Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Meldal

Asfaltarbeider Region midt 2017-4, Sør-Trøndelag
Utføres i kommunene Meldal og Rennebu.
Nybygg av overvannsledninger mm på Løkken Verk i Meldal
Ca 800 meter grøft, kummer og ledning.
Fv 700 Meldalbrua, Forsterkingsarbeider på bruer i Sør-Trøndelag
I NTP. Forsterking i forbindelse med økt vekt på tømmerbiler fra 56 til 60 tonn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: