
Vågsøy (9)
Årdal (5)
Nybygg av kraftverk i Jølster, Sunnfjord
200 GWh. Planlagt bygd inne i fjellet.
Nybygging av pumpekraftverk i Luster
111,00 GWh. Fjellanlegg. Ca 8 km tunnel.
Ny tunnel på Fv 53 Ljoteli i Årdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 639m.
Nybygg av forretningsbygg, hotell mm, Aurlandsvangen
Ca. 1500 kvm. Langs kaiområdet frå Odden og i retning Skinnarviki.
Nybygg av vindkraftverk i Selje
Falck Renewables er med som investor. 9-11 stk. 21 megawatt.
Nybygg av vindkraftverk i Gulen
39 turbiner, 30-40 kvm vei.
Nybygg av adkomsttunnel og vei i Høyanger
3,8km lang anleggstunnel og oppgradering av ca. 10 km anleggsvei.
Nybygg av boliger i Naustdal
250 enheter gjenstår. NGI er leverandør av rasvurdering.
Nybygg av boligblokker i Florø, trinn 1
Totalt 100 stk boenheter fordelt på 7 stk blokk.
Nybygg av butikker og parkeringshus i Florø
Uklart antall boliger: 20-50 stk.
Oppgradering av E39 Jernfjelltunnelen i Gulen/Masfjorden
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 981m.
Oppgradering av E39 Skrikebergtunnelen i Gulen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1508m.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Førde
Totalt kan det bygges 150 boenheter i området, 37 stk blir utført i Kastanjetunet (trinn 1), cirka 40 stk blir utført i Piletunet (trinn 2).
Utbedring av Fv 611 Sæle-Engebø i Balestrand
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utviding av område for fiskerirelatert næring på Kalvøya
20 Mål for industribygg. Nybygg 2 kaier, utvidelse eksisterende kai. Havneanlegg.
Nybygg av eneboliger i Vik
Flere grunneiere.
Nybygg av boligområde i Førde, trinn 1
Ca. 150 boenheter totalt.
Rehabilitering av videregående skole i Måløy
Rehabilitering av blokk B og C. Det skal og etableres nye trappe rom og fløyane B og C skal sammenbygges.
Nybygg av hytteområde i Gulen
6 tomter av 63 er solgt.
Utdyping og merking av farled, innseiling til Florø
Utdyping med 4 meter slik at den blir 20 meter dyp i 120 meters bredde.
Riving og nybygg av skole i Dale i Sunnfjord
1-10 skole. Mellom 3000-4000 kvm.
Nybygg av kraftledninger i Høyanger
Det vil bli to byggentrepriser. En for luftledning og en for jordkabel.
Nybygg av boligblokker i Florø, trinn 2
Totalt 100 stk boenheter fordelt på 7 stk blokk.
Driftskontrakt Region Ytre Sunnfjord 2018-2023
Riks- og fylkesveger i Bremanger, Flora, Gloppen og Naustdal.
Utdyping av fiskerihavn, Kalvåg i Bremanger
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Nybygg av boligblokker i Florø, trinn 3
Totalt 100 stk boenheter fordelt på 7 stk blokk.
Tilbygg av omsorgssenter i Sandane, Gloppen
Tilbygg med 20 nye plasser.
Utbedring av Fv 57 Dale-Storehaug i Fjaler
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av renseanlegg i Flora
Gnr/bnr 203/96 og del av 28/416
Nybygg av barnehage i Sogndal
5-avdelningsbarnehage med plass for 100 barn og 30 ansatte. Gnr/bnr 19/1, 19/44 mfl.
Nybygg av leiligheter og næringsareal i Florø
Totalt skal det bygges 96 stk boenheter. Gnr/bnr 28/22, 236
Ny- og ombygging av videregående skole i Balestrand
Planlagt prosjekt, ukjent fremdrift. Antatt kostnad og byggestart.
Tilbygg og ombygg av barneskole i Førde
Riving av gammal skulebygning, ombygging av bygg i eksisterende skule samt påbygg på barneskole med 3 etasjer.
Ombygg av hotell i Luster
Luster Sanatorium skal bygges om til hotell.
Nybygg av omsorgsboliger i Askvoll
Skal bygges inntil eksisterende sykehjem.
Nybygg av kraftverk i Gulen
Rundt 10 GWh/år. Glassdør. 1500 m med ø700 i grøft. I tillegg plasstøpt inntak på kote 415 og kraftstasjon.
Nybygg av gs-bru i Naustdal
Prosjektet venter på statlige midler og må inn på NTP. Lengde 261 meter, hovedspenn på 144 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: