Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Selbu

Nybygg av idrettshall og kunstgressbane i Hovsmoen
Idrettshall for volleyball, minihåndball og typisk allidrett. Og klatrehall.
Etablering av VA-ledninger i Selbu
Prosjektet omfatter graving av tilknyttende VA-grøfter frem til tomt for nytt høydebasseng på Åsbaret i nærheten av Selbu sentrum. Prosjektets omtrentlige mengder er som følger: - 250m VA-grøft, herav 100m kombinert med kabelgrøft - 1 stk. vannkum - 4 stk. minikummer avløp - 2 stk. sandfang

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: