Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Malvik

Nybygg av kombinert leilighets- og næringsbygg i Hommelvik
Nytt signalbygg. Første etasje er avsatt til forretningsvirksomhet, mens de tre øvrige etasjene vil inneholde kontorer og leiligheter. Riving av to isolerte lagerhaller og et kontorbygg med samlet areal på 1800 m2.
Nybygg av boligområde i Malvik
Kjedet eneboliger, rekkehus og eneboliger.
Opparbeidelse av infrastruktur for boliger/næring i Malvik
Infrastruktur for ca. 300 enheter. 40 mål.
Asfaltarbeider Region midt 2018-3, Trøndelag
Omfatter 12 000 tonn asfalt og 30 000 m2 fresing og utføres i kommunene Malvik og Stjørdal.
Etablering av VA-ledninger til trykkøkningsstasjon i Malvik
Ledninger fra bestående ledninger ved Malvikvegen ved Midtsanden og opp til trykkøkningsstasjonen og videre derfra opp til ledningene som er lagt i området. Grøfter i løsmasser ca. 1780m Vannkummer 1 stk Spill/Overvannskummer 36 stk Spillvannsledninger 200 – 160 mm 1590m Overvannsledninger 400 – 200 mm 1023m Vannledning 315 mm 1370 lm Vannledninger 160 – 225 mm 300m
Etablering av trykkøkningsstasjon for Sveberg Handels- og Næringspark i Malvik
VA-ledninger til og fra trykkøkningsstasjon på separat prosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: