Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Klæbu

Nybygg av servicesenter i Klæbu kommune
Planlagt byggstart i 2018-2019
Nybygg av VA-ledninger mellom Tiller-Bratsberg-Klæbu
VA-ledningsgrøfter: ca. 1800 meter. Avløpskummer: 8 stk. Sandfang: 2 stk. Avløpsledninger DN 200 mm PVC: ca. 500 meter. Avløpspumpeledning DN315 mm PE: ca. 1780 meter. Overvannsledning DN 600 mm BET: ca. 270 meter. Drensledning DN160 mm: ca. 260 meter. Oppfylling over ledningstrase: ca. 410 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: