Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Frøya

Nytt helsehus i Frøya
28 plasser og 48 omsorgsboliger.
Utvidelse av flyfelt ved Frøya flyplass
Utvidelse fra 800 til 1200 meter.
Ny liggekai på Sistranda
Bygging av kaipir i plasstøpt betong på stålrørspeler. Ca 120 meter betongkai. Ca 14000 m3 mudring. Ca 1000 m3 fylling/plastring.
Ny fv. 716 mellom Frøya flyplass og Nabeita ved Flatval i Frøya kommune
Ca. 1 050 meter ny fv. 716 og ca. 550 meter ny gang- og sykkelveg. I tillegg er det to kryss med tilhørende ca. 400 meter sideveg. Arbeidene omfatter også VA, elektro og annet som inngår i byggingen

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: