Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Selbu

Nybygg av ungdomsskole med svømmehall i Selbu
Anbudet omfatter leveranse og montering av stålbasseng med hev-/senkbar bunn, samt levering og montering av renseanlegg for bassenget. Bassengstørrelse 12,5x25 meter. Anbudet vil bli tiltransportert totalentreprenør for bygging av skole og svømmehall. Gjennomføring av prosjektet betinger endelig investeringsvedtak ved behandling av budsjett for 2019.
Nybygg av idrettshall og kunstgressbane i Hovsmoen
Idrettshall for volleyball, minihåndball og typisk allidrett. Og klatrehall.
Nybygg av hytter ved Sørungen i Selbu
ca. 6 stk tomter. Totalt 15 tomter, resterende er solgt til selvbyggere.
Nybygg av høydebasseng i Mebond i Selbu sentrum
Høydebasseng på ca. 175 m3.
Etablering av VA-ledninger i Selbu
Prosjektet omfatter graving av tilknyttende VA-grøfter frem til tomt for nytt høydebasseng på Åsbaret i nærheten av Selbu sentrum. Prosjektets omtrentlige mengder er som følger: - 250m VA-grøft, herav 100m kombinert med kabelgrøft - 1 stk. vannkum - 4 stk. minikummer avløp - 2 stk. sandfang

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: