Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Oppdal

Ny idrettshall ved Oppdal videregående skole
Totalentreprisekontrakt ca. 55 millioner kroner.
Nybygg av distriktsmedisinske senter i Oppdal
Kommunale foretaket Oppdal Distriktsmedisinske Senter vil omdannes til et aksjeselskap og blir datterselskap til Vekst Oppdal.
Oppgradering av sprinkleranlegg i fjellstue/overnatting/hotell i Oppdal
Det er pr i dag etablert et sprinklings anlegg som ikke tilfredstiller Statsbygg sine krav. Det av dette anlegges skal/kan gjenanvendes og en del nytt må etableres. Det vil bli etablert sprinkling i 8 av de 22 byggene som finnes på anlegget. Det drives i dag fjellstue/overnatting/hotell i de fleste av byggene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: