Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Snillfjord

Nybygg av vindkraftpark i Snillfjord kommune
Totalkostnad 3,3 Mrd nok. 55 vindturbiner. 150 MW.
Nybygg av vindkraftpark ved Snillfjord
43 vindturbiner med en forventet produksjon på ca 470 GWh. 22 kV-jordkabel.
Nybygg av vindpark i Snillfjord
28-52 møller, 130 MW. Konsesjon er gitt.
Utbedring av vei, Røssvika - Slåttvika
Del av ny fylkesvei 714, Lakseveien.
Oppgradering av Fv 714 Hitratunnelen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 5645m. 264muh.
Oppgradering av Fv 714 Perviktunnelen i Snillfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 632m.
Utbedring av vei, Fossdalen
Del av ny fylkesvei 714, Lakseveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: