Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Skaun

Nybygg av ungdomsskole og kulturhus i Skaun
Kombinert idretts- og kulturhall.
Nybygg av boliger på Viggja i Skaun
Mellom 100-160 m2. Første salgs start planlegis i 2014. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av rekkehus på gamle Prix-tomta i Buvika
Den nedlagt Prix-butikken er revet. 3 mål.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: