Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Malvik

Asfaltarbeider Region midt 2018-1, Malvik, Sør-Trøndelag
Kontrakt med egenskapskrav omfatter 12 000 tonn asfalt og 30 000 m2 fresing og utføres i kommunene Malvik og Stjørdal. I denne kontrakten stilles det krav til deformasjonsegenskaper, bestandighet og slitasjemotstand på det ferdige asfaltdekket. Asfaltarbeider Statens vegvesen 2018 omfatter ca. 75 kontrakt om fornyelse av slitdekke. Estimert verdi: 2,5 Mrd. NOK.
Nybygg av leiligheter i Hommelvik, trinn 6:1
Hommelvik Sjøside trinn 6 deles i 3 deler. Modulbygg.
Nybygg av boligområde i Malvik
Kjedet eneboliger og rekkehus.
Ny vei mellom Sveberg-Brattalies
Hører samman med Brattalies-Hommelvik. Total kostnad er 70 mill. kr.
Nybygg av boligområde i Malvik
Kjedet eneboliger, rekkehus og eneboliger.
Etablering av digitale trygghetsalarmer på omsorgsboliger mm i Malvik
Kommunene Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal har opsjon. Totalkostnad. ca. 50 mill.kr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: