Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Midtre Gauldal

Nybygg av hytter på Kjølen ved Budalen
360 dekar. 10-12 tomter.
Nybygg av flerbolighus i Singsås
2 fymansboliger og 1 tomansbolig. Infrastruktur er utført.
Nybygg av barnehage på Støren i Midtre Gaudal
Femavdelnings barnehage med plass til 72 barn.
Nybygg av kommunale leiligheter i Støren
Spjeldbakkan 9 og 11. Ca 100 m2 BTA per leilighet.
Etablering av digitale trygghetsalarmer på omsorgsboliger mm i Midtre Gauldal
Kommunene Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal har opsjon. Totalkostnad. ca. 50 mill.kr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: