Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Malvik

Nybygg av leiligheter i Hommelvik, trinn 6:1
Hommelvik Sjøside trinn 6 deles i 3 deler. Modulbygg.
Asfaltarbeider Region midt 2018-3, Trøndelag
Omfatter 12 000 tonn asfalt og 30 000 m2 fresing og utføres i kommunene Malvik og Stjørdal.
Opparbeidelse av infrastruktur for boliger/næring i Malvik
Infrastruktur for ca. 300 enheter. 40 mål.
Etablering av digitale trygghetsalarmer på omsorgsboliger mm i Malvik
Kommunene Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal har opsjon. Totalkostnad. ca. 50 mill.kr.
Etablering av trykkøkningsstasjon for handels- og næringspark i Malvik
VA-ledninger til og fra trykkøkningsstasjon på separat prosjekt.
Etablering av VA-ledninger til trykkøkningsstasjon i Malvik
Ledninger fra bestående ledninger ved Malvikvegen ved Midtsanden og opp til trykkøkningsstasjonen og videre derfra opp til ledningene som er lagt i området. Grøfter i løsmasser ca. 1780m Vannkummer 1 stk Spill/Overvannskummer 36 stk Spillvannsledninger 200 – 160 mm 1590m Overvannsledninger 400 – 200 mm 1023m Vannledning 315 mm 1370 lm Vannledninger 160 – 225 mm 300m

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: