Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Åfjord

Nybygg av vindkraftverk, Åfjord
Ca. 35 møller, 100 MW.
Nybygg av vindkraftverk i Åfjord
90,75 MW. 33 turbiner.
Nybygg av idrettshall i Årnes
Hallen skal inneholde treningsflate for fotball, buldreanlegg, squashbane, garderober og lagerfasiliteter.
Nybygg av hytter
10 nye boligtomter og 10 nye fritidstomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: