Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Roan

Ny tunnel på Fv 14 Sumstad-Hellfjorden I i Roan
Ca 550m. På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 2,9 (middels).
Rehabilitering av bru i Roan kommune
Riving av deler av eksisterende brukonstruksjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: