Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Rissa

Asfaltarbeider Reigon midt 2017-3 i Sør-Trøndelag
Rissa, Åfjord, Hitra, Snillfjord og Hemne kommuner. 35872 tonn asfalt.
Oppgradering av renseanlegg i Rissa
Oppføring av bygg på ca. 2 x 290 m2, (to plan). Det skal etableres renseanlegg for kommunalt avløpsvann med innløpspumpestasjon og utslippskum. Bygget skal ha verksted for driftsavdeling samt en personaldel.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: