Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Trondheim

Nybygg av boliger og næringsareal mellom bydelene Lade og Leangen, B2
I felt B1, B2 og B3 planlegges oppgangshus i tre-fem etasjer, samt loft med skrå takflater. Totalt bygges ca 450 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus i Trondheim
Etappevis utbygging i 10-15 år.
Nybygg av boliger på Lade i Trondheim, trinn 1
Totalt 26 000 m2 BRA, hvorav 23 000 m2 bolig og inntil 3 000 m2 næring. 400 leiligheter i en sammenhengende boligblokk over 6 etasjer oppdelt i tre byggetrinn og 4-5 stk bygg.
Nybygg av kontorbygg i Trondheim
Regulering vedtatt. Kommer å bygges i 4 trinn. Parkeringskjeller.
Ny- til og ombygg av helse- og velferdssenter i Trondheim
72 sykehjemsplasser og 50 omsorgsboliger.
Nybygg av leiligheter på Grilstadfjæra
Bygges på påler ut i kanalen. Bebyggelsen består av leiligheter i lamell og rekkehus med varierende størrelser. Mot nord og øst er byggene på fire og fem etasjer, mens det mot sør og vest er planlagt rekkehus i inntil tre etasjer. Ytterst kommer punkthus på inntil åtte etasjer.
Riving av næringsbygg og nybygg av høyskole og idrettshall i Trondheim
Undervisning for Helse-og sosialfag. Riving av totalt 9000 m2. Parkering for 500 sykler under tak.
Nybygg av barne- og ungdomsskole i Trondheim
Ny Huseby ungdomsskole og ny felles barneskole for Saupstad og Kolstad. Den nye ungdomsskolen er planlagt for 450 elever, og den nye barneskolen for 700 elever, totalt 1150 elever.
Nybygg av boliger og næringsareal mellom bydelene Lade og Leangen, B3
I felt B1, B2 og B3 planlegges oppgangshus i tre-fem etasjer, samt loft med skrå takflater. Totalt bygges ca 450 leiligheter.
Tilbygg av idrettsanlegg på Nidarø i Trondheim
En eldre del av idrettsanlegget skal rives og tilbygget skal kunne ta imot 8000 tilskuere. Riving ligger i annet prosjekt.
Nybygg av kontor og forretning i Trondheim
4-6 etasjer. 16-18 månaders byggtid.
Nybygg av tomannsboliger og flerbolighus i Trondheim
Ca 25 stk tomannsboliger på ca 120-140 m2 og ca 30-40 stk leiligheter på ca 50-100 m2.
Nybygg av leiligheter i Trondheim
Leiligheter fordelt på 4-5 stk bygg. 4-6 etasjer.
Nybygg av boliger og noe næring i Trondheim
Trondheim kommune har planer om å selge området så snart reguleringsplanene er vedtatt. Kommunen ønsker å arbeide for en reguleringsplan som tilrettelegger for i hovedsak boligutbygging, ev. med mindre innslag av næringsvirksomhet.
Nybygg av boliger og næring i Trondheim
6000 kvm boliger og 1500 kvm næring.
Nybygg av leiligheter på Kryddetomta i Heimdal
Mellom Industriveien og jernvanelinjen.
Nybygg av boliger og næringsareal mellom bydelene Lade og Leangen, B5
Innenfor felt B5 er det planlagt boliger med vesentlig lavere tetthet enn i planområdet som helhet. 2- 4 etasjer. Totalt bygges ca 450 leiligheter.
Nybygg av boliger og næring i Trondheim, B4
I felt B1, B2 og B3 planlegges oppgangshus i tre-fem etasjer, samt loft med skrå takflater. Totalt bygges ca 450 leiligheter.
Nybygg av boliger og næringsareal mellom bydelene Lade og Leangen, B4
I felt B4 planlegges rekkehus i tre og en halv etasje (tre etasjer, samt takstuer og akterrasser) Totalt bygges ca 450 leiligheter.
Rehabilitering og tilbygg av skole i Trondheim
Sjetne skole er en 1-7 skole med 525 elever. Det skal i tillegg bygges 200 m2 for ungdomsskolen, Sjetne skole skal fungere som 1-10 skole inntil det er behov for ny ungdomsskole i området. Bygges som passivhus. Det vurderes alternativt massivtre konstruksjon.
Nybygg av studentboliger i Tempe, Trondheim
Totalt skal 9 flerbolighus med 200 leiligheter og næring bygges. Bygges trinnvis. Planområde 13000m2.
Nybygg av flerbolighus i Trondheim
Ca. 60 nye boliger, 3-4 punkthus fra 3-5 etasjehøyder. Parkeringskjeller.
Nybygg av boliger på Heggdalen i Trondheim, trinn 2
Total utbygging er 170 enheter fordelt på 6 bygg.
Nybygg av flerbolighus på Lade, Trondheim, trinn 3
Totalt planlegges 450 leiligheter på Ladebyhagen.
Rehabilitering av Torvet torg i Trondheim
Prosjekt Torvet i Trondheim omfatter fornyelse av hele den åpne plassen med Trygvassonstatuen i midten, inkludert Kongensgate fra Prinsenkrysset til Nordre gate. Legging av naturstein utgjør over 10.000 m2 med ulike steinvarianter.
Påbygg-og rehabilitering av leiligheter i Trondheim
I tillegg for påbygg skal det fasaderehabilitering og nye heis-/trappehus. Eksisterende blokker er på 3 etg og det er planlagt at det skal bygges en ny etg oppe på disse dvs at de totalt blir 4 etg.
Nybygg av kontor på Leangen
Kontorbygg på 6 etasjer samt P-kjeller mellom Leangen Travbane og Innherredsveien. Et slankt og markant bygg ved inngangen til Trondheim med god trafikal tilknytting både med bil, linje/flybuss, bane. Energiklasse A.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Trondheim
Ca. 6,6 daa og ligger sør for Heimdal sentrum. Planforslaget synliggjør 35 boligenheter fordelt på to rekkehus og leiligheter i blokk.
Nybygg av boliger og næringsareal mellom bydelene Lade og Leangen, B1
I felt B1, B2 og B3 planlegges oppgangshus i tre-fem etasjer, samt loft med skrå takflater. Totalt bygges ca 450 leiligheter.
Rammeavtale for entreprenør for bygging av MetroBuss prosjektet i Trondheim
Ombygging av eksisterende holdeplasser til ny standard, samt mindre strekningstiltak på kommunale veger.
Nybygg av boliger, næring og havnevirksomhet i Trondheim
Første steg i utvikling av det store transformasjonsområdet Nyhavna. Strandveikaia er tenkt som lokalsentrum for Nyhavnas framtidige boligstrøk og som bindeledd mellom Midtbyen og utviklingsområder i øst.
Nybygg av boligområde i Trondheim
Totalt på området: Ca. 12 daa, 6 dekar er regulert til boliger, øvrig areal øst for boligområdet reguleres til LNF med hensynssone viltkorridor. Eiendommer som ingår i planområdet er: 194/100, 194/1, 190/63.
Nybygg av boliger i Lilleby (ny bydel), trinn 6
Totalt for alle trinn er 1100 boenheter fordelt på ca 15 år.
Nybygg av rekkehus i Trondheim, trinn 3
Totalt ca. 250 boliger på området. 30-60 boliger/trinn.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Trondheim, trinn 1
Total utbygging 54 rekkehus og 30-40 leiligheter på området. 4-5 byggetrinn.
Nybygg av leiligheter mm i Trondheim
ØYSTEIN MØYLAS VEG 19, 21 OG 23 OG SORGENFRIVEIEN 10
Nybygg av idrettshus i på Lade i Trondheim
Bygget 70 meter langt, ni meter høyt og 12, 5 meter bredt. 600 sitteplasser under tak.
Nybygg av leilighetsbygg i Trondheim
Tiltakshavere er Brage Stjern og Arnstein Sørgård.
Ny-, om, og tilbygg av videregående skole i Skjetlein
Bygging for særskilt tilrettelagt opplæring (STO) og for Teknisk industriell produksjon (TIP) på ca. 1200 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: