Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Melhus

Nybygg av næring i Hofstad Næringspark i Melhus
Totalt 40 000 m2 tomt, bygges ca 15000 m2, bygges i tre trinn
Nybygg av lager i Hofstad Næringspark i Melhus
Totalt 40 000 m2 tomt, bygges ca 15000 m2, bygges i tre trinn
Nybygg av boligområde i Melhus kommune
Regulert for 20 eneboliger og 18 boliger i rekke.
Nybygg av boliger i Melhus
16 eneboligtomter, med mulighet for inntil 2 boenheter på 3 av tomtene.
Tilbygg av leiligheter, lager og parkeringskjeller på Brekkåse
12-14 leiligheter i 2. g 3. etasje, lager for Capro i 1. etasje, parkeringskjeller i underetasje.
Nybygg av flerbolighus, lavblokker m.m i Melhus
Total utbygging ca. 100 enheter.
Nybygg av rekkehus i Melhus
Areal er antydet.
Nybygg av barnehage på Flå i Melhus
6 avdelings barnehage med 100 plasser.
Nybygg av barnehage på Eid i Melhus
5 avdelings barnehage med 82 plasser.
Asfaltarbeider på riks- og fylkesveier, Region midt 2018-5
Kontrakt Gauldal omfatter 27 500 tonn asfalt og 43 000 m2 fresing, og utføres i kommunene Melhus, Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal.
Nybygg av driftssentral i Melhus
Melhus kommune har behov for å gjennomføre en utredning av ny driftssentral for veg, vann og avløp i kommunen.
Nybygg av boligområde i Kvål
Mellom 75-85 tomter.
Erosjonssikring og utbedring av ledning i Melhus
Det er registrert aktiv erosjon og flere utglidninger langs bekk som kommer inn i bekkeinntak i krysset Stor - Tronds veg / Rønningsvegen på Lundamo. Ledningen under Leirtaket boligfelt bør vurderes om den skal utbedres, legges om eller åpnes i åpen grøft i annen trasé. Dette bør gjøres samtidig som det anlegges erosjonssikring i bekken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: