Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Orkdal

Nybygg av folkehelsesenter og folkebad i Orkanger
To svømmebasseng, hver på 25 meter, og et mindre med den halve lengden, vannsklie, bølgemaskin, vannkanoner etc.
Nybygg av leiligheter på Rømme, trinn 1
23 leiligheter og 230 kvm næringsareal. Totalt 150 leiligheter og ca. 750 kvm næring. Parkeringskjeller under leilighetene.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Rømme, trinn 3
Ca. 20 leiligheter/trinn. Totalt 150 leiligheter og ca. 750 kvm næring. Parkeringskjeller under leilighetene.
Nybygg av kontor, leiligheter og parkeringskjeller i Orkanger sentrum
Ansvarlig søker: On arkitekter og ingeniører AS.
Etablering av nye VA-ledninger i Steinshaugen grunnvannsanlegg i Orkdal
Prosjektet består totalt av: Grunnvannsbrønner, Vannbehandlingsanlegg, Høydebasseng, 5 km ledningsanlegg. Total prosjektkostnad for Orkdal nye vannverk ca 70 milj.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg, Steinshaugen grunnvannsanlegg i Orkdal
Prosjektet består totalt av: Grunnvannsbrønner, Vannbehandlingsanlegg, Høydebasseng, 5 km ledningsanlegg. Total prosjektkostnad for Orkdal nye vannverk ca 70 milj.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: