Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Røros

Nybygg av hytter i Røros
Infrastruktur er ferdigstilt.
Rehabilitering og forsterkning av kommunalvei 6002 i Røros
Gruvfjellet, fra Fv 31 til Olavsgruva.
Reasfaltering av rullebane og etablering av nye flushlys ved lufthavn i Røros
Avinor planlegger å reasfaltere rullebane, taksebaner og apron ved Røros lufthavn. I tillegg utføres tilknyttede delprosjekt med etablering av nye flush lys i rullebanedekket for terskel/rullebaneende, etablering av simple touch down lights og utbedring av feil på primærkabler m.m. for dårlige deler av banelysene.
Asfaltlegging i Røros kommune
Røros kommune skal legge asfalt på kommunale veier sommer 2018. Antatt areal som skal legges er totalt 2200 m2, rundt regnet 219 tonn asfalt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: