Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Midtre Gauldal

Opparbeidelse av næringsområde i Midtre Gauldal
275 daa. Detaljregulering er vedtatt. Tilrettelegging for større arealkrevende virksomheter, tungindustri, næringsmiddelindustri, logistikksenter mv.
Nybygg av industriområde i Soknesøra, Støren, Midtre Gauldal kommune
Byggeklare tomter. Tilrettelegging av næringsareal for mindre bedrifter og mindre arealkrevende foretak som småindustri mv.
Nybygg av industriområde på Moøya, Støren, Midtre Gauldal kommune
Byggeklare tomter. Tilrettelegging for mindre arealkrevende foretak og mindre besøksintensiv forretningsvirksomhet, som kontor og lager.
Nybygg av hytter på Kjølen ved Budalen
360 dekar. 10-12 tomter.
Nybygg av barnehage på Støren i Midtre Gaudal
Femavdelnings barnehage med plass til 72 barn.
Opparbeidelse av infrastruktur for nytt næringsområde i Midtre Gauldal
275 daa. Detaljregulering er vedtatt. 3,8 km vei.
Nybygg av kommunale leiligheter i Støren
Spjeldbakkan 9 og 11. Ca 100 m2 BTA per leilighet.
Fv 633 Roggabrua i Midtre Gauldal Forsterkingsarbeider på bruer i Sør-Trøndelag
I NTP for utførelse 2018-2023. Forsterking i forbindelse med økt vekt på tømmerbiler fra 56 til 60 tonn.
Fv 633 Rognesbrua i Midtre Gauldal Forsterkingsarbeider på bruer i Sør-Trøndelag
I NTP for utførelse 2018-2023. Forsterking i forbindelse med økt vekt på tømmerbiler fra 56 til 60 tonn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: