Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sør-Trøndelag fylke

Agdenes (4)
Bjugn (20)
Frøya (29)
Hemne (4)
Hitra (10)
Holtålen (8)
Klæbu (17)
Malvik (23)
Meldal (10)
Melhus (38)
Oppdal (24)
Orkdal (35)
Osen (4)
Rennebu (9)
Rissa (13)
Roan (4)
Røros (20)
Selbu (21)
Skaun (13)
Trondheim (322)
Tydal (7)
Åfjord (11)
Ørland (19)
Utbedring av E6 Ranheim-Åsen, ny 4-felts veg med doble tunnelløp, Trondheim
Tilbudskonkurranse basert på BVP-metoden (Best Value Proccurement). Totalentreprise med samhandling i prosjektutviklingsfasen. Planlagt oppstart 1. halvår 2019. 22 900 m. Være-, Stavsjø- og Helltunnelen.
Nybygg av boliger i Trondheim, trinn 1 mfl.
Totalt 950 boenheter fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av boliger i Lilleby (ny bydel), trinn 7-20
Lilleby Felt B4 600-700 leiligheter. Totalt for alle trinn er 1100 boenheter fordelt på ca 15 år.
Nybygg av tunnel Sluppen-Stavne på Byåsen, Trondheim
Byåstunnelen skal munne ut ved den nye brua ved Sluppen. 2km. Miljøpakke Trondheim.
Nybygg av flerbolighus i Ranheim, trinn 2 m.fl
Planlegging for cirka 500-600 boliger.
Nybygg av vindkraftpark i Snillfjord kommune
Totalkostnad 3,3 Mrd nok. 55 vindturbiner. 150 MW.
Nybygg av leiligheter på Lade i Trondheim
15 mål. 220-280 boliger.
Ny Fv 704 mellom Sandmoen-Tulluan
9 km. Prioritert prosjekt i fylkets planprogram for 2014-2019.
Ny- til og ombygg av helse- og velferdssenter i Trondheim
72 sykehjemsplasser og 50 omsorgsboliger.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 1.328 meter sykkelvei / 1.430 meter fortau / 230 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 2.343 meter sykkelvei med fortau / 483 meter sykkelgate. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 2.860 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Nybygg av vindkraftpark ved Snillfjord
43 vindturbiner med en forventet produksjon på ca 470 GWh. 22 kV-jordkabel.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
4,718 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 3.890/4.718 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Nytt signalsystem på meråkerbanen, Trondheim-storlien
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nytt signalsystem på nordlandsbanen, Trondheim-Bodø
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nytt signalsystem på stavnebanen, Marienborg-Leangen
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nytt signalsystem på Trondheim-størenbanen
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Overvik, del 1 og 2
To til tre etasjes rekkehus og leilighetsbygg på fire etasjer. Totalt 360 daa og ca. 2500 enheter på området.40 000 m2.
Nybygg av energinøytralt signal/kontorbygg i Trondheim
Plusshus. Ett av Nord-Europas største solcelleanlegg.
Nybygg av boliger i Trondheim, trinn 1
100-150 boliger i trinn 1. Totalt 950 boenheter fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av kontorbygg i Trondheim, trinn 1
Trinnvis utbygging. Totalt tre sammenhengende nybygg på henholdsvis fem, syv og ni etasjer. Breeam- NOR Excellent.
Tilbygg av idrettsanlegg på Nidarø i Trondheim
En eldre del av idrettsanlegget skal rives og tilbygget skal kunne ta imot 8000 tilskuere. Riving og levering av tribuneanlegg ligger på separate prosjekt.
Nybygg av folkehelsesenter og folkebad i Orkanger
To svømmebasseng, hver på 25 meter, og et mindre med den halve lengden, vannsklie, bølgemaskin, vannkanoner etc.
Nybygg av vindkraftverk, Åfjord
Ca. 35 møller, 100 MW.
Tyholt tunnel og stamrute øst
Miljøpakken Trondheim
Nybygg av vindkraftverk i Åfjord
90,75 MW. 33 turbiner.
Nybygg av kombinert leilighets- og næringsbygg i Hommelvik
Nytt signalbygg. Første etasje er avsatt til forretningsvirksomhet, mens de tre øvrige etasjene vil inneholde kontorer og leiligheter. Riving av to isolerte lagerhaller og et kontorbygg med samlet areal på 1800 m2.
Nybygg av servicesenter i Klæbu kommune
Planlagt byggstart i 2018-2019
Utvidelse av vindpark på Hitra
15-25 stk. 75 MW. 26 turbinfundamenter. 12 km nye internveier.
Ny tunnel på Fv 6312 Berfjorden i Roan
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,5 (middels). Skredtype stein.
Ny kampflybase Ørlandet, idrettsbygg
Idrett, undervisning, lager, støyisolering, riving mm. Gjennomgående entrepriser og leveranser. Adgangskontroll mm, alarm, sikring. Spesielle dører, porter.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Trondheim, trinn 2 mfl.
Total utbygging 54 rekkehus og 30-40 leiligheter på området. 4-5 byggetrinn.
Nybygg av næring i Hofstad Næringspark i Melhus
Totalt 40 000 m2 tomt, bygges ca 15000 m2, bygges i tre trinn
Nybygg av flerbolighus i Trondheim
Lavprisboliger for unge.
Nybygg av næring/industri på Frøya
130 daa. Hører sammen med prosjekt Skarpneset VVA.
Nybygg av vindmøllepark på Frøya
Ca. 60 møller, 200MW.
Rehabilitering av Torvet torg i Trondheim
Prosjekt Torvet i Trondheim omfatter fornyelse av hele den åpne plassen med Trygvassonstatuen i midten, inkludert Kongensgate fra Prinsenkrysset til Nordre gate. Legging av naturstein utgjør over 10.000 m2 med ulike steinvarianter.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Bjugn sentrum
45 leiligheter og 18 rekkehus.
Nybygg av vindpark i Snillfjord
28-52 møller, 130 MW. Konsesjon er gitt.
Nybygg av boliger i Lilleby (ny bydel)
Totalt på Lilleby Felt B4 ca. 600-700 leiligheter. Totalt for alle trinn er 1100 boenheter fordelt på ca 15 år.
Nybygg av flerbolighus i Trondheim
Ca. 60 nye boliger, 3-4 punkthus fra 3-5 etasjehøyder. Parkeringskjeller.
Nybygg av boliger og næring i Støren
Byggeklare tomter. Området skal utvikles med boliger, næring og lokaler for helserelatert virksomhet. Parkeringskjeller.
Nybygg av lager i Hofstad Næringspark i Melhus
Totalt 40 000 m2 tomt, bygges ca 15000 m2, bygges i tre trinn
Nybygg av boliger på Heggdalen i Trondheim, trinn 2
Total utbygging er 170 enheter fordelt på 6 bygg.
Ny idrettshall ved Oppdal videregående skole
Totalentreprisekontrakt ca. 55 millioner kroner.
Utvidelse av flyfelt ved Frøya flyplass
Utvidelse fra 800 til 1200 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: