Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Klæbu

Nybygg av boliger i Klæbu
Prosjektet blir bygd ut i flere trinn, over en 10 års periode. Totalt ca. 450 daa.
Nybygg av servicesenter i Klæbu kommune
Planlagt byggstart i 2018-2019
Nybygg av boliger i Klæbu
10,8 daa, kan bebygges med fra 3-5 boenheter pr. daa.
Nybygg av boliger i Klæbu
11,2 daa, kan bebygges med fra 3-5 boenheter pr. daa.
Nybygg av boliger i Klæbu
9,5 daa, bebygges med fra 3-5 boenheter pr. daa.
Nybygg av boliger i Klæbu
6,3 daa, kan bebygges med fra 3-5 boenheter pr. daa.
Etablering av digitale trygghetsalarmer på omsorgsboliger mm i Klæbu
Kommunene Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal har opsjon. Totalkostnad. ca. 50 mill.kr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: