Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Selbu

Nybygg av idrettshall og kunstgressbane i Hovsmoen
Idrettshall for volleyball, minihåndball og typisk allidrett. Og klatrehall.
Oppgradering av veg, ny gang-/sykkelveg og sanering og omlegging av vann- og avløpsledninger i Selbu
700 meter VA-grøfter og bekkelukking. 375 meter veg. 375 meter gang- og sykkelveg. Omlegging kabelanlegg. Gatelys samt beplantning og grøntalnelgg. Planlagt oppstart er på slutten av 2018, mens hovedtyngden av arbeidene forventes å bli i 2019. Noe av sluttføringa må utstå til nytt sykehjem er på plass i 2020.
Brannsikring av rådhus i Selbu
Kommunestyresalen og formannskapssalen. Skifte av vinduer og ekst. rømningsvei.
Skifte av vinduer mm ved rådhus i Selbu
Kommunestyresalen og formannskapssalen. Skifte av vinduer og ekst. rømningsvei.
Oppgradering av kirke Selbu
Nytt inngangsparti (universell utforming), ny varmepumpe, ombygging av to kontorer og HCWC.
Oppgradering av kulturskole i Selbu
Oppdeling av rom og garderobe. Bedre lydisolering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: