Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Orkdal

Nybygg av folkehelsesenter og folkebad i Orkanger
To svømmebasseng, hver på 25 meter, og et mindre med den halve lengden, vannsklie, bølgemaskin, vannkanoner etc.
Nybygg av boliger i Orkdal, trinn 2 mfl
Totalt 90 boenheter på eiendommen.
Nybygg av leiligheter på Rømme, trinn 1
23 leiligheter og 230 kvm næringsareal. Totalt 150 leiligheter og ca. 750 kvm næring. Parkeringskjeller under leilighetene.
Tilbygg av folkehelsesenter i Orkanger
Det er tatt hensyn til at Folkehelsesentret kan utvides for utleie til andre aktører som er relatert til helse.
Nybygg av kai og massefylling på land i Orkanger
Utvikling av havneområde till en trafikkhavn for mottak og distribusjon av alle typer av gods. 15 dekar utfylling, 70 meter kai.
Nybygg av leiligheter på Rømme, trinn 2
Ca. 20 leiligheter/trinn. Totalt 150 leiligheter og ca. 750 kvm næring. Parkeringskjeller under leilighetene.
Etablering av høydebasseng i Steinshaugen grunnvannsanlegg i Orkdal
Prosjektet består totalt av: Grunnvannsbrønner, Vannbehandlingsanlegg, Høydebasseng, 5 km ledningsanlegg. Total prosjektkostnad for Orkdal nye vannverk ca 70 milj.
Etablering av nye va-ledninger i Orkdal
Prosjektet består totalt av: Grunnvannsbrønner, Vannbehandlingsanlegg, Høydebasseng, 5 km ledningsanlegg. Total prosjektkostnad for Orkdal nye vannverk ca 70 milj.
Etablering av nye VA-ledninger i Steinshaugen grunnvannsanlegg i Orkdal
Prosjektet består totalt av: Grunnvannsbrønner, Vannbehandlingsanlegg, Høydebasseng, 5 km ledningsanlegg. Total prosjektkostnad for Orkdal nye vannverk ca 70 milj.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg, Steinshaugen grunnvannsanlegg i Orkdal
Prosjektet består totalt av: Grunnvannsbrønner, Vannbehandlingsanlegg, Høydebasseng, 5 km ledningsanlegg. Total prosjektkostnad for Orkdal nye vannverk ca 70 milj.
Rammeavtale for kjøp av materiell for nettstasjoner mm i Fannrem
Totalt ca 100 mill. kr fordelt på flere sted.
Utskifting av vannledning i Orkdal
Tett tilsluttede rør (Metode:NoDig) av vannledning, ca 630 meter. Tett tilsluttede rør (Metode:NoDig) av vannledning, ca 135 meter (opsjon). Nye vannkummer, 8 stk. Etablering av nye anboringer på stikkledninger. Graving av groper i arealer, offentlig og privat. Gjenoppbygning av berørt veg og istandsettelse av berørte arealer. Det bes spesielt legges merke til at området ligger delvis nært og langsgående den fredede Thamsbanen.
Asfaltering av vei i Orkanger
Byggetips. Veien sjekkes. Kostnadsberegning gjenstår. Antatt start og kostnad.
Reasfaltering av gang-og sykkelvei i Orkdal
Byggetips. Strekningen sjekkes. Kostnadsberegning gjenstår. Antatt start og kostnad.
Asfaltering av vei i Orkdal
Byggetips. Kostnadsberegning gjenstår. Antatt start og kostnad.
Asfaltering av vei i Orkanger
Byggetips. Planlagt prosjekt. Antatt start og kostnad.
Asfaltering av vei og legging av VA-ledninger i Orkanger
Byggetips. Planlagt prosjekt. Antatt start og kostnad.
Rehabilitering av VA-ledninger og asfaltering av vei, Orkanger
Byggetips. Planlagt prosjekt. Antatt start og kostnad.
Ombygging av basseng i Orkdal
Byggetips. Tidlig prosjekt. Avventer politisk behandling.
Asfaltering av vei i Orkdal
Byggetips. Nordgjerdvegen og krysset Sjøvegen. Antatt start og kostnad.
Flytting/tilpasning av vei i Orkanger
Byggetips. Byggestart er foreløpig ikke fastsatt. Ved boligfelt.
Opprusting av skolekjøkken ved grunnskole i Orkanger
Byggetips. Fra uprioriterte tiltak i økonomiplan 2014-2017.
Oppgradering av lysanlegg i Orkdal
Byggetips. Planlagt prosjekt. Trafikksikkerhetstiltak. Byggestart er ikke fastsatt.
Utskifting av 4 stk skolekjøkken ved skole i Orkanger
Byggetips. Fra uprioriterte tiltak i økonomiplan 2014-2017. Antatt start.
Asfaltering av parkeringsplass mm i Fannrem
Byggetips. Fra uprioriterte tiltak i økonomiplan 2014-2017. Antatt start.
Nybygg av vei i Orkdal
Byggetips. Byggestart er foreløpig ikke fastsatt. Ved boligfelt.
Forsterkning av vei i Orkdal
Byggetips. Planlagt prosjekt. Byggestart er ikke fastsatt.
Rehabilitering av gatebelysning i Orkdal
Byggetips. Planlagt prosjekt. Byggestart er ikke fastsatt.
Etablering av fortau i Orkdal
Byggetips. Planlagt prosjekt. Traffiksikkerhetstiltak. Byggestart er ikke fastsatt.
Nytt låssystem ved grunnskole i Orkanger
Byggetips. Fra uprioriterte tiltak i økonomiplan 2014-2017.
Etablering av gatebelysning i Orkdal
Byggetips. Planlagt prosjekt.
Reasfaltering av vei på Gjølme
Byggetips. Planlagt prosjekt. Antatt byggestart.
Reasfaltering av vei i Orkdal
Byggetips. Planlagt prosjekt. Antatt start.
Reasfaltering av vei på Gjølme
Byggetips. Planlagt prosjekt. Antatt start.
Utskifting av kum i Orkdal
Byggetips. Planlagt prosjekt. Antatt start. Deler av Dålåsveien-G/S-vei Fannrem.
Asfaltering av parkeringsplass og adkomst vei i Fannrem
Byggetips. Fra uprioriterte tiltak i økonomiplan 2014-2017. Antatt start.
Påbygg av kontor i Orkdal
Byggetips. Fra uprioriterte tiltak i økonomiplan 2014-2017. 10-15 m2. Antatt start.
Reasfaltering av vei i Orkdal
Byggetips. Planlagt prosjekt. Grensen-Orkdalsveien. Antatt start.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: