Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Midtre Gauldal

Nybygg av barnehage på Støren i Midtre Gaudal
Femavdelnings barnehage med plass til 72 barn.
Nybygg av kommunale leiligheter i Støren
Spjeldbakkan 9 og 11. Ca 100 m2 BTA per leilighet.
Nybygg av omsorgsboliger i Midtre Gaudal
Boliger spesielt rettet mot personer med nedsatt bevegelsesevne.
Utvidelse av kirkegård på Soknedal, Midtre Gauldal
Utvidelse av kirkegården for å ivareta framtidig behov for kistegraver og minnelund samt tilrettelegging for arealer for ulike religiøse grupper.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: