Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Meldal

Nybygg av gang- og sykkelvei og spillvannsledning langs Fv. 6502 i Meldal
Ca 730 m. Fra Coop Meldal til Fv. 602 og Bjørga.
Nybygg av fortau i Meldal
Godkjent reguleringsplan.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: