Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Frøya

Nybygg av vindmøllepark på Frøya
Ca. 60 møller, 200MW.
Nybygg av boliger i Frøya
10-15 boligtomter.
Oppgradering av vannledningsanlegg fra Kjerkdalsvatnet til Bremnestuva høydebasseng i Frøya
Kontraktarbeidets omfang rørlegging/kummer:  Ca. 340 m VL 225mm PE100, SDR11 (ca. 185m i vann/fjære)  Ca. 940 m VL 225mm PVC, SDR21  Ca. 545 m OV 200mm PVC, USN8  Ca. 545 m VL 315mm PVC, U SDR21  Ca. 545 m Trekkerør DL 2*40mm  3 stk. vannkummer  1 stk. trekkekum.
Ny varmesentral ved skole på Frøya
Det skal rives 2 oljekjeler inkl piper og nedgravd tank, installeres ny elektrokjel, skiftes hovedtavle for el og gjøres tiltak med SD-anlegg.
Utvidelse av gravplass ved Fv714, mellom Hamarvik og Sistranda på Frøya
Det skal etableres ny parkeringsplass, nye gravplasser samt et HWC. Hele området skal belyses. Det skal etableres god drenering av området og bortleding av vannet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: