Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Malvik

Riving og nybygg av ungdomsskole i Malvik
Plass for 400 elever. Bygges som passivhus. Tekniske rom på loftet. Detaljregulering er vedtatt. Eksisterende skole rives etter att ny skole er ferdigstilt og tatt i bruk.
Etablering av digitale trygghetsalarmer på omsorgsboliger mm i Malvik
Kommunene Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal har opsjon. Totalkostnad. ca. 50 mill.kr.
Nybygg av gang- og sykkelvei, Grønberg
Gang- og sykkelveg i Dalabakkan; fra Malvikvegen til Snurruvegen. I tillegg omfatter arbeidet utskifting av vannledninger og separering av avløpsledninger i området Dalabakkan, Harrangflata/Brannan, Steinbruddvegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: