Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Orkdal

Nybygg av folkehelsesenter og folkebad i Orkanger
To svømmebasseng, hver på 25 meter, og et mindre med den halve lengden, vannsklie, bølgemaskin, vannkanoner etc.
Nybygg av fiskeforedlingsfabrikk i Orkanger
Totalentreprise oppdelt i 5 entrepriser innenfor følgende fagoppdelinger: Totalentreprise 1: Byggteknisk entreprise Totalentreprise 2: Luftbehandling og automatisering Totalentreprise 3: Rørtekniske anlegg inkl. komfortkjøling og utendørs VVS Totalentreprise 4: Prosesskjøling, frysing, varmepumpe og kjølemaskin for ventilasjonskjøling Totalentreprise 5: Elektro.
Nybygg av leiligheter på Rømme, trinn 1
23 leiligheter og 230 kvm næringsareal. Totalt 150 leiligheter og ca. 750 kvm næring. Parkeringskjeller under leilighetene.
Etablering av høydebasseng i Steinshaugen grunnvannsanlegg i Orkdal
Prosjektet består totalt av: Grunnvannsbrønner, Vannbehandlingsanlegg, Høydebasseng, 5 km ledningsanlegg. Total prosjektkostnad for Orkdal nye vannverk ca 70 milj.
Etablering av nye va-ledninger i Orkdal
Prosjektet består totalt av: Grunnvannsbrønner, Vannbehandlingsanlegg, Høydebasseng, 5 km ledningsanlegg. Total prosjektkostnad for Orkdal nye vannverk ca 70 milj.
Etablering av nye VA-ledninger i Steinshaugen grunnvannsanlegg i Orkdal
Prosjektet består totalt av: Grunnvannsbrønner, Vannbehandlingsanlegg, Høydebasseng, 5 km ledningsanlegg. Total prosjektkostnad for Orkdal nye vannverk ca 70 milj.
Utskifting av vannledning i Orkdal
Tett tilsluttede rør (Metode:NoDig) av vannledning, ca 630 meter. Tett tilsluttede rør (Metode:NoDig) av vannledning, ca 135 meter (opsjon). Nye vannkummer, 8 stk. Etablering av nye anboringer på stikkledninger. Graving av groper i arealer, offentlig og privat. Gjenoppbygning av berørt veg og istandsettelse av berørte arealer. Det bes spesielt legges merke til at området ligger delvis nært og langsgående den fredede Thamsbanen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: