Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Røros

Nybygg av utleieboliger i Røros
Reguleringsplan er vedtatt. Leilighetene skal etter planen brukes som gjennomgangsboliger, og boliger for vanskeligstilte.
Rehabilitering og forsterkning av vei i Røros
Gruvfjellet, fra Fv 31 til Olavsgruva.
Fv 31 Røros-Trøndelag grense/riksgrensen, utbedringstiltak
Hp 01 meter til Hp 03 meter 11282. Utbedring og kantforsterkning.
Tilbygg av barnehage i Røros
Den nye modul-barnehagen med 3 avdelinger skal bygges sammen med Kvitsanda-barnehage (nabobygget). Modul-barnehagen sammen med kvitsanda utgjør da 6 avdelinger. Det skal være admin lokaler for alle ansatte sentral, mellom modul og kvitsanda.
Reasfaltering av rullebane og etablering av nye flushlys ved lufthavn i Røros
Avinor planlegger å reasfaltere rullebane, taksebaner og apron ved Røros lufthavn. I tillegg utføres tilknyttede delprosjekt med etablering av nye flush lys i rullebanedekket for terskel/rullebaneende, etablering av simple touch down lights og utbedring av feil på primærkabler m.m. for dårlige deler av banelysene.
Nybygg av garasje ved utleieboliger i Røros
Det er inngått en avtale med Røros VGS på bygging av garasjeanlegg ved boligene.
Asfaltlegging i Røros kommune
Røros kommune skal legge asfalt på kommunale veier sommer 2018. Antatt areal som skal legges er totalt 2200 m2, rundt regnet 219 tonn asfalt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: