Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Osen

Utbedring og nybygg av vei og fortau i Osen
Kontrakten omfatter bygging og utbedring av 6 vegparseller samt bygging av fortau i Osen sentrum. Totalt ca. 7,5 km veg og 160 meter gang- og sykkelveg. Ferdigstilles i andre kvartal 2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: