Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Snillfjord

Nybygg av 2 tunneler og bru på fv 714 i Snillfjord, Åstfjordkryssingen
Prosjektet utføres av Bertelsen & Garpestad i samarbeid med Metrostav a.s. Prosjektering av Åstfjordbrua: Norconsult, Trondheim. Byggeplanlegging av tunnel og veg: Reinertsen engineering. Slørdalstunnelen (ca 2600m), Mjønestunnelen, bru over Åstfjorden (724m). Samlet lengde ca 8 km.
Nybygg av vindkraftpark ved Snillfjord
57 møller, 170 MW. 22 kV-jordkabel.
Opparbeidelse av infrastruktur for industriområde i Snillfjord
Planlagt prosjekt. Ca. 40 mål. Foreløpig uklart vedrørende utbyggere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: