Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Selbu

Utbedringstiltak langs fv 705, fra Tømra til Garberg bru i Selbu kommune
Kantforsterkning og mindre tiltak for å bevare vegkroppen. Anleget starter ved Tømra hp01 km 06885 og avsluttes ved Garberg bru hp01 km 11000. Det skal bygges 1,86 km kantforsterkning arbeid med forsterkingslag, bærelag og bindlag. Arbeidet omfatter også justering av eksisterende rekkverk.
Etablering av VA-ledninger i Selbu
Prosjektet omfatter graving av tilknyttende VA-grøfter frem til tomt for nytt høydebasseng på Åsbaret i nærheten av Selbu sentrum. Prosjektets omtrentlige mengder er som følger: - 250m VA-grøft, herav 100m kombinert med kabelgrøft - 1 stk. vannkum - 4 stk. minikummer avløp - 2 stk. sandfang

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: