Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Selbu

Nybygg av idrettshall og kunstgressbane i Hovsmoen
Idrettshall for volleyball, minihåndball og typisk allidrett. Og klatrehall.
Nybygg av hytter ved Sørungen i Selbu
ca. 6 stk tomter. Totalt 15 tomter, resterende er solgt til selvbyggere.
Nybygg av høydebasseng i Mebond i Selbu sentrum
Høydebasseng på ca. 175 m3.
Brannsikring av rådhus i Selbu
Kommunestyresalen og formannskapssalen. Skifte av vinduer og ekst. rømningsvei.
Skifte av vinduer mm ved rådhus i Selbu
Kommunestyresalen og formannskapssalen. Skifte av vinduer og ekst. rømningsvei.
Oppgradering av kirke Selbu
Nytt inngangsparti (universell utforming), ny varmepumpe, ombygging av to kontorer og HCWC.
Oppgradering av kulturskole i Selbu
Oppdeling av rom og garderobe. Bedre lydisolering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: