Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Frøya

Nybygg av næring/industri på Frøya
130 daa. Hører sammen med prosjekt Skarpneset VVA.
Nybygg av vindmøllepark på Frøya
Ca. 60 møller, 200MW.
Utvidelse av flyfelt ved Frøya flyplass
Utvidelse fra 800 til 1200 meter.
Ny liggekai på Sistranda
Bygging av kaipir i plasstøpt betong på stålrørspeler. Ca 120 meter betongkai. Ca 14000 m3 mudring. Ca 1000 m3 fylling/plastring.
Nybygg av boliger i Frøya
10-15 boligtomter.
Oppgradering av vannledningsanlegg fra Kjerkdalsvatnet til Bremnestuva høydebasseng i Frøya
Kontraktarbeidets omfang rørlegging/kummer:  Ca. 340 m VL 225mm PE100, SDR11 (ca. 185m i vann/fjære)  Ca. 940 m VL 225mm PVC, SDR21  Ca. 545 m OV 200mm PVC, USN8  Ca. 545 m VL 315mm PVC, U SDR21  Ca. 545 m Trekkerør DL 2*40mm  3 stk. vannkummer  1 stk. trekkekum.
Ny varmesentral ved skole på Frøya
Det skal rives 2 oljekjeler inkl piper og nedgravd tank, installeres ny elektrokjel, skiftes hovedtavle for el og gjøres tiltak med SD-anlegg.
Utvidelse av gravplass ved Fv714, mellom Hamarvik og Sistranda på Frøya
Det skal etableres ny parkeringsplass, nye gravplasser samt et HWC. Hele området skal belyses. Det skal etableres god drenering av området og bortleding av vannet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: