Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sør-Trøndelag fylke

Agdenes (3)
Bjugn (21)
Frøya (17)
Hemne (7)
Hitra (4)
Holtålen (5)
Klæbu (13)
Malvik (33)
Meldal (6)
Melhus (33)
Oppdal (28)
Orkdal (26)
Osen (4)
Rennebu (6)
Rissa (6)
Roan (2)
Røros (25)
Selbu (19)
Skaun (13)
Trondheim (288)
Tydal (4)
Åfjord (8)
Ørland (14)
Nybygg av boliger i Lilleby (ny bydel), trinn 7-20
Lilleby Felt B4 600-700 leiligheter. Totalt for alle trinn er 1100 boenheter fordelt på ca 15 år.
Nybygg av flerbolighus i Ranheim, trinn 2 m.fl
Planlegging for cirka 500-600 boliger.
Ny- til og ombygg av helse- og velferdssenter i Trondheim
72 sykehjemsplasser og 50 omsorgsboliger.
Utvidelse av stamfiskanlegg på Kyrksæterøra
Behov av 2-3 stålhaller. Arealbehovet er vurdert til ca 20.000m2 fordelt på på stamfiskhall, resirkulasjon/energianlegg, sjøvannspumper og renseanlegg. Utfylling i sjø utføres i eget prosjekt.
Nybygg av leiligheter og fellesfunksjoner i Trondheim
Fellesfunksjoner i 1 etasje evt. 2 etasje.
Nybygg av konferansehotell på Nyhavna i Trondheim
425 nye rom og konferansefasiliteter på 3500 til 4000 kvadratmeter.
Nybygg av vindkraftverk, på Fosen
Endelig konsesjon fra OED er gitt. Effekt; 150 MW. Produksjon; 420 GWh. Totalkostnad ca 1,3 miljarder kr. Byggekostnad er antatt av sagesman.
Nybygg av fabrikk i Orkdal i Trondheim
Særlig satses det på moderne energiløsninger som skal redusere utslipp.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Overvik, del 1 og 2
To til tre etasjes rekkehus og leilighetsbygg på fire etasjer. Totalt 360 daa og ca. 2500 enheter på området.40 000 m2.
Nybygg av kontorbygg i Trondheim, trinn 1
Trinnvis utbygging. Totalt tre sammenhengende nybygg på henholdsvis fem, syv og ni etasjer. Breeam- NOR Excellent.
Nybygg av folkehelsesenter og folkebad i Orkanger
To svømmebasseng, hver på 25 meter, og et mindre med den halve lengden, vannsklie, bølgemaskin, vannkanoner etc.
Nybygg av boligområde i Overvik, del 3 m.f
Totalt 360 daa. ca. 2500 enheter på området.
Nybygg av kontor på Sluppen i Trondheim
BREEAM-NOR Excellent. Planlagt ferdigstilt juni 2019.
Nybygg av servicesenter i Klæbu kommune
Planlagt byggstart i 2018-2019
Nybygg av leilighetsbygg i Trondheim
108 leiligheter, 5-7 etasjer.
Ny kampflybase Ørlandet, idrettsbygg
Idrett, undervisning, lager, støyisolering, riving mm. Gjennomgående entrepriser og leveranser. Adgangskontroll mm, alarm, sikring. Spesielle dører, porter.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Trondheim, trinn 2 mfl.
Total utbygging 54 rekkehus og 30-40 leiligheter på området. 4-5 byggetrinn.
Nybygg av næring i Hofstad Næringspark i Melhus
Totalt 40 000 m2 tomt, bygges ca 15000 m2, bygges i tre trinn
Nybygg av bo-, helse- og velferdssenter på Øverhagaen i Røros, trinn 1
Totalt ca. 9600 m2 med 22 sykehjemsplasser og 55 omsorgsboliger med heldøgnspleie.
Nybygg av bo-, helse- og velferdssenter på Øverhagaen i Røros, trinn 2
Totalt ca. 9600 m2 med 22 sykehjemsplasser og 55 omsorgsboliger med heldøgnspleie.
Nybygg av flerbolighus i Trondheim
Lavprisboliger for unge.
Nybygg av boliger i Hemne
40-50 stk leiligheter. To-, tre-og firemannsboliger. Lavblokk mm.
Nybygg av flerbolighus og næring ved Leangen stasjon, trinn 3
Den totale utbyggingen består av ca. 300 leiligheter og ca. 8000 m2 forretningslokaler fordelt på 6 bygg.
Nybygg av flerbolighus og næring ved Leangen stasjon, trinn 4
Den totale utbyggingen består av ca. 300 leiligheter og ca. 8000 m2 forretningslokaler fordelt på 6 bygg.
Til- og ombygg av skole i Røros
Totalentreprisekostnad ca. 95 mill.kr. Byggeprosjektet omhandler rivning og ombygging av eksisterende bygningsarealer, samt reising av et nybygg sammenbygd med eksisterende bygg. I tillegg skal utomhusanlegget opprustes med inngangssoner og ny varelevering/verkstedplass i sør. Samlet bygningsmasse er totalt på ca. 5.800 m2.
Nybygg av vindmøllepark på Frøya
Ca. 60 møller, 200MW.
Nybygg av boliger i Lilleby (ny bydel)
Lilleby Felt B4 600-700 leiligheter. Totalt for alle trinn er 1100 boenheter fordelt på ca 15 år.
Nybygg av boliger i Lilleby (ny bydel)
Totalt på Lilleby Felt B4 ca. 600-700 leiligheter. Totalt for alle trinn er 1100 boenheter fordelt på ca 15 år.
Nybygg av lager i Hofstad Næringspark i Melhus
Totalt 40 000 m2 tomt, bygges ca 15000 m2, bygges i tre trinn
Nybygg av leilighetsbygg i Trondheim
52-56 leiligheter, 8-9 etasjer.
Nybygg av rekkehus i Trondheim, trinn 4
Totalt ca. 250 boliger på området. 30-60 boliger/trinn.
Ny idrettshall ved Oppdal videregående skole
Totalentreprisekontrakt ca. 55 millioner kroner.
Nybygg av boliger på Viggja i Skaun
Mellom 100-160 m2. Første salgs start planlegis i 2014. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Utvidelse og oppgradering av barneskole i Trondheim
1-7 skole. Utvidelse av Okstad skole som i dag er en 1.- 4.trinn skole. Ny skole skal romme 280 elever fra 1.-7.trinn. I tillegg vil planen ta høyde for endrede parkeringsforhold og ny adkomst.
Påbygg-og rehabilitering av leiligheter i Trondheim
I tillegg for påbygg skal det fasaderehabilitering og nye heis-/trappehus. Eksisterende blokker er på 3 etg og det er planlagt at det skal bygges en ny etg oppe på disse dvs at de totalt blir 4 etg.
Nybygg av leiligheter i Trondheim
Oppstart grunnarbeider uke 8, 2018.
Nybygg av boliger for utleie i Ørland, trinn 1
Oppdragsgivere ønsker å komme i kontakt med aktører som har prosjekter under etablering, har igangsatt boligprosjekter eller aktører som har "bolig og tomteprosjekter i skuffen" i Ørland kommune og omegn. Inntil 200 boenheter for ca. 20 års varighet.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Trondheim
Detaljregulering er vedtatt. Total utbygging er 103 enheter, 7642 BRA. 32 rekkehus. 71 leiligheter i 3 etasjer fordelt på 4 bygg.
Nybygg av leiligheter på Rømme, trinn 1
23 leiligheter og 230 kvm næringsareal. Totalt 150 leiligheter og ca. 750 kvm næring. Parkeringskjeller under leilighetene.
Nybygg av rekkehus på Solberg i Trondheim, trinn 1
25 stk rekkehusleiligheter fordelt på 3 bygg. 3 blokker med leiligheter.
Nybygg av boligområde i Melhus kommune
Regulert for 20 eneboliger og 18 boliger i rekke.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: