Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Skaun

Nybygg av boliger på Viggja i Skaun
Mellom 100-160 m2. Første salgs start planlegis i 2014. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Oppgradering av E39 Mannfjelltunnelen i Skaun
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften.
Oppgradering av E39 Brekktunnelen i Skaun
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1290m. OPS.
Oppgradering av E39 Viggjatunnelen i Skaun
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2711m.
Oppgradering av E39 Storsandtunnelen i Skaun
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3653m.
Oppgradering av E39 Svalnestunnelen i Skaun
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 722m.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Sør-Trøndelag
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: