Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Melhus

Nybygg av lager i Hoffstad Næringspark i Melhus
Totalt 40 000 m2 tomt, bygges ca 15000 m2, bygges i tre trinn
Nybygg av leiligheter i Melhus
Rivning - Hovstein entreprenør
Nybygg av leiligheter i Melhus
Tomt areal 1600m2. Mellom Gaula og Strandvegen.
Asfaltarbeider på riks- og fylkesveier, Region midt 2018-5
Kontrakt Gauldal omfatter 27 500 tonn asfalt og 43 000 m2 fresing, og utføres i kommunene Melhus, Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal.
Etablering av digitale trygghetsalarmer på omsorgsboliger mm i Melhus
Kommunene Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal har opsjon. Totalkostnad. ca. 50 mill.kr.
Utfasing av eksisterende oljekjeler i Melhus
11 varmeanlegg der oljekjel benyttes

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: