Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hemne

Utvidelse av stamfiskanlegg på Kyrksæterøra
Behov av 2-3 stålhaller. Arealbehovet er vurdert til ca 20.000m2 fordelt på på stamfiskhall, resirkulasjon/energianlegg, sjøvannspumper og renseanlegg. Utfylling i sjø utføres i eget prosjekt.
Konsulentoppdrag; Områdeplan for Kyrkesæterøra, Hemne kommune
Kommunene Hemne, Halsa og del av Snillfjord står overfor en sammenslåing og Kyrksæterøra blir det nye kommunesentret. I den forbindelse utlyses et parallelloppdrag for å få innspill til alternative utviklingsgrep og en helhetlig vurdering av Kyrksæterøras utviklingspotensial som skal danne grunnlag for utarbeidelse av en områdeplan. I tillegg skal det lages en trinnvis strategi for gjennomføring av planen som drøfter kommunens rolle spesielt. Områdeplanen skal både fastsette den overordnede sentrumsstrukturen, stake ut kursen for helsefremmende og bærekraftige løsninger og legge til rette for et attraktivt og levende sentrum. Prosessen skal bidra til å styrke felles identitet til Kyrksæterøra som kommunesenter for innbyggere i hele den nye kommunen, og løfte frem muligheter for et godt samspill mellom tettstedene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: