Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Trondheim

Nybygg av boliger i Lilleby (ny bydel), trinn 7-20
Lilleby Felt B4 600-700 leiligheter. Totalt for alle trinn er 1100 boenheter fordelt på ca 15 år.
Nybygg av flerbolighus i Ranheim, trinn 2 m.fl
Planlegging for cirka 500-600 boliger.
Ny- til og ombygg av helse- og velferdssenter i Trondheim
72 sykehjemsplasser og 50 omsorgsboliger.
Nybygg av leiligheter og fellesfunksjoner i Trondheim
Fellesfunksjoner i 1 etasje evt. 2 etasje.
Nybygg av konferansehotell på Nyhavna i Trondheim
425 nye rom og konferansefasiliteter på 3500 til 4000 kvadratmeter.
Nybygg av fabrikk i Orkdal i Trondheim
Særlig satses det på moderne energiløsninger som skal redusere utslipp.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Overvik, del 1 og 2
To til tre etasjes rekkehus og leilighetsbygg på fire etasjer. Totalt 360 daa og ca. 2500 enheter på området.40 000 m2.
Nybygg av kontorbygg i Trondheim, trinn 1
Trinnvis utbygging. Totalt tre sammenhengende nybygg på henholdsvis fem, syv og ni etasjer. Breeam- NOR Excellent.
Nybygg av boligområde i Overvik, del 3 m.f
Totalt 360 daa. ca. 2500 enheter på området.
Nybygg av kontor på Sluppen i Trondheim
BREEAM-NOR Excellent. Planlagt ferdigstilt juni 2019.
Nybygg av leilighetsbygg i Trondheim
108 leiligheter, 5-7 etasjer.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Trondheim, trinn 2 mfl.
Total utbygging 54 rekkehus og 30-40 leiligheter på området. 4-5 byggetrinn.
Nybygg av flerbolighus i Trondheim
Lavprisboliger for unge.
Nybygg av flerbolighus og næring ved Leangen stasjon, trinn 3
Den totale utbyggingen består av ca. 300 leiligheter og ca. 8000 m2 forretningslokaler fordelt på 6 bygg.
Nybygg av flerbolighus og næring ved Leangen stasjon, trinn 4
Den totale utbyggingen består av ca. 300 leiligheter og ca. 8000 m2 forretningslokaler fordelt på 6 bygg.
Nybygg av boliger i Lilleby (ny bydel)
Lilleby Felt B4 600-700 leiligheter. Totalt for alle trinn er 1100 boenheter fordelt på ca 15 år.
Nybygg av boliger i Lilleby (ny bydel)
Totalt på Lilleby Felt B4 ca. 600-700 leiligheter. Totalt for alle trinn er 1100 boenheter fordelt på ca 15 år.
Nybygg av leilighetsbygg i Trondheim
52-56 leiligheter, 8-9 etasjer.
Nybygg av rekkehus i Trondheim, trinn 4
Totalt ca. 250 boliger på området. 30-60 boliger/trinn.
Utvidelse og oppgradering av barneskole i Trondheim
1-7 skole. Utvidelse av Okstad skole som i dag er en 1.- 4.trinn skole. Ny skole skal romme 280 elever fra 1.-7.trinn. I tillegg vil planen ta høyde for endrede parkeringsforhold og ny adkomst.
Påbygg-og rehabilitering av leiligheter i Trondheim
I tillegg for påbygg skal det fasaderehabilitering og nye heis-/trappehus. Eksisterende blokker er på 3 etg og det er planlagt at det skal bygges en ny etg oppe på disse dvs at de totalt blir 4 etg.
Nybygg av leiligheter i Trondheim
Oppstart grunnarbeider uke 8, 2018.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Trondheim
Detaljregulering er vedtatt. Total utbygging er 103 enheter, 7642 BRA. 32 rekkehus. 71 leiligheter i 3 etasjer fordelt på 4 bygg.
Nybygg av rekkehus på Solberg i Trondheim, trinn 1
25 stk rekkehusleiligheter fordelt på 3 bygg. 3 blokker med leiligheter.
Nybygg av kontor på Leangen
Kontorbygg på 6 etasjer samt P-kjeller mellom Leangen Travbane og Innherredsveien. Et slankt og markant bygg ved inngangen til Trondheim med god trafikal tilknytting både med bil, linje/flybuss, bane. Energiklasse A.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Trondheim
Ca. 6,6 daa og ligger sør for Heimdal sentrum. 29 stk leiligheter i blokk og 6 stk rekkehus.
Nybygg av leiligheter på Byåsen i Trondheim
To fulle etasjer og en inntrukket tredjeetasje.
Ny vannledning,overføringsledning for avløp og avlopspumpestasjoner fra Spongdal til Klett
Denne streckning 4000 m, totalt 9500 m. Totalkostnad før prosjektet 116,4 milj.
Nybygg av bofelleskap i Trondheim
9 leiligheter ca 48-60 m2.
Utvikling av idrettsanlegg i Trondheim, fase 1
Anlegget skal tilknyttes eksisterende rulleski og snøproduksjonsanlegg som ble etablert i 2013.
Nybygg av administrasjonsbygg i Trondheim
Totalentreprisekontrakt er på 34 millioner kroner eksl. mva. Fasaden dekkes med over 300 kvadratmeter solcellepanel.
Utvidelse av bussdepot på Sandmoen i Trondheim
Masseutskifting og etablering av oppstillingsplasser for 58 busser.
Nybygg av skipark ved Gråkallen i Trondheim
Gjelder området Litlgråkallen-Kobberdammen-Fjellseter.
Nybygg av rekkehus i Trondheim
Detaljregulering er vedtatt. Total utbygging er 103 enheter, 7642 BRA. 32 rekkehus i 2-3 etajser. 71 leiligheter i 3 etasjer fordelt på 4 bygg.
Nybygg av idrettshus på Lade i Trondheim
Bygget 70 meter langt, ni meter høyt og 12, 5 meter bredt. 600 sitteplasser under tak.
Nybygg av dagligvarebutikk i Heimdal
Opparbeidelse av infrastruktur på separat prosjekt.
Prioriteringstiltak i kryss og traseutbedring i Bjørndalen
Prosjektet omfatter ca en kilometer med veganlegg herunder filterfelt for buss og nytt signalanlegg i Bjørndalen, samt fire metrobusstasjoner. I prosjektet ligger også anleggelse av støttemurer. Anlegget er en del av tilretteleggingen for metrobussrutene som skal betjene Trondheim fra august 2019. Krysset med Vestre Rosten skal fjernes og Sivert Thonstads veg skal kobles direkte til Sentervegen.
Nybygg av boliger for rusmisbrukere på Ranheim i Trondheim
Tre småhus ​for​ ​rusmiddelavhengige. Fra forslag til budsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: