Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Orkdal

Nybygg av folkehelsesenter og folkebad i Orkanger
To svømmebasseng, hver på 25 meter, og et mindre med den halve lengden, vannsklie, bølgemaskin, vannkanoner etc.
Nybygg av fiskeforedlingsfabrikk i Orkanger
Totalentreprise oppdelt i 5 entrepriser innenfor følgende fagoppdelinger: Totalentreprise 1: Byggteknisk entreprise Totalentreprise 2: Luftbehandling og automatisering Totalentreprise 3: Rørtekniske anlegg inkl. komfortkjøling og utendørs VVS Totalentreprise 4: Prosesskjøling, frysing, varmepumpe og kjølemaskin for ventilasjonskjøling Totalentreprise 5: Elektro.
Nybygg av kontor, leiligheter og parkeringskjeller i Orkanger sentrum
12-15 leiligheter. Ansvarlig søker: On arkitekter og ingeniører AS.
Nybygg av vei og tunnel, Forve-Svorkmo
Ca 500m vei og ca 200m tunnel.
Etablering av nye VA-ledninger i Steinshaugen grunnvannsanlegg i Orkdal
Prosjektet består totalt av: Grunnvannsbrønner, Vannbehandlingsanlegg, Høydebasseng, 5 km ledningsanlegg. Total prosjektkostnad for Orkdal nye vannverk ca 70 milj.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg, Steinshaugen grunnvannsanlegg i Orkdal
Prosjektet består totalt av: Grunnvannsbrønner, Vannbehandlingsanlegg, Høydebasseng, 5 km ledningsanlegg. Total prosjektkostnad for Orkdal nye vannverk ca 70 milj.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: