Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Malvik

Nybygg av eneboliger i Malvik
21 byggeklare eneboligtomter.
Nybygg av kloakkrenseanlegg ved Nygården i Hommelvik
Kran- Industrikran Norge AS Pumpestasjon (APS) – Xylem
Ny vei mellom Sveberg-Brattalies
Hører samman med Brattalies-Hommelvik. Total kostnad er 70 mill. kr.
Asfaltarbeider Region midt 2018-3, Trøndelag
Omfatter 12 000 tonn asfalt og 30 000 m2 fresing og utføres i kommunene Malvik og Stjørdal.
Nybygg av terasserte boliger i Malvik
Tomten kan bebygges med 2 terasserte bygg, 8 boenheter.
Nybygg av boligområde i Malvik
4 stk kjedet eneboliger.
Nybygg av tomannsboliger i Malvik
2 stk tomannsbolig-tomter.
Etablering av trykkøkningsstasjon for Sveberg Handels- og Næringspark i Malvik
VA-ledninger til og fra trykkøkningsstasjon på separat prosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: