Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Trondheim

Nytt marinteknologiske senter i Trondheim
Bygges på Tyholt. Ansvarlig departement for arbeidet er Nærings- og fiskeridepartementet.
Nybygg av leiligheter på Heimdal i Trondheim
Etappevis utbygging i 10-15 år.
Nybygg av boliger i Trondheim
Planlegger 950 boenheter fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av næringsbygg inntil nye Trondheim Stasjon
Samarbeide mellom Trondheim kommune, Trondheim Bussterminal AS og Rom Eiendom AS. Einskapsenheten på Trondheim kommune koordinerer arbeidet. 80000-90000 m2, 6-8 etasjer
Nybygg av boliger på Lade i Trondheim, trinn 1
Totalt 26 000 m2 BRA, hvorav 23 000 m2 bolig og inntil 3 000 m2 næring. 400 leiligheter i en sammenhengende boligblokk over 6 etasjer oppdelt i tre byggetrinn og 4-5 stk bygg.
Nybygg av leiligheter i Trondheim
400-500 leiligheter.
Ny Fv 704 mellom Sandmoen-Tulluan
9 km. Prioritert prosjekt i fylkets planprogram for 2014-2019.
Nybygg av boliger og næringsareal mellom bydelene Lade og Leangen, B2
I felt B1, B2 og B3 planlegges oppgangshus i tre-fem etasjer, samt loft med skrå takflater. Totalt bygges ca 450 leiligheter.
Nybygg av kontor og forretning i Trondheim
4-6 etasjer. 16-18 månaders byggtid.
Nybygg av kontor og eventuelt butikk i Trondheim
BREEAM Very Good, TEK17. Avfall Renovasjon: Retura Trv AS, Tårnkran: Kranor AS, Forskaling: Doka, Brakker og utstyr: Ramirent, Innredning (tekjøkken): Optimera (Aubo kjøkken), Himling/systemvegger: Modulvegger, ITB-koordinator: Sweco, Stikking og oppmåling: Nidaros.
Nybygg av boliger og noe næring i Trondheim
Trondheim kommune har planer om å selge området så snart reguleringsplanene er vedtatt. Kommunen ønsker å arbeide for en reguleringsplan som tilrettelegger for i hovedsak boligutbygging, ev. med mindre innslag av næringsvirksomhet.
Nybygg av boliger og næring i Trondheim
6000 kvm boliger og 1500 kvm næring.
Rehabilitering av Torvet torg i Trondheim
Prosjekt Torvet i Trondheim omfatter fornyelse av hele den åpne plassen med Trygvassonstatuen i midten, inkludert Kongensgate fra Prinsenkrysset til Nordre gate. Legging av naturstein utgjør over 10.000 m2 med ulike steinvarianter.
Nybygg av rekkehus i Trondheim, trinn 4
Totalt ca. 250 boliger på området. 30-60 boliger/trinn.
Nybygg av boliger på Heggdalen i Trondheim, trinn 2
Total utbygging er 170 enheter fordelt på 6 bygg.
Nybygg av flerbolighus i Trondheim
Ca. 60 nye boliger, 3-4 punkthus fra 3-5 etasjehøyder. Parkeringskjeller.
Nybygg av flerbolighus på Lade, Trondheim, trinn 3
Totalt planlegges 450 leiligheter på Ladebyhagen.
Nybygg av rekkehus i Trondheim, trinn 6
Totalt ca. 250 boliger på området. 30-60 boliger/trinn.
Nybygg av lager-og logistikkbygg i Trondheim
Byggeklar tomt ca. 10-15 mål.
Påbygg-og rehabilitering av leiligheter i Trondheim
I tillegg for påbygg skal det fasaderehabilitering og nye heis-/trappehus. Eksisterende blokker er på 3 etg og det er planlagt at det skal bygges en ny etg oppe på disse dvs at de totalt blir 4 etg.
Nybygg av boliger i Lilleby (ny bydel)
Lilleby Felt B4 600-700 leiligheter. Totalt for alle trinn er 1100 boenheter fordelt på ca 15 år.
Nybygg av rekkehus i Trondheim, trinn 3
Totalt ca. 250 boliger på området. 30-60 boliger/trinn.
Nybygg av kontor på Leangen
Kontorbygg på 6 etasjer samt P-kjeller mellom Leangen Travbane og Innherredsveien. Et slankt og markant bygg ved inngangen til Trondheim med god trafikal tilknytting både med bil, linje/flybuss, bane. Energiklasse A.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Trondheim
Ca. 6,6 daa og ligger sør for Heimdal sentrum. 29 stk leiligheter i blokk og 6 stk rekkehus.
Rammeavtale for entreprenør for bygging av MetroBuss prosjektet i Trondheim
Ombygging av eksisterende holdeplasser til ny standard, samt mindre strekningstiltak på kommunale veger.
Nybygg av rekkehus og leilighet i Trondheim
12 leiligheter i 1. bygg og 15 boliger i rekke. Totalt ca. 250 boliger på området.
Nybygg av boligområde i Trondheim
Totalt på området: Ca. 12 daa, 6 dekar er regulert til boliger, øvrig areal øst for boligområdet reguleres til LNF med hensynssone viltkorridor. Eiendommer som ingår i planområdet er: 194/100, 194/1, 190/63.
Nybygg av bofellesskap​ ​i Trondheim
9 leiligheter ca 48-60 m2.
Ny vannledning,overføringsledning for avløp og avlopspumpestasjoner fra Spongdal til Klett
Denne streckning 4000 m, totalt 9500 m. Totalkostnad før prosjektet 116,4 milj.
Utvikling av idrettsanlegg i Trondheim, fase 1
Anlegget skal tilknyttes eksisterende rulleski og snøproduksjonsanlegg som ble etablert i 2013.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Trondheim, trinn 1
Total utbygging 54 rekkehus og 30-40 leiligheter på området. 4-5 byggetrinn.
Nybygg av skipark ved Gråkallen i Trondheim
Gjelder området Litlgråkallen-Kobberdammen-Fjellseter.
Nybygg av rekkehus i Trondheim, trinn 5
Totalt ca. 250 boliger på området. 30-60 boliger/trinn.
Nybygg av leiligheter mm i Trondheim
ØYSTEIN MØYLAS VEG 19, 21 OG 23 OG SORGENFRIVEIEN 10
Etavlering av vei og infrastruktur i Trondheim
Ulike funksjoner i grøntområdene for lek, idrett, (bla 7-erbane fotball, skiløype) og felles opphold.
Nybygg av grøntanlegg i Trondheim
Ulike funksjoner i grøntområdene for lek, idrett, (bla 7-erbane fotball, skiløype) og felles opphold.
Nybygg av idrettshus på Lade i Trondheim
Bygget 70 meter langt, ni meter høyt og 12, 5 meter bredt. 600 sitteplasser under tak.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: