Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hitra

Nybygg av slakteri og fiskeforedlingsanlegg, Hitra
Portleveranse: Hørmann Norge AS Stranda Prolog AS: Leveranse av kjølepakker Johnson Controls: Leveranse og installasjon av kjøle- og fryssystemer.
Utvidelse av vindpark på Hitra
15-25 stk. 75 MW. 26 turbinfundamenter. 12 km nye internveier.
Nybygg av lavblokker i Fillan
Tomten mellom Mediehuset og Storhaugen i Fillan sentrum. Blokk 1: 15 lgh. Blokk 2: 19 lgh. Blokk 3: 16 lgh.
Nybygg av va-ledninger på Hitra
Denne entreprisen omfatter: Grøftearbeider for ny vannledning i en traselengde, land på ca. 5060 m. Sjøledningsarbeider for delt på flere delstrekk for ny vannledning i en traselengde på ca. 400 m. Ledningsarbeider med levering og legging av Ca 6460 meter DN160 mm PE100 vannledning. Levering og legging av 4850 m kabeltrekkerør i dim opp til DN110 mm med 15 stk. trekkekummer. Levering og montering av 20 stk. vannkummer. Det er ikke utført grunnundersøkelser på noen av traseene.
Etablering av infrastruktur for næringsområde på Dolmøya, Hitra
Bilveg med tilhørende gang- og sykkelveg gjennom feltet 400 m. Gang- og sykkelveg langs gamle fv. 714, uten overbynging 440 m. Fjellsprengning i forbindelse med vegbyggingene (inngår i postene ovenfor) 25.000 m3. Grøfter med vann- og avløpsledninger på land (stor andel fjellgrøfter) 940 m Utslippsledning avløp i sjø 80 m. Vannledning Ø180 i sjø 1.260 m. Vannkummer med armatur 9 stk. Gatelysanlegg, lyspunkt 10 m. Omlegging av høgspentkabel 180 m. Flytting av eksisterende nettstasjon (trafo) 1 stk. Legging av trekkerør for kabler, grøftelengde 840 m.
Nybygg av infrastruktur, gang og sykkelvei i Hitra
I feltet i sin helhet inngår totalt ca. 1300 lengdemeter vei, vann og avløp.
Asfaltering av adkomstvei ved Hitra Industripark, Jøsnøy
Hitra kommune ønsker tilbud på avretting og asfaltering av adkomstveg til Hitra industripark på Jøsnøya. Omfatter: Avretting og asfaltering av ca 1600m, areal ca 10.000m2 Levering og montering av 1030m trafikkrekkverk Opsjon: Asfaltering ca 850m, areal ca 5100m2 Bærelag 600m3, forsterkning/ høgdejusteringslag ca 800m3
Nybygg av va-ledning ved Hitra
Byggetips. Fra Hovedplan for vannforsyning perioden 2014-2019.
Nybygg av va-ledning ved Hitra
Byggetips. Fra Hovedplan for vannforsyning perioden 2014-2019. Opp dimensjonering og omlegging av eksisterende vannledning til Hestvika i sjø/fjære. Gammel ledning har hatt flere brudd grunnet dårlig forlenging. Forutsetter ny gangvei.
Nybygg av parkeringsplass ved gravplass på Hitra
Byggetips. Fra forslag til økonomiplan 2015-2018.
Nye varmeovner i kirke på Hitra
Byggetips. Fra forslag til økonomiplan 2015-2018. Total investering for Dolm kirke, Fillan kirke, Sandstad kirke, Nordbotn kirke, Kvenvær kirke, Hitra kirke og Forsnes kapell, ca. 2,8 mill. kr.
Nye varmeovner i kapell på Hitra
Byggetips. Fra forslag til økonomiplan 2015-2018. Total investering for Dolm kirke, Fillan kirke, Sandstad kirke, Nordbotn kirke, Kvenvær kirke, Hitra kirke og Forsnes kapell, ca. 2,8 mill. kr.
Nye varmeovner i kirke på Hitra
Byggetips. Fra forslag til økonomiplan 2015-2018. Total investering for Dolm kirke, Fillan kirke, Sandstad kirke, Nordbotn kirke, Kvenvær kirke, Hitra kirke og Forsnes kapell, ca. 2,8 mill. kr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: