Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Åfjord

Rassikringstiltak/ny veg på Fv 723 Herfjord-Ryssdalen i Åfjord
4,65 km lang veg, 145 m lang stålbjelkebru + to tunneler på 760 m og 560 m.
Nybygg av vindkraftverk, Åfjord
Ca. 35 møller, 100 MW.
Nybygg av vindkraftverk i Åfjord
90,75 MW. 33 turbiner.
Nybygg av idrettshall i Årnes
Åfjord kommune innbyr til anbudskonkurranse om prosjektering og bygging av ny idrettshall. Hallen skal inneholde treningsflate for fotball 40x64m, buldreanlegg 50/120 kvm, squashbane, garderober og lagerfasiliteter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: