Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ørland

Nybygg av boliger for utleie i Ørland, trinn 2
Oppdragsgivere ønsker å komme i kontakt med aktører som har prosjekter under etablering, har igangsatt boligprosjekter eller aktører som har "bolig og tomteprosjekter i skuffen" i Ørland kommune og omegn. Inntil 200 boenheter for ca. 20 års varighet.
Utbedring av ferjekai ved Brekstadfjæra Fv 710 Brekstad-Valset
Nybygg av Brekstad fergekai med oppbygging av nytt landareal (fylling i sjø). Også ombygging av Valset fergekai.
Nybygg av boliger for utleie i Ørland, trinn 1
Oppdragsgivere ønsker å komme i kontakt med aktører som har prosjekter under etablering, har igangsatt boligprosjekter eller aktører som har "bolig og tomteprosjekter i skuffen" i Ørland kommune og omegn. Inntil 200 boenheter for ca. 20 års varighet.
Ørland hovedflystasjon, prosjekt 150023, nytt prosess- og tankanlegg for fuel på Ørland
Etablering av nedgravde fuelledninger og delvis nedgravde betongkonstruksjoner inneholdende syrefaste tanker for fuel.
Asfaltarbeider Region midt 2018-2 i Sør-Trøndelag
Kontrakt Fosen omfatter 20 000 tonn asfalt og 6450 m2 fresing og utføres i kommunene Åfjord, Indre Fosen og Ørland.
Nybygg av høydebasseng på Lerbern i Ørland
Høydebasseng for vann 3000 m3.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: