Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ørland

Ny kampflybase Ørlandet, idrettsbygg
Idrett, undervisning, lager, støyisolering, riving mm. Gjennomgående entrepriser og leveranser. Adgangskontroll mm, alarm, sikring. Spesielle dører, porter.
Nybygg av boliger for utleie i Ørland, trinn 1
Oppdragsgivere ønsker å komme i kontakt med aktører som har prosjekter under etablering, har igangsatt boligprosjekter eller aktører som har "bolig og tomteprosjekter i skuffen" i Ørland kommune og omegn. Inntil 200 boenheter for ca. 20 års varighet.
Nybygg av eneboliger på Ørland
Ca. 37 eneboliger selges til private.
Nybygg av høydebasseng på Lerbern i Ørland
Høydebasseng for vann 3000 m3.
Nybygg av ventilkammer ved høydebasseng på Lerbern i Ørland
Nedre ventilkammer utføres med plass-støpt underetasje og 1. etasje i prefabrikkerte betongelementer. Bebygd areal 115 m2. Øvre ventilkammer utføres tilsvarende. Bebygd areal 45 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: