Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Snillfjord

Nybygg av 2 tunneler og bru på fv 714 i Snillfjord, Åstfjordkryssingen
Prosjektet utføres av Bertelsen & Garpestad i samarbeid med Metrostav a.s. Prosjektering av Åstfjordbrua: Norconsult, Trondheim. Byggeplanlegging av tunnel og veg: Reinertsen engineering. Slørdalstunnelen (ca 2600m), Mjønestunnelen, bru over Åstfjorden (724m). Samlet lengde ca 8 km.
Nybygg av vindkraftpark ved Snillfjord
57 møller, 170 MW. 22 kV-jordkabel.
Ny veg utenom Krokstadøra og utbedring av eksisterende veg i Snillfjord
Ca 3,7 km ny Fv, lokalveger, Ålitunnelen 120m, Bergselvbrua 148m, tørrmurer, elektro.
Oppgradering av Fv 714 Hitratunnelen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 5645m. 264muh.
Oppgradering av Fv 714 Perviktunnelen i Snillfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 632m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: