Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ørland

Ny kampflybase på Ørlandet, hangarer med tilhørende infrastruktur, entreprise 93
12 hangarer, hver med plass til to fly og med bruttoareal på ca 12 000 m2.
Nybygg av boliger for utleie i Ørland
Oppdragsgivere ønsker å komme i kontakt med aktører som har prosjekter under etablering, har igangsatt boligprosjekter eller aktører som har "bolig og tomteprosjekter i skuffen" i Ørland kommune og omegn. Inntil 200 boenheter for ca. 20 års varighet.
Utbedring av ferjekai ved Brekstadfjæra Fv 710 Brekstad-Valset
Nybygg av Brekstad fergekai med oppbygging av nytt landareal (fylling i sjø). Også ombygging av Valset fergekai.
Nybygg av idrettshall på Brekstad
Idrottsall med 3 handballflater, klatretårn, 2 squashhaller m.m.
Ørland hovedflystasjon, prosjekt 150023, nytt prosess- og tankanlegg for fuel på Ørland
Etablering av nedgravde fuelledninger og delvis nedgravde betongkonstruksjoner inneholdende syrefaste tanker for fuel.
Asfaltarbeider Region midt 2018-2 i Sør-Trøndelag
Kontrakt Fosen omfatter 20 000 tonn asfalt og 6450 m2 fresing og utføres i kommunene Åfjord, Indre Fosen og Ørland.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: