Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Røros

Til- og ombygg av skole i Røros
Totalentreprisekostnad ca. 95 mill.kr. Byggeprosjektet omhandler rivning og ombygging av eksisterende bygningsarealer, samt reising av et nybygg sammenbygd med eksisterende bygg. I tillegg skal utomhusanlegget opprustes med inngangssoner og ny varelevering/verkstedplass i sør. Samlet bygningsmasse er totalt på ca. 5.800 m2.
Til- og ombygg av meieri i Røros
Butikk, opplevelsemejeri, kontor og produksjons lokale bygges.
Reasfaltering av rullebane og etablering av nye flushlys ved lufthavn i Røros
Avinor planlegger å reasfaltere rullebane, taksebaner og apron ved Røros lufthavn. I tillegg utføres tilknyttede delprosjekt med etablering av nye flush lys i rullebanedekket for terskel/rullebaneende, etablering av simple touch down lights og utbedring av feil på primærkabler m.m. for dårlige deler av banelysene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: