Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hitra

Nybygg av industriområde på Hitra
30-40 dekar er ferdig for bygging. Totalt kan det bygges på 250 dekar.
Utvidelse av vindpark på Hitra
15-25 stk. 75 MW. 26 turbinfundamenter. 12 km nye internveier.
Nytt boligfelt i Hitra
60-80 eneboliger. 150 dekar.
Nybygg av lavblokker i Fillan
Tomten mellom Mediehuset og Storhaugen i Fillan sentrum. Blokk 1: 15 lgh. Blokk 2: 19 lgh. Blokk 3: 16 lgh.
Nytt hyttefelt i Hitra
14 hytter. 40 dekar. Regulering er ferdigstilt.
Nybygg av va-ledninger på Hitra
Denne entreprisen omfatter: Grøftearbeider for ny vannledning i en traselengde, land på ca. 5060 m. Sjøledningsarbeider for delt på flere delstrekk for ny vannledning i en traselengde på ca. 400 m. Ledningsarbeider med levering og legging av Ca 6460 meter DN160 mm PE100 vannledning. Levering og legging av 4850 m kabeltrekkerør i dim opp til DN110 mm med 15 stk. trekkekummer. Levering og montering av 20 stk. vannkummer. Det er ikke utført grunnundersøkelser på noen av traseene.
Nybygg av infrastruktur, gang og sykkelvei i Hitra
I feltet i sin helhet inngår totalt ca. 1300 lengdemeter vei, vann og avløp.
Etablering av varmepumpe i videregående skole på Hitra
Varmepumpe 75 kW varmeeffekt. Brønner 12x250 meter.
Utvidelse av boligfelt i Hitra
10 eneboliger. 34 dekar.
Asfaltering av adkomstvei ved Hitra Industripark, Jøsnøy
Hitra kommune ønsker tilbud på avretting og asfaltering av adkomstveg til Hitra industripark på Jøsnøya. Omfatter: Avretting og asfaltering av ca 1600m, areal ca 10.000m2 Levering og montering av 1030m trafikkrekkverk Opsjon: Asfaltering ca 850m, areal ca 5100m2 Bærelag 600m3, forsterkning/ høgdejusteringslag ca 800m3
Nybygg av va-ledning ved Hitra
Byggetips. Fra Hovedplan for vannforsyning perioden 2014-2019.
Nybygg av va-ledning ved Hitra
Byggetips. Fra Hovedplan for vannforsyning perioden 2014-2019. Opp dimensjonering og omlegging av eksisterende vannledning til Hestvika i sjø/fjære. Gammel ledning har hatt flere brudd grunnet dårlig forlenging. Forutsetter ny gangvei.
Nybygg av parkeringsplass ved gravplass på Hitra
Byggetips. Fra forslag til økonomiplan 2015-2018.
Nye varmeovner i kirke på Hitra
Byggetips. Fra forslag til økonomiplan 2015-2018. Total investering for Dolm kirke, Fillan kirke, Sandstad kirke, Nordbotn kirke, Kvenvær kirke, Hitra kirke og Forsnes kapell, ca. 2,8 mill. kr.
Nye varmeovner i kapell på Hitra
Byggetips. Fra forslag til økonomiplan 2015-2018. Total investering for Dolm kirke, Fillan kirke, Sandstad kirke, Nordbotn kirke, Kvenvær kirke, Hitra kirke og Forsnes kapell, ca. 2,8 mill. kr.
Nye varmeovner i kirke på Hitra
Byggetips. Fra forslag til økonomiplan 2015-2018. Total investering for Dolm kirke, Fillan kirke, Sandstad kirke, Nordbotn kirke, Kvenvær kirke, Hitra kirke og Forsnes kapell, ca. 2,8 mill. kr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: