Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Holtålen

Ny tunnel og fanggjerder på Fv 30 Eggafossen i Holtålen
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 2,5 (middels).
Ombygging av musikkverksted i Ålen
Byggetips. Fra forslag til økonomiplan 2015-2018, avventer beslutning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: