Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Trondheim

Utbedring av E6 Ranheim-Åsen, ny 4-felts veg med doble tunnelløp, Trondheim
Tilbudskonkurranse basert på BVP-metoden (Best Value Proccurement). Totalentreprise med samhandling i prosjektutviklingsfasen. Planlagt oppstart 1. halvår 2019. 22 900 m. Være-, Stavsjø- og Helltunnelen.
Nybygg av boliger i Trondheim, trinn 1 mfl.
Totalt 950 boenheter fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av boliger i Lilleby (ny bydel), trinn 7-20
Lilleby Felt B4 600-700 leiligheter. Totalt for alle trinn er 1100 boenheter fordelt på ca 15 år.
Nybygg av tunnel Sluppen-Stavne på Byåsen, Trondheim
Byåstunnelen skal munne ut ved den nye brua ved Sluppen. 2km. Miljøpakke Trondheim.
Nybygg av flerbolighus i Ranheim, trinn 2 m.fl
Planlegging for cirka 500-600 boliger.
Nybygg av leiligheter på Lade i Trondheim
15 mål. 220-280 boliger.
Ny Fv 704 mellom Sandmoen-Tulluan
9 km. Prioritert prosjekt i fylkets planprogram for 2014-2019.
Ny- til og ombygg av helse- og velferdssenter i Trondheim
72 sykehjemsplasser og 50 omsorgsboliger.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
4,718 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 2.343 meter sykkelvei med fortau / 483 meter sykkelgate. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 2.860 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 3.890/4.718 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 1.328 meter sykkelvei / 1.430 meter fortau / 230 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Nytt signalsystem på meråkerbanen, Trondheim-storlien
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nytt signalsystem på nordlandsbanen, Trondheim-Bodø
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nytt signalsystem på stavnebanen, Marienborg-Leangen
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nytt signalsystem på Trondheim-størenbanen
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Overvik, del 1 og 2
To til tre etasjes rekkehus og leilighetsbygg på fire etasjer. Totalt 360 daa og ca. 2500 enheter på området.40 000 m2.
Nybygg av energinøytralt signal/kontorbygg i Trondheim
Plusshus. Ett av Nord-Europas største solcelleanlegg.
Nybygg av kontorbygg i Trondheim, trinn 1
Trinnvis utbygging. Totalt tre sammenhengende nybygg på henholdsvis fem, syv og ni etasjer. Breeam- NOR Excellent.
Nybygg av boliger i Trondheim, trinn 1
100-150 boliger i trinn 1. Totalt 950 boenheter fordelt på flere byggetrinn.
Tilbygg av idrettsanlegg på Nidarø i Trondheim
En eldre del av idrettsanlegget skal rives og tilbygget skal kunne ta imot 8000 tilskuere. Riving og levering av tribuneanlegg ligger på separate prosjekt.
Tyholt tunnel og stamrute øst
Miljøpakken Trondheim
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Trondheim, trinn 2 mfl.
Total utbygging 54 rekkehus og 30-40 leiligheter på området. 4-5 byggetrinn.
Nybygg av flerbolighus i Trondheim
Lavprisboliger for unge.
Rehabilitering av Torvet torg i Trondheim
Prosjekt Torvet i Trondheim omfatter fornyelse av hele den åpne plassen med Trygvassonstatuen i midten, inkludert Kongensgate fra Prinsenkrysset til Nordre gate. Legging av naturstein utgjør over 10.000 m2 med ulike steinvarianter.
Nybygg av boliger i Lilleby (ny bydel)
Totalt på Lilleby Felt B4 ca. 600-700 leiligheter. Totalt for alle trinn er 1100 boenheter fordelt på ca 15 år.
Nybygg av boliger på Heggdalen i Trondheim, trinn 2
Total utbygging er 170 enheter fordelt på 6 bygg.
Nybygg av flerbolighus i Trondheim
Ca. 60 nye boliger, 3-4 punkthus fra 3-5 etasjehøyder. Parkeringskjeller.
Utvidelse og oppgradering av barneskole i Trondheim
1-7 skole. Utvidelse av Okstad skole som i dag er en 1.- 4.trinn skole. Ny skole skal romme 280 elever fra 1.-7.trinn. I tillegg vil planen ta høyde for endrede parkeringsforhold og ny adkomst.
Påbygg-og rehabilitering av leiligheter i Trondheim
I tillegg for påbygg skal det fasaderehabilitering og nye heis-/trappehus. Eksisterende blokker er på 3 etg og det er planlagt at det skal bygges en ny etg oppe på disse dvs at de totalt blir 4 etg.
Nybygg av leiligheter i Trondheim
Oppstart grunnarbeider uke 8, 2018.
Nybygg av rekkehus i Trondheim, trinn 3
Totalt ca. 250 boliger på området. 30-60 boliger/trinn.
Nybygg av kontor på Leangen
Kontorbygg på 6 etasjer samt P-kjeller mellom Leangen Travbane og Innherredsveien. Et slankt og markant bygg ved inngangen til Trondheim med god trafikal tilknytting både med bil, linje/flybuss, bane. Energiklasse A.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Trondheim
Ca. 6,6 daa og ligger sør for Heimdal sentrum. 29 stk leiligheter i blokk og 6 stk rekkehus.
Nybygg av leiligheter på Byåsen i Trondheim
To fulle etasjer og en inntrukket tredjeetasje.
Nybygg av bofelleskap i Trondheim
9 leiligheter ca 48-60 m2.
Ny vannledning,overføringsledning for avløp og avlopspumpestasjoner fra Spongdal til Klett
Denne streckning 4000 m, totalt 9500 m. Totalkostnad før prosjektet 116,4 milj.
Ny vannledning,overføringsledning for avløp og avlopspumpestasjoner fra Spongdal til Klett
Denne streckning ca 4500 m, totalt 9500 m. Totalkostnad før prosjektet 116,4 milj.
Utvikling av idrettsanlegg i Trondheim, fase 1
Anlegget skal tilknyttes eksisterende rulleski og snøproduksjonsanlegg som ble etablert i 2013.
Nybygg av administrasjonsbygg i Trondheim
Totalentreprisekontrakt er på 34 millioner kroner eksl. mva. Fasaden dekkes med over 300 kvadratmeter solcellepanel.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Trondheim, trinn 1
Total utbygging 54 rekkehus og 30-40 leiligheter på området. 4-5 byggetrinn.
Utvidelse av bussdepot på Sandmoen i Trondheim
Masseutskifting og etablering av oppstillingsplasser for 58 busser.
Nybygg av skipark ved Gråkallen i Trondheim
Gjelder området Litlgråkallen-Kobberdammen-Fjellseter.
Sykkeltiltak på Brattørruta (rute øst) i Trondheim
Prosjektet består grovt sett av følgende delprosjekter: 1. Sykkelveg med fortau langs Jarleveien / Lade allè. Inkluderer oppgradering av kryss Jarleveien / Håkon Magnussons gate. 2. Oppgradering av rundkjøringen Haakon VII’s gate/Lade allè. 3. Metrobusstasjoner Ingemann Torps vei, inkludert nedbygging av Lade allè til ett felt i hver retning. Inkluderer ombygging av krysset Lade allè/Olav Engelbrektsons allè. 4. Metrobusstasjoner Ladeveien, inkludert strekningstiltak for Metrobuss i Jarleveien. 5. Sykkelveg med fortau langs Falkenborgveien. Opsjon: 1.Sykkelveg med fortau langs Stiklestadveien.
Nybygg av leiligheter mm i Trondheim
ØYSTEIN MØYLAS VEG 19, 21 OG 23 OG SORGENFRIVEIEN 10
Nybygg av boliger for personer med psykiske lidelser på Tonstad
Botilbud for rusmisbrukere med psykiske lidelser. Leilighetene skal være på ca 40m2 og det er planlagt innflytting primo januar 2020. Prosjektet skal gjennomføres med BVP-metoden. (Best Value Procurement).
Nybygg av idrettshus på Lade i Trondheim
Bygget 70 meter langt, ni meter høyt og 12, 5 meter bredt. 600 sitteplasser under tak.
Nybygg av rekkehus i Trondheim
Detaljregulering er vedtatt. Total utbygging er 103 enheter, 7642 BRA. 32 rekkehus i 2-3 etajser. 71 leiligheter i 3 etasjer fordelt på 4 bygg.
Ny bussvei fra Reppe til Vikåsen i Trondheim
Detaljregulering pågår. Miljøpakke Trondheim. Start er ukjent.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: