Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ørland

Ny kampflybase på Ørlandet, hangarer med tilhørende infrastruktur, entreprise 93
12 hangarer, hver med plass til to fly og med bruttoareal på ca 12 000 m2.
Nybygg av boliger for utleie i Ørland
Oppdragsgivere ønsker å komme i kontakt med aktører som har prosjekter under etablering, har igangsatt boligprosjekter eller aktører som har "bolig og tomteprosjekter i skuffen" i Ørland kommune og omegn. Inntil 200 boenheter for ca. 20 års varighet.
Utbedring av ferjekai ved Fv 710 Brekstad-Valset
Nybygg av Brekstad fergekai med oppbygging av nytt landareal (fylling i sjø). Også ombygging av Valset fergekai.
Nybygg av idrettshall på Brekstad
Idrottsall med 3 handballflater, klatretårn, 2 squashhaller m.m.
Nybygg av lager ved Ørland flystasjon
Terreng, betongarbeider for 6 stk lager ( ca 1135 m2 totalt), veier og plasser, voller, gjerder og porter , infrastruktur, montering av porter og VA-arbeider
Etablering av infrastruktur for industripark på Ørland
100 daa. Opparbeidelse av ca 500 m veganlegg Graving og legging av ca 900 m vann og avløpsledninger

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: