Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Melhus

Nybygg av næring i Hofstad Næringspark i Melhus
Totalt 40 000 m2 tomt, bygges ca 15000 m2, bygges i tre trinn
Nybygg av lager i Hofstad Næringspark i Melhus
Totalt 40 000 m2 tomt, bygges ca 15000 m2, bygges i tre trinn
Riving av næring og nybygg av butikk, boliger og parkeringskjeller i Gimse
3-4 etasjer. 18-20 leiligheter. Butikk/næring i 1. etg. og boliger i ovenforliggende etasjer.
Nybygg av flerbolighus, lavblokker m.m i Melhus
Total utbygging ca. 100 enheter.
Nybygg av kraftverk i Melhus
Konsesjon er gitt. 10,00 GWh.
Nybygg av eneboliger i Orkdal
Ca. 20 daa. Grunneier er Ola Lefstad.
Tilbygg av leiligheter, lager og parkeringskjeller på Brekkåse
12-14 leiligheter i 2. g 3. etasje, lager for Capro i 1. etasje, parkeringskjeller i underetasje.
Nybygg av leiligheter i Melhus
Tomt areal 1600m2. Mellom Gaula og Strandvegen.
Opprusting og utvidelse av kraftverk i Melhus
Konsesjon er gitt. Selskap skal stiftes.
Asfaltarbeider på riks- og fylkesveier, Region midt 2018-5
Kontrakt Gauldal omfatter 27 500 tonn asfalt og 43 000 m2 fresing, og utføres i kommunene Melhus, Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal.
Nybygg av driftssentral i Melhus
Melhus kommune har behov for å gjennomføre en utredning av ny driftssentral for veg, vann og avløp i kommunen.
Nybygg av boligområde i Kvål
Mellom 75-85 tomter.
Utfasing av eksisterende oljekjeler i Melhus
11 varmeanlegg der oljekjel benyttes
Erosjonssikring og utbedring av ledning i Melhus
Det er registrert aktiv erosjon og flere utglidninger langs bekk som kommer inn i bekkeinntak i krysset Stor - Tronds veg / Rønningsvegen på Lundamo. Ledningen under Leirtaket boligfelt bør vurderes om den skal utbedres, legges om eller åpnes i åpen grøft i annen trasé. Dette bør gjøres samtidig som det anlegges erosjonssikring i bekken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: